Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Juta Kroiča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_051LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Pārtikas produktu kvalitātesMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juta Kroiča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas26
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas26
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas26
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kursa apguves uzsākšanai nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā vidējās izglītības programmas apjomā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis dot zināšanas par mikroorganismu lomu uztura produktu uzglabāšanā, mikroorganismu un vīrusu lomu infekcijas slimību etioloģijā un alimentārā pārvadē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads mikrobioloģijā. Sistemātikas pamati. Vīrusi. Baktērijas. Sēnes.Lekcijas1.00auditorija
2Mikroorganismu augšana. Metabolisms.Lekcijas1.00auditorija
3Mikroorganismu nozīme. Vides mikroflora. Rūpnieciskā mikrobioloģija.Lekcijas1.00auditorija
4Cilvēka organisma mikroflora. Slimības. Mikroorganismu patoģenitāte.Lekcijas1.00auditorija
5Imunitāte.Lekcijas1.00auditorija
6Mikropreparātu pagatavošanas un mikroskopēšanas tehnika. Krāsošanas metodes. Baktēriju morfoloģija.Nodarbības1.00laboratorija
7Mikroorganismu kultivēšanas metodes. Mikroorganismu noteikšanas un identifikācijas metodes.Nodarbības1.00laboratorija
8Kolokvijs/seminārsNodarbības1.00laboratorija
9Gaisa un ūdens mikroflora. Cilvēka organisma mikroflora.Nodarbības1.00laboratorija
10Mikroorganismu loma pārtikas produktu ražošanā. Pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšana. Dezinfekcija un sterilizācija. Mikroorganismu un vīrusu noteikšana metodes pārtikas produktos.Nodarbības1.00laboratorija
11KolokvijsNodarbības1.00auditorija
12IeskaiteNodarbības1.00auditorija
13Ievads pārtikas mikrobioloģijā. Mikroorganismu izmantošana pārtikas un citu vērtīgu produktu iegūšanāLekcijas1.00auditorija
14Pārtikas bojāšanās. Ar pārtiku saistīti patogēni.Lekcijas1.00auditorija
15Augu valsts pārtikas produktu mikroflora, tās nozīme produktu uzglabāšanā un realizācijā.Nodarbības1.00laboratorija
16Dzīvnieku valsts produktu mikroflora, tās nozīme produktu kvalitātē.Nodarbības1.00auditorija
17Piena produktu mikroflora, tās nozīme produktu kvalitātē.Nodarbības1.00laboratorija
18Dzērienu mikroflora, tās nozīme dzērienu kvalitātē.Nodarbības1.00laboratorija
19Pārtikas kontaminācijā nozīmīgie vīrusi un to izplatības kontrole.Nodarbības1.00laboratorija
20Pārtikas kontaminācijā nozīmīgās baktērijas.Nodarbības1.00laboratorija
21Pārtikas kontaminācijā nozīmīgās sēnes.Nodarbības1.00laboratorija
22Seminārs Pārtikas produktu stabilitātes palielināšanas metodes. Ietekme uz cilvēku veselību.Nodarbības1.00laboratorija
23Roku higiēnas pārbaude (mobilais telefons, durvju rokturis). Mājas virtuves piederumu pārbaude.Nodarbības1.00laboratorija
24KolokvijsNodarbības1.00laboratorija
25Ar pārtiku saistīto slimību noteikšana. Alergēnu noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
26Pārtikas kvalitāte un drošība.Lekcijas1.00auditorija
27 Gaisa un ūdens kvalitātes pārbaude. Ūdens un citu dzērienu kvalitātes pārbaude.Nodarbības1.00laboratorija
28Kolokvijs.Nodarbības1.00laboratorija
29Eksāmens.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studenti patstāvīgi veic laboratorijas darbus - gatavo mikropreparātus, krāso pēc dažādām krāsošanas metodēm, mikroskopē, uzsēj barotnēs dažādus miroorganismus saturošus materiālus, izdala baktēriju tīrkultūru, nosaka baktēriju īpašības, sagatavo un sekmīgi nokārto noteiktos katrai praktiskai nodarbībai plānotos teorētiskos pārbaudes jautājumus, sagatavo un nokārto 6 kolokvijus un noslēgumā rakstisku eksāmenu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas praktisko nodarbību teorētiskās pārbaudēs, 2 kolokvijos un daudzizvēļu jautājumu rakstveida eksāmenā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs raksturot baktēriju, sēnīšu un vīrusu uzbūvi un īpašības, varēs izskaidrot to nozīmi pārtikas produktu iegūšanā, uzglabāšanā un realizācijā, infekcijas slimību etioloģijā, spēs izskaidrot organisma nespecifisko un specifisko aizsardzības mehānismu nozīmi, cilvēka organisma, vides un pārtikas produktu mikrofloras nozīmi.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti spēs: - veikt pareizu mikroorganismu saturoša materiāla paņemšanu, glabāšanu, transportēšanu, primāro uzsēšanu, mikroorganismu īpašību noteikšanu; - pareizi izvēlēties mikrobioloģiskās kontroles metodes.
Kompetences:Studenti spēj analizēt un novērtēt pārtikas produktu mikrobioloģisko kvalitāti veselīga uztura izmantošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vizma Nikolajeva Pārtikas mikrobioloģija LU Akadēmiskais apgāds 2007
2Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām vispārējā mikrobioloģijā Rīga, RSU, 2005.
3Metodiskās rekomendācijas Medicīnas fakultātes studentiem praktiskajām nodarbībām „Infekcija un imunitāte” Rīga, RSU, 2015.
4Lekciju konspekti e - studijās
Papildus literatūra
1Jawetz, Melnick, Adelberg`s medical Microbiology 25 th Edition 2010 MC Grow – Hill Comp.Inc.
Citi informācijas avoti
1T.J.Montville, K.R.Matthews. Food microbiology. ASM Pres 2008.