Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Maija Pozemkovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MVI_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Medicīnas vēstureMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maija Pozemkovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Medicīnas vēstures institūts
Struktūrvienības vadītājs:Juris Salaks
Kontaktinformācija:Rīga, Antonijas iela 1, mfatrsu[pnkts]lv, mfatrsu[pnkts]lv, +371 67222914, +371 67220477
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas5
Kopā kontaktstundas9
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas5
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas11
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas vēsturē un dabaszinātnēs.
Mērķis:
Demonstrēt studentiem, ka medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture ir pētniecības disciplīna, kuras pārzināšana var būtiski paplašināt izpratni par medicīnas teorijām, praksēm un ētiskajām pamatnostādnēm mūsu dienās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Paleomedicīna un etnomedicīnaNodarbības1.00auditorija
2Medicīnas vēstures periodizācijaLekcijas1.00auditorija
3Seno laiku medicīnaLekcijas1.00auditorija
4Antīkā medicīnaNodarbības1.00auditorija
5Dzīve un nāve senajā RīgāNodarbības1.00auditorija
6Hipokratiskā medicīna un tās tradīcijasLekcijas1.00auditorija
7Viduslaiku medicīnaLekcijas1.00auditorija
8Dzīvības zinātņu vēstureNodarbības1.00auditorija
9Atklājumi medicīnā jaunajos laikosNodarbības1.00auditorija
10Renesanses medicīnaLekcijas1.00auditorija
11Jaunie laiki medicīnāLekcijas1.00auditorija
12Nobela prēmijas laureāti medicīnā, fizioloģijā u.c.Nodarbības1.00auditorija
13Jaunāko laiku medicīna (20.gs.)Lekcijas1.00auditorija
14Medicīnas vēsture Latvijas novadosNodarbības2.00auditorija
15Latvijas medicīnas vēstureLekcijas1.00auditorija
16Medicīnas pieminekļi RīgāNodarbības2.00auditorija
17Augstākās medicīnas izglītības un RSU vēstureNodarbības1.00auditorija
18Medicīnas pieminekļi Latvijā un BaltijāNodarbības1.00auditorija
19Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Nodarbības1.00klīniskā bāze
25Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izlasīt vismaz vienu no ieteiktiem daiļliteratūras darbiem medicīnas vēsturē. Izpētīt viena konkrēta medicīnas pieminekļa vēsturi Latvijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju apmeklējums (10%), nodarbību apmeklējums un aktīva dalība tajās (40%), pārbaudes darbs ar daudzizvēļu atbilžu jautājumiem (30%), gala ieskaite (20%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti nosauks un aprakstīs medicīnas un dzīvības zinātņu vēstures attīstības posmus, raksturos sabiedrības, dažādu zinātņu nozaru un medicīnas attīstības kopsakarības, uzskaitīs nozīmīgāko medicīnas zinātņu atklājumu hronoloģiju, kā arī nosauks faktus par medicīnas un dzīvības zinātņu atklājumiem un to nozīmi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs pētīt un izvērtēt vēsturiskos avotus, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnas un dzīvības zinātņu attīstībā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus. Studentiem būs prasme kritiski novērtēt atklājumu nozīmi medicīnā, sabiedrības attīstībā un slimību profilaksē.
Kompetences:Balstoties uz iegūtajām zināšanām un faktiem, studenti spēs argumentēt medicīnas un dzīvības zinātņu atklājumu nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Arons K.Ē. Medicīnas vēsture: senie laiki. – R., 1993. – 80 lpp.
2Derums V. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība. – R., 1988. – 223 lpp.
3Vīksna A. Dodot gaismu sadegu. – R., 1983. – 199 lpp.
4Vīksna A. Ārstu zvaigznājs. - R., 2015. - 144 lpp.
5Vīksna A. Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā. - R., 2016. - 142 lpp.
6Kelly K. The History of Medicine. Early Civilizations: Prehistoric Times to 500 C.E., Infobase publishing: 2009, pp 174
7Kelly K. The History of Medicine. The Middle Ages: 500-1450, Infobase publishing: 2009, pp 158
8Kelly K. The History of Medicine. The Scientific Revolution and Medicine: 1450-1700, Infobase publishing: 2009, pp 158
9Kelly K. The History of Medicine. Old World and New: Early Medical Care, 1700-1840, Infobase publishing: 2010, pp 150
10Miles S. H. The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine. Oxford University Press: 2004. - 208 p.
Papildus literatūra
1Vīksna A. Medicīnas sākumi Latvijas novados. – R., 1993. – 120 lpp.
2Vīksna A. Latgales ārsti un ārstniecība. - R., 2004. - 212 lpp.
3Vīksna A. Pa ārstu takām. – Rīga, 1990. – 174 lpp.
4Cochrane J. An Illustrated History of Medicine. – London, 1996. – 144 p.
5Ackerknecht E. A Short History of Medicine. – London, 1982. – 245 p.
6Rooney A. The Story of Medicine: From early healing to the miracles of modern medicine. - London, 2009. - 208 p.
7Rosen G. A History of Public Health. – The Johns Hopkins University Press, 1993. – 632 p.
8Kelly K. The History of Medicine. Medicine Today: 2000 to the Present, Infobase publishing: 2010. - 160 p.
9Kelly K. The History of Medicine. Medicine Becomes a Science: 1840-1999, Infobase publishing: 2010. - 168 p.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcija un krājums.