Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Juris Salaks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Dzīvās dabas zinātnes; Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Medicīnas vēsture

Mērķis

Demonstrēt studentiem, ka medicīnas un dzīvības zinātņu vēsture ir pētniecības disciplīna, kuras pārzināšana var būtiski paplašināt izpratni par medicīnas teorijām, praksēm un ētiskajām pamatnostādnēm mūsu dienās.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas vēsturē un dabaszinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti nosauks un aprakstīs medicīnas un dzīvības zinātņu vēstures attīstības posmus, raksturos sabiedrības, dažādu zinātņu nozaru un medicīnas attīstības kopsakarības, uzskaitīs nozīmīgāko medicīnas zinātņu atklājumu hronoloģiju, kā arī nosauks faktus par medicīnas un dzīvības zinātņu atklājumiem un to nozīmi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs pētīt un izvērtēt vēsturiskos avotus, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnas un dzīvības zinātņu attīstībā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus. Studentiem būs prasme kritiski novērtēt atklājumu nozīmi medicīnā, sabiedrības attīstībā un slimību profilaksē.

Kompetences

Balstoties uz iegūtajām zināšanām un faktiem, studenti spēs argumentēt medicīnas un dzīvības zinātņu atklājumu nozīmi sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.