Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Maija Pozemkovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīnas vēsture

Mērķis

Demonstrēt studentiem, ka medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture ir pētniecības disciplīna, kuras pārzināšana var būtiski paplašināt izpratni par medicīnas teorijām, praksēm un ētiskajām pamatnostādnēm mūsu dienās.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas vēsturē un dabaszinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti nosauks un aprakstīs medicīnas un dzīvības zinātņu vēstures attīstības posmus, raksturos sabiedrības, dažādu zinātņu nozaru un medicīnas attīstības kopsakarības, uzskaitīs nozīmīgāko medicīnas zinātņu atklājumu hronoloģiju, kā arī nosauks faktus par medicīnas un dzīvības zinātņu atklājumiem un to nozīmi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs pētīt un izvērtēt vēsturiskos avotus, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnas un dzīvības zinātņu attīstībā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus. Studentiem būs prasme kritiski novērtēt atklājumu nozīmi medicīnā, sabiedrības attīstībā un slimību profilaksē.

Kompetences

Balstoties uz iegūtajām zināšanām un faktiem, studenti spēs argumentēt medicīnas un dzīvības zinātņu atklājumu nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete
Medicīna1MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska, Edīte Bērziņa
Medicīna1MaģistrsObligātsMargarita Želve, Juris Salaks
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsMargarita Želve, Juris Salaks, Inga Batare, Linda Rudzīte, Zane Bondare
Medicīna2MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsEdīte Bērziņa, Maija Pozemkovska
Medicīna1MaģistrsObligātsJuris Salaks
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete
Medicīna1MaģistrsObligātsJuris Salaks
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska, Edīte Bērziņa
Medicīna1MaģistrsObligātsIeva Lībiete, Juris Salaks
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska
Medicīna2MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska, Ieva Lībiete, Juris Salaks
Medicīna1MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska, Juris Salaks
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska
Medicīna1MaģistrsObligātsJuris Salaks, Luba Vikhanski
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete, Luba Vikhanski
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris SalaksIeva Lībiete,
Medicīna1MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna1MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska
Medicīna1MaģistrsObligātsIeva LībieteJuris Salaks,
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsMaija Pozemkovska
Medicīna2MaģistrsObligātsIeva Lībiete, Juris Salaks
Medicīna1MaģistrsObligātsIeva Lībiete, Juris Salaks
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsJuris Salaks, Ieva Lībiete