Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jeļena Kosmača
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizika

Mērķis

Sniegt studējošajiem, kas plāno ikdienā saskarties ar nanomedicīnu un mūsdienu medicīnisko aparatūru, ievadu par nanomedicīnas tehnoloģijām un medicīniskās aparatūras darbības pamatiem, kontekstā ar cilvēka organismā makro un nano-mērogā notiekošajiem procesiem, fiziku, nanozinātni un nanotehnoloģijām.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas fizikā, matemātikā un anatomijā. Apgūts kurss Medicīniskās aparatūras un nanotehnoloģiju fizika I.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast un korekti izmantot nanomedicīnas un aparatūras terminus; pārzināt aktuālās problēmas, uz kurām vērsta nanotehnoloģiju izmantošana medicīnā; izklāstīt mūsdienu nanomedicīnas procedūras, izskaidrot ar tām saistīto medicīnisko iekārtu uzbūvi un darbības principus.

Prasmes

Praktiski darboties ar nanomateriāliem, medicīnisko aparatūru, veikt klasiskās un nano-medicīnas procedūras, interpretēt to rezultātus; salīdzināt nanomedicīnas un klasiskās medicīnas metožu priekšrocības un trūkumus, veikt risku un iespēju analīzi pamatotai metodes izvēlei.

Kompetences

Atpazīt fizikālus fenomenus, modernos nanomateriālus un to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu nanomedicīnā; novērtēt pašreizējo situāciju nanomedicīnā, prognozēt tās attīstības virzienus; rast idejas veiksmīgai nanotehnoloģiju pielietošanai medicīnā un sadzīvē, ar potenciālu izstrādāt nākotnes nanomedicīnas metodes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēleJeļena Kosmača