Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Evija Miglāne
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par topisko diagnostiku neiroloģijā, kā arī zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm un to ārstēšanas principiem.

Priekšzināšanas

Preklīniskās teorētiskās priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā (1., 2. studiju gada disciplīnas).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj:
• pastāstīt, kā novērtēt neiroloģisko pacientu;
• aprakstīt dažādus neiroloģiskus sindromus un to diferenciāldiagnozi;
• uzskaitīt un aprakstīt biežāko neiroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu;
• raksturot un pamatot izmeklēšanas metožu un terapijas izvēli.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs:
• sastādīt izmeklējumu un terapijas plānu neiroloģiskiem sindromiem un simptomiem;
• pielietot iegūtās zināšanas topiskajā diagnostikā, lai precizētu bojājuma līmeni nervu sistēmā;
• noformulēt neiroloģisko diagnozi;
• izskaidrot izvēlēto ārstniecības metodi un tās pielietošanu;
• prognozēt iespējamo saslimšanas un terapijas rezultātu;
• orientēties jaunākajos starptautiskajos sasniegumos neirologa darbā.

Kompetences

Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēj:
• atpazīt biežāk sastopamo neiroloģisko slimību simptomus, argumentēt un loģiski pamatot neiroloģisko diagnozi;
• izstrādāt taktiku, kas piemērota konkrētai neiroloģiskai klīniskai situācijai, lai optimāli diagnosticētu un ārstētu neiroloģisku saslimšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsIveta Haritončenko, Evija Miglāne, Daina Pastare, Elīna Pūcīte, Jānis Mednieks, Zanda Priede, Ilga Ķikule, Andrejs Millers, Elīna Polunosika, Dace Ziemele, Kristaps Jurjāns
Medicīna9MaģistrsObligātsAndrejs Kostiks, Jānis Mednieks, Evija Miglāne, Daina Pastare, Elīna Pūcīte, Kristaps Jurjāns, Santa Ašmane, Zanda Priede, Iveta Haritončenko, Ieva Glāzere, Ramona Valante, Marija Mihailova, Elīna Polunosika, Dace Ziemele
Pediatrija9MaģistrsObligātsIlga Ķikule, Iveta Haritončenko, Elīna Polunosika, Evija Miglāne, Daina Pastare, Elīna Pūcīte, Jānis Mednieks, Zanda Priede, Dace Ziemele
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsEvija Miglāne, Andrejs Millers, Daina Pastare, Iveta Haritončenko, Zanda Priede, Ramona Valante, Santa Ašmane, Elīna Pūcīte, Jānis Mednieks, Dace Ziemele, Elīna Polunosika
Medicīna9MaģistrsObligātsEvija Miglāne, Daina Pastare, Elīna Pūcīte, Jānis Mednieks, Zanda Priede, Iveta Haritončenko, Andrejs Kostiks, Ieva Glāzere, Ramona Valante, Marija Mihailova, Kristaps Jurjāns
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsJānis Mednieks, Iveta Haritončenko, Ramona Valante, Daina Pastare, Andrejs Millers, Elīna Pūcīte, Evija Miglāne, Santa Ašmane, Zanda Priede
Medicīna9MaģistrsObligātsJānis Mednieks, Kristaps Jurjāns, Andrejs Kostiks, Marija Mihailova, Iveta Haritončenko, Ramona Valante, Daina Pastare, Elīna Pūcīte, Evija Miglāne, Ieva Glāzere, Santa Ašmane, Zanda Priede
Pediatrija9MaģistrsObligātsJānis Mednieks, Iveta Haritončenko, Daina Pastare, Elīna Pūcīte, Evija Miglāne, Ilga Ķikule, Zanda Priede
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsJānis Mednieks, Iveta Haritončenko, Ramona Valante, Daina Pastare, Andrejs Millers, Elīna Pūcīte, Evija Miglāne, Santa Ašmane, Zanda Priede
Medicīna9MaģistrsObligātsJānis Mednieks, Kristaps Jurjāns, Andrejs Kostiks, Marija Mihailova, Iveta Haritončenko, Ramona Valante, Daina Pastare, Elīna Pūcīte, Evija Miglāne, Ieva Glāzere, Zanda Priede