Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortopēdijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Andris Jumtiņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā; un prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, orientēties ārstēšanas un rehabilitācijas principos, kā arī dotu iespēju turpināt tālākizglītību augstākā studiju līmenī.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā un patoloģiskā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika, farmakoloģija un mikrobioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot studijas, ortopēdijas kursā students mācēs:
• atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi;
• izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus;
• uzskaitīt blaknes;
• novērtēt prognozi.

Prasmes

Students pratīs:
• ievākt pacienta anamnēzi;
• veikt izmeklēšanu;
• noteikt diagnozi;
• sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
• veikt transporta imobilizāciju.

Kompetences

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas, studenti varēs veikt patstāvīgu darbu ar ievainotajiem un ortopēdiskajiem pacientiem vispārējās medicīnas praksē, kā arī turpināt savu izglītošanos.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF7MaģistrsObligāts
Medicīna, MF7MaģistrsObligāts