Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andris Jumtiņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ORTK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; OrtopēdijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Jumtiņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortopēdijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andris Jumtiņš
Kontaktinformācija:Rīga, Duntes iela 22, 1. korpuss, ortopedkatatrsu[pnkts]lv, ortopedkatatrsu[pnkts]lv, +371 67399345, +371 67399353, +371 67399254
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas64
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.
Mērķis:
Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā; un prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, orientēties ārstēšanas un rehabilitācijas principos, kā arī dotu iespēju turpināt tālākizglītību augstākā studiju līmenī.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Traumatisms kā sociāla problēma. Traumatoloģijas un ortopēdijas vēsture. Mehāniskā trauma. Slēgtie un vaļējie kaula lūzumi.Lekcijas1.00auditorija
2Politrauma. Ilgstoša saspieduma sindroms.Lekcijas1.00auditorija
3Strutainā infekcija ortopēdijā.Lekcijas1.00auditorija
4Kustību un balsta aparāta labdabīgie un ļaundabīgie audzēji.Lekcijas1.00auditorija
5Deformējošais osteoartrīts.Lekcijas1.00auditorija
6Termiskā trauma.Lekcijas1.00auditorija
7Mugurkaulāja traumas un saslimšanas.Lekcijas1.00auditorija
8Ekstremitāšu šautie ievainojumi, to īpatnības, norises gaita, ārstēšanas pamatprincipi, iespējamie sarežģījumi.Lekcijas1.00auditorija
9Slimnieku izmeklēšana ar kustību un balsta aparāta traumām,to sekām un ortopēdiskām saslimšanām (t.sk. goniometrija,ekstremitāšu garuma mērījumi,ortopēdijas testi).Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Kustību un balsta aparāta traumu konservatīvās ārstēšanas metodes (t.sk. transporta imobilizācija,desmurģija,ģipsēšanas tehnika).Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Augšējās ekstremitātes kaulu lūzumi,mežģījumi,to diagnostika,ārstēšana un komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Augšējās ekstremitātes ortopēdiskās slimības,muskuļu un cīpslu bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Mugurkaula traumas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Augstas enerģijas traumas.Politrauma.Iegurņa kaulu traumatiski bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Kolokvijs (ortopēdijas testi,transporta imobilizācija,desmurģija).Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Apakšējās ekstremitātes kaulu diafizāri lūzumi,to diagnostika un ārstēšana,komplikācijas.Apakšējās ekstremitātes muskuļu un cīpslu traumatiski bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Zemas enerģijas traumas.Augšstilba kaula proksimālās daļas lūzumi.Geriatriskās traumas īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Ceļa locītavas mīksto audu bojājumi.Diagnostikas un ārstēšanas iespējas traumatoloģijā un ortopēdijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Apakšējās ekstremitātes kaulu intraartikulāri lūzumi,mežģījumi.Pēdas ortopēdiskās saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Osteoartrīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Osteomielīts un strutainais artrīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Termiskā trauma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Mugurkaula saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Ieskaite.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais darbs ar traumatoloģijas-ortopēdijas speciālo literatūru, interneta resursiem un e-studiju materiāliem.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: katrā nodarbībā kontroldarbs. Pabeidzot studiju gadu – ieskaite. (atkarībā no zināšanām vērtējums – ieskaitīts / neieskaitīts).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot studijas ortopēdijā students mācēs: - atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi; - izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus; - uzskaitīt blaknes; - novērtēt prognozi.
Prasmes:Students pratīs: - ievākt pacienta anamnēzi; - veikt izmeklēšanu; - noteikt diagnozi; - sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu; - veikt transporta imobilizāciju.
Kompetences:Students pratīs: - ievākt pacienta anamnēzi; - veikt izmeklēšanu; - noteikt diagnozi; - sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu; - veikt transporta imobilizāciju.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1"8"veida pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Apakšdelma traumas imobilizācija ar šinuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Apakšstilba traumas imobilizācija ar šināmB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Augšstilba kaula diafīzes lūzuma imobilizācija ar salokāmu trakcijas šinuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Dezo (Desault) pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
6Ekstremitāšu garuma un apkārtmēra mērīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Kakla imobilizācijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
8Klavieru taustiņa simptoma pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Kustību apjoma mērīšana lielajās locītavāsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Lahmana testa pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Patellas balotācijas simptoma pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
12Priekšējās un mugurējās "atvilktnes" testa pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Tompsona testa pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A.Jumtiņa redakcijā “Traumatoloģija un ortopēdija”. Rīga. 2016. RSU
Papildus literatūra
1Lācis A., Lācis G. Augšējās ekstremitātes un pleca joslas kaulu lūzumi. Jāņa Rozes apgāds. Rīga. 2007.
2Ejubs L., Peredistijs A. Slimību sindromu, testu un muskuloskeletālu bojājumu eponīmiskā vārdnīca. Rīga, 2006, Nacionālais apgāds.
3Jakušonoka R., Jodzeviča H., Gibners R. Transporta imobilizācija. Pārsēji. Rīga. 2008. Rīga. MULTINEO.
4Jumtiņš A. Kaulu lūzumi. Metodiskās rekomendācijas studentiem. Rīga, 2009, RSU.
5Savicka M. Apdeguma trauma Rīga. Nacionālais apgāds. 2004.
6David J. Dandy, Dennis J. Edwards „Essential Orthopaedics and Trauma”, Churchill Livingstone, 2009.
7David J. Magee „Orthopaedic Physical Assessment” Fourth edition. Saunders, 2006.
8Ronald Mc Rae „Orthopaedics and Fractures” Churchill Livingstone, 2008.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi:
2• AO Foundation Home www.aofoundation.org/ -
3• American Academy of Orthopaedic Surgeons – AAOS www.aaos.org/
4• The Journal of Bone & Joint Surgery | Home jbjs.org/
5• Mayo Clinic www.mayoclinic.com/
6• Osteoarthritis - Arthritis Foundation www.arthritis.org › Diseases
7www.instantanatomy.net
8www.anatomyatlases.org/