Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Evija Miglāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:NUNK_017LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; NeiroloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Evija Miglāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Millers
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Preklīniskās teorētiskās priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā (1., 2. studiju gada disciplīnas).
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par topisko diagnostiku neiroloģijā, kā arī zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm un to ārstēšanas principiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Papildus izmeklējumi neiroloģijā. Autonomās nervu sistēmas funkciju traucējumi. Somatoformi un disociatīvi traucējumi neiroloģijā.Lekcijas1.00E-studiju vide
2Cerebrovaskulāras slimības. Tranzitora išēmiska lēkme. Išēmisks insults. Subarahnoidāls asins izplūdums. Intracerebrāls asins izplūdums. Cerebrovaskulāro saslimšanu patoģenēze un riska faktori. Cerebrovaskulāro saslimšanu ārstēšana.Lekcijas1.00E-studiju vide
3Neiroinfekcijas. Bakteriāls meningīts. Aseptisks (virāls) meningīts. Neiroborelioze. Ērču encefalīts. Herpes simplex encefalīts.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Epilepsija. Status epilepticus. Glāzgovas komas skala. Komas diferenciāldiagnoze.Lekcijas1.00E-studiju vide
5Perifērās nervu sistēmas funkciju traucējumi. Polineiropātijas. Guillaine – Barré sindroms.Lekcijas1.00E-studiju vide
6Kognitīvs deficīts un demences. Tranzitora globāla amnēzija.Lekcijas1.00E-studiju vide
7Myasthenia gravis. Miastēniski sindromi. Muskuļu slimības.Lekcijas1.00E-studiju vide
8Muguras sāpes. Nespecifiskas, specifiskas muguras sāpes. Radikulopātijas. Mielopātijas.Lekcijas1.00E-studiju vide
9Autoimūni un paraneoplastiski neiroloģiski sindromi.Lekcijas1.00E-studiju vide
10Reiboņa sindroma klīniskās izpausmes, patoģenēze un diferenciāldiagnostika.Lekcijas1.00E-studiju vide
11Neiroloģiskā stāvokļa izmeklēšana. Kognitīvā stāvokļa vienkāršota testēšana. Neiroloģiskā terminoloģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Centrāla un perifēra parēze. Centrālais motoneirons. Perifērais motoneirons. Centrāla un perifēra mīmikas muskulatūras parēze. Refleksa loks. Kustību sfēras izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Jušanas veidi. Jušanas vadīšanas sistēmas (trakti): virspusējās un dziļās jušanas vadīšanas sistēmas. Jušanas traucējumu veidi. Muguras smadzeņu bojājuma veidi. Pilnīgs un daļējs muguras smadzeņu šķērsbojājums. Cauda equina sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Kraniālie nervi. Kraniālo nervu un smadzeņu stumbra bojājuma simptomi, to izmeklēšana. Bulbārs un pseidobulbārs sindroms. Acu sadraudzīgo kustību regulācija. Skata parēzes. Vestibulārs sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Afāziju veidi. Motora, sensora, Vernikes, Broka, konduktīva, transkortikālas, amnestiska afāzija. Klīniskā un Bostonas klasifikācija. Agnozija, apraksija, nolieguma sindroms. Pieres daivas bojājuma simptomi. Paura daivas bojājuma simptomi. Deniņu daivas bojājuma simptomi. Pakauša daivas bojājuma simptomi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Kustību traucējumi. Ekstrapiramidālā sistēma un tās bojājuma sindromi. Hiperkinēzes, parkinsonisma sindroms un Parkinsona slimība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Smadzenīšu bojājuma simptomi un to klīniskā izmeklēšana. Gaitas traucējumi. Ataksiju veidi. Reiboņa sindroma diferenciāldiagnostika. Zināšanu kontrole topiskajā diagnostikā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Plexus brachialis bojājuma sindromu etioloģija un klīniskās izpausmes. Neiropātijas augšējā ekstremitātē un to biežākā etioloģija: N.medianus bojājums. N.ulnaris bojājums. N.radialis bojājums. Plexus lumbosacralis bojājuma sindromu etioloģija un klīniskās izpausmes. Neiropātijas apakšējā ekstremitātē un to biežākā etioloģija: N.ishiadicus bojājums. N.femoralis bojājums. N.peroneus bojājums. N.tibialis bojājums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Papildizmeklēšanas metodes neiroloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Cerebrovaskulārās saslimšanas. Tranzitora išēmiska lēkme. Išēmisks insults. NIHSS, Rankina skala. TOAST klasifikācija. Dažādu artēriju izslēgšanās sindromi – ACI, ACM, ACA, AChA, ACP, AB, AB zari, cerebellārās artērijas. Reperfūzijas terapija. Sekundārās profilakses principi. CHADS-Vasc skala.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Hemorāģisks insults. Intracerebrāla hematoma. Subarahnoidāla hemorāģija. Riska faktori, etioloģija, patoģenēze un ārstēšana. Spināls infarkts un spināla netraumatiska hemorāģija. Klīniskā aina un ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Galvassāpes. Starptautiska galvassāpju klasifikācija (ICHD-3). Migrēna. Tenzijas tipa galvassāpes. Trigeminālas autonomas cefalģijas. Sāpīgas kraniālas neiropātijas. Sekundāras galvassāpes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Epilepsija. Paroksizmālu stāvokļu diferenciāldiagnoze. Sinkopes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Akūts diseminēts encefalomielīts. Optiska neiromielīta spektra slimības. Multiplā skleroze. Makdonalda kritēriji. Motoneironu slimības. Zināšanu kontrole par neiroloģiskām slimībām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
25Klīnisko gadījumu apspriešana un klīnisko situāciju risināšana. Neiroloģiskā izmeklēšana un rezultātu interpretācija. Zināšanu kontrole.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Novērtēt un interpretēt neiroloģiskā pacienta stāvokli. Teorētiski sagatavoties praktiskajām nodarbībām. Patstāvīgi strādāt ar literatūru neiroloģijā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Motivācija un aktivitāte: – Aktīva līdzdalība nodarbībās, mutisko atbilžu kvalitāte, dalība diskusijās. 2. Praktiskā neiroloģija: – Prasme veikt neiroloģisko izmeklēšanu, interpretēt simptomus. 3. Teorētiskā sagatavotība: – Kontroldarbu kvalitāte cikla laikā par apskatītajām tēmām. Pārbaudes metode: Mutvārdu un rakstisks eksāmens 5. studiju gadā – tiek pārbaudītas studentu zināšanas par topisko diagnozi neiroloģijā, neiroloģiskiem bojājuma sindromiem, nervu sistēmas slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēj: • pastāstīt, kā novērtēt neiroloģisko pacientu; • aprakstīt dažādus neiroloģiskus sindromus un to diferenciāldiagnozi; • uzskaitīt un aprakstīt biežāko neiroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu; • raksturot un pamatot izmeklēšanas metožu un terapijas izvēli.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs: • sastādīt izmeklējumu un terapijas plānu neiroloģiskiem sindromiem un simptomiem; • pielietot iegūtās zināšanas topiskajā diagnostikā, lai precizētu bojājuma līmeni nervu sistēmā; • noformulēt neiroloģisko diagnozi; • izskaidrot izvēlēto ārstniecības metodi un tās pielietošanu; • prognozēt iespējamo saslimšanas un terapijas rezultātu; • orientēties jaunākajos starptautiskajos sasniegumos neirologa darbā.
Kompetences:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj: • atpazīt biežāk sastopamo neiroloģisko slimību simptomus, argumentēt un loģiski pamatot neiroloģisko diagnozi; • izstrādāt taktiku, kas piemērota konkrētai neiroloģiskai klīniskai situācijai, lai optimāli diagnosticētu un ārstētu neiroloģisku saslimšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fuller G. Neurological Examination Made Easy, Ch. Livingstone, Elsevier, Edinburg, London, N-Y, 2004, 2008, 2013
2Adams R.D., Victor M. Principles of Neurology, Mc Graw – Hill, N-Y, St Luis e.c. 2014; ISBN-13: 978-0071794794
3H.Royden Jones. Netter's Neurology. Saunders Elsevier, 2005, 2012. ISBN: 978-1-4377-0273-6
4M J Aminoff, D Greenberg, R P Simon, Clinical Neurology, 9th edition, Mc Graw-Hill Education Lange, 2015, ISBN-13: 978-0071841429
Papildus literatūra
1J.Bērziņš, I.Logina, M.Pilmane, E.Vītols. Neiromuskulārās slimības. Nacionālais apgāds, 2007.ISBN-978-9984-26-340-3
2Current Diagnosis and treatment Neurology, McGrawHill, 2012. ISBN-978-007-132695-7
3Daroff RB, Jankovic J, Maziotta JC, Pomeroi SI. Bradley's Neurology in Clinical Practice, Elsevier, 2008, 2012, ISBN: 978-0-323-28783-8
Citi informācijas avoti
1http://emedicine.medscape.com