Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dace Zemīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Apgūt nervu slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, komplikācijas, ārstēšanas principus, taktiku neatliekamās situācijās.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs atpazīt un aprakstīt nervu slimību simptomus, diagnostikas, ārstēšanas un psiholoģiskā atbalsta metodes.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta kursa studenti prot diferencēt nervu slimību klīniskās pazīmes un slimību simptomus, diagnosticēt un klasificēt tos pēc smaguma un bīstamības pakāpes, pamatojot ārsta palīga darbību pacienta problēmu risināšanā.

Kompetences

Studenti spēs izmantot iegūtās zināšanas pacientu novērtēšanas un diagnostikas procesā, sniedzot konkrētam gadījumam atbilstošu rīcību, izglītojot pacientus, tuviniekus un sabiedrību veselības saglabāšanā un uzturēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP4Pirmais līmenisObligātsKrista Ošeniece