Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Daira Barānova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Mikroekonomika

Mērķis

Sniegt studentiem pārskatu par mikroekonomikas teoriju, saistot to ar šīs teorijas praktiskās pielietošanas iespējām, izvērtējot alternatīvas un pieņemot pamatotus lēmumus ekonomikā. Šāda pieeja palīdz studentiem labāk izprast ne tikai mikroekonomikas teorijas nozīmi, bet arī rosina paredzēt gan savas, gan pārējo ekonomikas subjektu rīcības sekas, kritiski izvērtējot pieņemtos lēmumus dažādās sabiedrības ekonomiskās dzīves situācijās.

Priekšzināšanas

Zināšanas ekonomikas pamatos vidusskolas līmenī, matemātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj uzskaitīt tirgus sistēmas funkcionēšanas likumsakarības, identificēt tirgus nepilnības, definēt valsts lomu ekonomikā, kā arī atrast ražotāja un patērētāja rīcības motivāciju konkurences un resursu ierobežotības apstākļos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs izskaidrot tirgus sistēmas funkcionēšanas likumsakarības, pētīt ierobežoto resursu izmantošanas alternatīvas.

Kompetences

Studējošie spēs klasificēt kopas, veikt matricu ekonomisko interpretāciju, izskaidrot funkciju pētīšanas algoritmu, definēt finanšu matemātikas jēdzienus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligātsDaira Barānova
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligātsDaira Barānova