Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Valda Staņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas par bērna organisma strukturālām un funkcionālām īpatnībām, attīstību no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, par biežākām bērna vecuma slimībām, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi vispārējās prakses ārsta darbā ar bērniem.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā.
Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu).
Preklīniskās teorētiskās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un funkciju (1., 2., 3., 4. studiju gada disciplīnas), klīniskā medicīna, iekšķīgo slimību kurss.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtās zināšanas ļaus raksturot endokrīnās sistēmas, locītavu un saistaudu sistēmas, sirds-asinsvadu, asinsradošās sistēmas saslimšanu izplatībā un prioritātēs, aprakstīt un izklāstīt faktus par slimību riska faktoru ietekmi, primārās profilakses, morfoloģijas, etioloģijas, patoloģijas, diagnostikas un ārstēšanas, tai skaitā klīniskās farmakoloģijas, rehabilitācijas, psihoterapijas, intensīvās terapijas, un sekundārās profilakses aspektiem pediatrijā.

Prasmes

Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu.
Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi.
Veikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un asinsspiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopējo izmeklēšanas procesu.
Pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas, diskutētu, izskaidrotu savu viedokli un konstruktīvā veidā veicinātu profesionālo mērķu sasniegšanu un konkrētu uzdevumu izpildi.
Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām.
Izplānot savu komunikāciju iemaņu patstāvīgu pilnveidošanu, respektējot citu personu atšķirīgu zināšanu līmeni, pieredzi, tradīcijas, kultūru un citas personības individuālas īpašības.
Izrakstīt receptes dažādu medikamentu formu nozīmēšanai.

Kompetences

Interpretēt klīniskās analīzes, attiecināt uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt ar kopēju izmeklēšanas procesu.
Integratīvas domāšanas ceļā salīdzināt patoloģijas pazīmes ar morfoloģijas un homeostāzes normāliem parametriem, pazīt slimības simptomus, izskaidrot patoloģiju, noformulēt diagnozi un diferencēt to no citām diagnozēm, pārbaudīt biežāko komplikāciju varbūtību, prognozēt patoloģiskā procesa gaitu un sekas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsValda Staņēviča, Žanna Kovaļova, Aleksandra Rudzāte, Jevgēnija Petruhina, Elizabete Cebura, Mareks Marčuks, Jurgita Gailite, Zane Dāvidsone
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsIveta Dzīvīte-Krišāne, Žanna Kovaļova, Sandra Derkevica, Ingūna Lubaua, Mareks Marčuks, Aleksandra Rudzāte, Elizabete Cebura, Jevgēnija Petruhina, Jurgita Gailite, Ieva Roģe, Dana Isarova, Emīls Šmitiņš, Ieva Puķīte, Anija Meiere
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts