Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortopēdijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Andris Jumtiņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā; un prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, orientēties ārstēšanas un rehabilitācijas principos, kā arī dotu iespēju turpināt tālākizglītību augstākā studiju līmenī.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot studijas ortopēdijas kursā students mācēs:
• atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi;
• izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus;
• uzskaitīt blaknes;
• novērtēt prognozi.

Prasmes

Students pratīs:
• ievākt pacienta anamnēzi;
• veikt izmeklēšanu;
• noteikt diagnozi;
• sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
• veikt transporta imobilizāciju.

Kompetences

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti varēs veikt patstāvīgu darbu ar ievainotajiem un ortopēdiskajiem pacientiem vispārējās medicīnas praksē, kā arī turpināt savu izglītošanos.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija5BakalaursObligātsJuris Matisons, Halina Irēna Jodzēviča, Edgars Svolaks, Oskars Gainutdinovs, Zane Pavāre, Modris Ciems, Andris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Rolands Gibners, Aigars Vugulis, Uģis Zariņš, Silvestris Zēbolds, Nataļja Meļņikova, Kalvis Briuks, Marija Ose, Rota Vēciņa
Medicīna8MaģistrsObligātsSilvestris Zēbolds, Aigars Vugulis, Andris Jumtiņš, Sandris Petronis, Edgars Svolaks, Rolands Gibners, Igors Kolosovs, Evita Rumba, Ruta Jakušonoka, Pēteris Studers, Uģis Zariņš, Marija Ose, Sergejs Smirnovs, Modris Ciems, Mārtiņš Malzubris
Medicīna7MaģistrsObligātsRuta Jakušonoka, Juris Matisons, Rota Vēciņa, Halina Irēna Jodzēviča, Evita Rumba, Nataļja Meļņikova, Romāns Prozorovičs, Silvestris Zēbolds, Kalvis Briuks, Zane Pavāre, Oskars Gainutdinovs, Sergejs Smirnovs, Sandris Petronis, Uģis Zariņš, Rolands Gibners, Uldis Krustiņš, Lauris Repša, Igors Kolosovs, Pēteris Studers
Medicīna7MaģistrsObligātsUģis Zariņš, Igors Kolosovs, Sandris Petronis, Marija Ose, Uldis Krustiņš, Edgars Svolaks, Aigars Vugulis, Modris Ciems, Evita Rumba, Rolands Gibners, Silvestris Zēbolds, Sergejs Smirnovs, Pēteris Studers, Ruta Jakušonoka, Mārtiņš Malzubris
Pediatrija7MaģistrsObligātsJuris Matisons, Rota Vēciņa, Nataļja Meļņikova, Oskars Gainutdinovs, Edgars Svolaks, Kalvis Briuks, Zane Pavāre, Silvestris Zēbolds, Sergejs Smirnovs, Mārtiņš Malzubris, Ruta Jakušonoka
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija4BakalaursObligātsAndris Jumtiņš, Aigars Vugulis, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Rota Vēciņa, Juris Matisons, Kalvis Briuks
Medicīna7MaģistrsObligātsAndris Jumtiņš, Edgars Svolaks, Sandris Petronis, Ruta Jakušonoka, Igors Kolosovs, Uldis Krustiņš, Marija Ose, Rolands Gibners, Evita Rumba, Pēteris Studers, Uģis Zariņš, Aigars Vugulis, Silvestris Zēbolds, Laura Andersone, Modris Ciems
Medicīna8MaģistrsObligātsEdgars Svolaks, Rota Vēciņa, Sandris Petronis, Rolands Gibners, Oskars Gainutdinovs, Evita Rumba, Juris Matisons, Halina Irēna Jodzēviča, Silvestris Zēbolds, Sergejs Smirnovs, Zane Pavāre, Romāns Prozorovičs, Ruta Jakušonoka, Modris Ciems, Kalvis Briuks, Andris Vikmanis, Oļegs Stunžāns, Lauris Repša, Mārtiņš Malzubris, Uldis Krustiņš, Marija Ose, Pēteris Studers
Medicīna8MaģistrsObligātsRuta Jakušonoka, Uģis Zariņš, Marija Ose, Igors Kolosovs, Silvestris Zēbolds, Modris Ciems, Sandris Petronis, Mārtiņš Malzubris, Pēteris Studers, Edgars Svolaks, Uldis Krustiņš, Laura Andersone, Evita Rumba, Rolands Gibners, Oskars Gainutdinovs
Pediatrija8MaģistrsObligātsSergejs Smirnovs, Juris Matisons, Rolands Gibners, Modris Ciems, Halina Irēna Jodzēviča, Oskars Gainutdinovs, Lauris Repša, Rota Vēciņa, Andris Vikmanis, Zane Pavāre, Uģis Zariņš, Romāns Prozorovičs
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsAndris Jumtiņš, Aigars Vugulis, Rota Vēciņa, Halina Irēna Jodzēviča, Juris Matisons, Zane Pavāre, Ruta Jakušonoka, Romāns Prozorovičs, Sergejs Smirnovs, Kalvis Briuks, Andris Vikmanis, Silvestris Zēbolds, Evita Rumba, Igors Kolosovs, Modris Ciems, Oļegs Stunžāns, Mārtiņš Malzubris, Ēriks Ozols, Aleksejs Repņikovs, Lauris Repša, Edgars Svolaks, Luize Raga, Uldis Krustiņš, Laura Andersone, Sandris Petronis, Inese Breide
Medicīna7MaģistrsObligātsAndris Jumtiņš, Aigars Vugulis, Uģis Zariņš, Edgars Svolaks, Ruta Jakušonoka, Marija Ose, Mārtiņš Malzubris, Uldis Krustiņš, Silvestris Zēbolds, Rolands Gibners, Igors Kolosovs, Sandris Petronis, Laura Andersone, Pēteris Studers, Oskars Gainutdinovs, Evita Rumba, Luize Raga, Inese Breide, Modris Ciems, Igors Terjajevs, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Ēriks Ozols, Elena Vaska
Medicīna8MaģistrsObligātsAigars Vugulis, Pēteris Studers, Edgars Svolaks, Laura Andersone, Evita Rumba, Sandris Petronis, Silvestris Zēbolds, Uģis Zariņš, Ruta Jakušonoka, Luize Raga, Igors Kolosovs, Mārtiņš Malzubris, Rolands Gibners, Ervīns Vasko, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Elena Vaska, Igors Terjajevs, Aleksejs Repņikovs, Ēriks Ozols
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsPēteris Studers, Inese Breide, Juris Matisons, Andris Vikmanis, Uldis Krustiņš, Ruta Jakušonoka, Sergejs Smirnovs, Kalvis Briuks, Igors Terjajevs, Zane Pavāre, Romāns Prozorovičs, Lauris Repša, Luize Raga, Oļegs Stunžāns, Modris Ciems, Rota Vēciņa, Rolands Gibners, Mārtiņš Malzubris, Uģis Zariņš, Aleksejs Repņikovs, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Silvestris Zēbolds, Sandris Petronis, Edgars Svolaks, Aigars Vugulis, Igors Kolosovs, Oskars Gainutdinovs, Elena Vaska, Laura Andersone
Medicīna7MaģistrsObligātsAndris Jumtiņš, Aigars Vugulis, Ēriks Ozols, Igors Kolosovs, Aleksejs Repņikovs, Igors Terjajevs, Sandris Petronis, Ruta Jakušonoka, Mārtiņš Malzubris, Silvestris Zēbolds, Uldis Krustiņš, Rolands Gibners, Edgars Svolaks, Uģis Zariņš, Laura Andersone, Inese Breide, Marija Ose, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Pēteris Studers, Elena Vaska, Oskars Gainutdinovs, Modris Ciems, Luize Raga
Pediatrija8MaģistrsObligātsIgors Kolosovs, Edgars Svolaks, Juris Matisons, Uģis Zariņš, Andris Jumtiņš, Marija Ose, Ruta Jakušonoka, Zane Pavāre, Uldis Krustiņš, Romāns Prozorovičs, Sergejs Smirnovs, Lauris Repša, Aleksejs Repņikovs, Mārtiņš Malzubris, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Sandris Petronis, Silvestris Zēbolds, Pēteris Studers, Luize Raga, Modris Ciems, Elena Vaska, Laura Andersone
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsRaimonds Liukis, Andris Jumtiņš, Silvestris Zēbolds, Pēteris Studers, Ruta Jakušonoka, Aigars Vugulis, Rolands Gibners, Igors Kolosovs, Elena Vaska, Rota Vēciņa, Kalvis Briuks, Juris Matisons, Andris Vikmanis, Oļegs Stunžāns, Zane Pavāre, Romāns Prozorovičs, Sergejs Smirnovs, Lauris Repša, Uldis Krustiņš, Edgars Svolaks, Luize Raga, Igors Terjajevs, Uģis Zariņš, Modris Ciems, Marija Ose, Aleksejs Repņikovs, Inese Breide, Sandris Petronis, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Mārtiņš Malzubris, Laura Andersone, Matīss Zolmanis
Medicīna7MaģistrsObligātsĒriks Ozols, Raimonds Liukis, Andris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Elena Vaska, Inese Breide, Igors Kolosovs, Aleksejs Repņikovs, Sandris Petronis, Igors Terjajevs, Aigars Vugulis, Edgars Svolaks, Luize Raga, Uldis Krustiņš, Rolands Gibners, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Laura Andersone, Pēteris Studers, Uģis Zariņš, Mārtiņš Malzubris, Silvestris Zēbolds, Modris Ciems, Lauris Repša, Marija Ose, Matīss Zolmanis
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsInese Breide, Kalvis Briuks, Modris Ciems, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Andris Jumtiņš, Igors Kolosovs, Uldis Krustiņš, Raimonds Liukis, Mārtiņš Malzubris, Juris Matisons, Marija Ose, Zane Pavāre, Sandris Petronis, Romāns Prozorovičs, Luize Raga, Aleksejs Repņikovs, Lauris Repša, Sergejs Smirnovs, Pēteris Studers, Oļegs Stunžāns, Edgars Svolaks, Igors Terjajevs, Elena Vaska, Rota Vēciņa, Andris Vikmanis, Aigars Vugulis, Uģis Zariņš, Silvestris Zēbolds, Laura AndersoneEvita Rumba, Matīss Zolmanis, Ēriks Ozols,
Medicīna7MaģistrsObligātsLaura Andersone, Inese Breide, Modris Ciems, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Andris Jumtiņš, Igors Kolosovs, Uldis Krustiņš, Mārtiņš Malzubris, Marija Ose, Ēriks Ozols, Sandris Petronis, Luize Raga, Aleksejs Repņikovs, Pēteris Studers, Edgars Svolaks, Igors Terjajevs, Elena Vaska, Aigars Vugulis, Uģis Zariņš, Silvestris Zēbolds, Raimonds Liukis, Evita Rumba, Matīss Zolmanis, Lauris Repša, Zane Pavāre, Andris Vikmanis, Vjačeslavs Simonovs
Pediatrija8MaģistrsObligātsLaura Andersone, Modris Ciems, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Andris Jumtiņš, Igors Kolosovs, Uldis Krustiņš, Mārtiņš Malzubris, Juris Matisons, Marija Ose, Zane Pavāre, Sandris Petronis, Romāns Prozorovičs, Luize Raga, Aleksejs Repņikovs, Lauris Repša, Sergejs Smirnovs, Pēteris Studers, Edgars Svolaks, Elena Vaska, Uģis Zariņš, Silvestris Zēbolds, Aigars Vugulis, Rota Vēciņa, Andris Vikmanis, Kalvis Briuks, Oļegs Stunžāns, Ēriks Ozols, Evita Rumba
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsElena Vaska, Laura Andersone, Igors Kolosovs, Uģis Zariņš, Sandris Petronis, Evita Rumba, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Aleksejs Repņikovs, Silvestris Zēbolds, Rolands Gibners, Uldis Krustiņš, Edgars Svolaks, Igors Pikaļevs, Matīss Zolmanis, Inese Breide, Modris Ciems, Aigars Vugulis, Andris DžeriņšLuize Raga, Igors Terjajevs, Vjačeslavs Simonovs, Raimonds Liukis, Andris Jumtiņš, Lauris Repša, Ēriks Ozols, Mārtiņš Malzubris, Ruta Jakušonoka, Pēteris Studers, Zane Pavāre, Andris Vikmanis, Sergejs Smirnovs, Rota Vēciņa,
Medicīna7MaģistrsObligātsJuris Matisons, Kalvis Briuks, Igors Terjajevs, Andris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Silvestris Zēbolds, Lauris Repša, Pēteris Studers, Laura Andersone, Rolands Gibners, Igors Kolosovs, Elena Vaska, Sandris Petronis, Zane Pavāre, Rota Vēciņa, Andris Vikmanis, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Aleksejs Repņikovs, Romāns Prozorovičs, Raimonds Liukis, Sergejs Smirnovs, Oļegs Stunžāns, Luize Raga, Uģis Zariņš, Edgars Svolaks, Modris Ciems, Evita Rumba, Ēriks Ozols, Andris Džeriņš, Igors Pikaļevs, Mārtiņš Malzubris, Inese Breide, Uldis Krustiņš, Aigars Vugulis, Matīss Zolmanis, Vjačeslavs Simonovs
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsLaura Andersone, Inese Breide, Modris Ciems, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Andris Jumtiņš, Uldis Krustiņš, Raimonds Liukis, Mārtiņš Malzubris, Ēriks Ozols, Zane Pavāre, Sandris Petronis, Luize Raga, Aleksejs Repņikovs, Lauris Repša, Evita Rumba, Vjačeslavs Simonovs, Pēteris Studers, Edgars Svolaks, Igors Terjajevs, Elena Vaska, Andris Vikmanis, Aigars Vugulis, Uģis Zariņš, Silvestris Zēbolds, Matīss Zolmanis, Igors Pikaļevs, Andris Džeriņš, Sergejs Smirnovs, Rota Vēciņa
Medicīna8MaģistrsObligātsLaura Andersone, Kalvis Briuks, Modris Ciems, Andris Džeriņš, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Andris Jumtiņš, Raimonds Liukis, Mārtiņš Malzubris, Juris Matisons, Zane Pavāre, Sandris Petronis, Igors Pikaļevs, Luize Raga, Aleksejs Repņikovs, Lauris Repša, Evita Rumba, Sergejs Smirnovs, Pēteris Studers, Oļegs Stunžāns, Edgars Svolaks, Igors Terjajevs, Elena Vaska, Rota Vēciņa, Andris Vikmanis, Uģis Zariņš, Silvestris Zēbolds, Uldis Krustiņš, Matīss Zolmanis, Aigars Vugulis, Inese Breide, Vjačeslavs Simonovs
Pediatrija8MaģistrsObligātsLaura Andersone, Kalvis Briuks, Modris Ciems, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Ruta Jakušonoka, Andris Jumtiņš, Uldis Krustiņš, Mārtiņš Malzubris, Juris Matisons, Zane Pavāre, Sandris Petronis, Luize Raga, Aleksejs Repņikovs, Lauris Repša, Evita Rumba, Sergejs Smirnovs, Pēteris Studers, Oļegs Stunžāns, Edgars Svolaks, Elena Vaska, Rota Vēciņa, Andris Vikmanis, Aigars Vugulis, Uģis Zariņš, Silvestris Zēbolds, Raimonds Liukis, Inese Breide, Andris Džeriņš, Igors Pikaļevs, Vjačeslavs Simonovs, Igors Terjajevs, Matīss Zolmanis
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsAndris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Igors Terjajevs, Andris Vikmanis, Kalvis Briuks, Aleksejs Repņikovs, Igors Pikaļevs, Silvestris Zēbolds, Rolands Gibners, Pēteris Studers, Uģis Zariņš, Zane Pavāre, Laura Andersone, Sandris Petronis, Oļegs Stunžāns, Sergejs Smirnovs, Rota Vēciņa, Edgars Svolaks, Matīss Zolmanis, Raimonds Liukis, Juris Matisons, Mārtiņš Malzubris, Luize Raga, Uldis Krustiņš, Una Bladiko, Kristaps Knohenfelds, Rihards Engels, Aigars Vugulis, Modris Ciems, Andris Džeriņš, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Vjačeslavs Simonovs, Elena Vaska
Medicīna7MaģistrsObligātsRuta Jakušonoka, Sandris Petronis, Silvestris Zēbolds, Andris Džeriņš, Raimonds Liukis, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Rolands Gibners, Andris Jumtiņš, Modris Ciems, Igors Pikaļevs, Vjačeslavs Simonovs, Edgars Svolaks, Uģis Zariņš, Elena Vaska, Uldis Krustiņš, Pēteris Studers, Aleksejs Repņikovs, Igors Terjajevs, Matīss Zolmanis, Inese Breide, Laura Andersone, Aigars Vugulis, Mārtiņš Malzubris, Luize Raga, Una Bladiko, Kristaps Knohenfelds, Rihards Engels, Alexander Lerner, Zane Pavāre, Andris Vikmanis
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsRuta Jakušonoka, Uģis Zariņš, Aleksejs Repņikovs, Andris Džeriņš, Una Bladiko, Andris Vikmanis, Kalvis Briuks, Zane Pavāre, Kristaps Knohenfelds, Modris Ciems, Sergejs Smirnovs, Aigars Vugulis, Igors Terjajevs, Rota Vēciņa, Mārtiņš Malzubris, Rolands Gibners, Juris Matisons, Edgars Svolaks, Igors Pikaļevs, Oļegs Stunžāns, Rihards Engels, Raimonds Liukis, Silvestris Zēbolds, Uldis Krustiņš, Luize Raga, Sandris Petronis, Pēteris Studers, Laura Andersone, Andris Jumtiņš, Elena Vaska, Vjačeslavs Simonovs
Medicīna7MaģistrsObligātsAndris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Rolands Gibners, Laura Andersone, Vjačeslavs Simonovs, Inese Breide, Igors Pikaļevs, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Pēteris Studers, Elena Vaska, Sandris Petronis, Silvestris Zēbolds, Edgars Svolaks, Kristaps Knohenfelds, Rihards Engels, Raimonds Liukis, Modris Ciems, Mārtiņš Malzubris, Uģis Zariņš, Una Bladiko, Igors Terjajevs, Luize Raga, Andris Džeriņš, Aleksejs Repņikovs, Aigars Vugulis, Matīss Zolmanis, Uldis Krustiņš, Zane Pavāre, Andris Vikmanis
Pediatrija8MaģistrsObligātsAndris Jumtiņš, Ruta Jakušonoka, Elena Vaska, Sandris Petronis, Luize Raga, Rolands Gibners, Rihards Engels, Andris Vikmanis, Silvestris Zēbolds, Edgars Svolaks, Raimonds Liukis, Una Bladiko, Sergejs Smirnovs, Oļegs Stunžāns, Uldis Krustiņš, Uģis Zariņš, Zane Pavāre, Matīss Zolmanis, Aleksejs Repņikovs, Pēteris Studers, Laura Andersone, Juris Matisons, Rota Vēciņa, Kalvis Briuks, Andris Džeriņš, Modris Ciems, Vjačeslavs Simonovs, Igors Pikaļevs, Kristaps Knohenfelds, Andrejs Elksniņš-Finogejevs
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligāts
Medicīna7MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligāts
Medicīna7MaģistrsObligāts
Pediatrija8MaģistrsObligāts