Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortopēdijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Andris Jumtiņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā; un prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, orientēties ārstēšanas un rehabilitācijas principos, kā arī dotu iespēju turpināt tālākizglītību augstākā studiju līmenī.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot studijas, ortopēdijas kursā students mācēs:
• atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi;
• izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus;
• uzskaitīt blaknes;
• novērtēt prognozi.

Prasmes

Students pratīs:
• ievākt pacienta anamnēzi;
• veikt izmeklēšanu;
• noteikt diagnozi;
• sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
• veikt transporta imobilizāciju.

Kompetences

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas, studenti varēs veikt patstāvīgu darbu ar ievainotajiem un ortopēdiskajiem pacientiem vispārējās medicīnas praksē, kā arī turpināt savu izglītošanos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsObligātsUldis Krustiņš, Oļegs Stunžāns, Mārtiņš Malzubris, Jekaterina Gagarina, Aigars Vugulis, Juris Matisons, Rolands Gibners, Modris Ciems, Sergejs Smirnovs, Rota Vēciņa, Uģis Zariņš, Justs Sauka, Pēteris Studers, Zane Pavāre, Andris Vikmanis, Ruta Jakušonoka, Silvestris Zēbolds, Inese Breide, Una Bladiko, Jolanta Lazdāne, Santa Miķele, Andris Džeriņš, Sandris Petronis, Rihards Engels, Andris Jumtiņš, Laura Andersone, Vjačeslavs Simonovs, Aleksejs Repņikovs, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Evita Rumba, Matīss Zolmanis, Edgars Svolaks, Elena Vaska, Ivans Krupeņko, Igors Pikaļevs, Rūdolfs Vētra, Daniels Deksnis, Uģis Mihelsons
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsObligātsUldis Krustiņš, Mārtiņš Malzubris, Jekaterina Gagarina, Aigars Vugulis, Rolands Gibners, Modris Ciems, Uģis Zariņš, Justs Sauka, Pēteris Studers, Zane Pavāre, Ruta Jakušonoka, Silvestris Zēbolds, Inese Breide, Una Bladiko, Jolanta Lazdāne, Santa Miķele, Andris Džeriņš, Sandris Petronis, Rihards Engels, Andris Jumtiņš, Laura Andersone, Vjačeslavs Simonovs, Aleksejs Repņikovs, Andrejs Elksniņš-Finogejevs, Evita Rumba, Matīss Zolmanis, Edgars Svolaks, Elena Vaska, Igors Pikaļevs, Anastasija Živula, Uģis Mihelsons, Daniels Deksnis
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF7MaģistrsObligāts
Medicīna, MF7MaģistrsObligāts