Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Laķe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Mērķis

Iepazīstināt ar politikas veidošanas lomu stratēģiskās vadības procesos, tās būtiskākajām komponentēm – politikas plānošanas un ietekmes novērtēšanas procesu un jēdziena lietojuma tradīciju akadēmiskajā un administratīvajā vidē, ar ietekmes izvērtējuma lomu politikas veidošanā un attīstības plānošanā; raksturot sākotnējās, starpposma un gala ietekmes izvērtēšanas loģiskos modeļus, metodoloģiju un metodes; kā arī attīstības plānošanas dokumentu novērtējuma regulējumu un praksi Latvijā.

Priekšzināšanas

Socioloģija, politikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Attīstīt padziļinātas zināšanas politikas veidošanas jomā par sākotnējā (ex-ante), starpposma un gala (ex-post) ietekmes izvērtējuma lietošanas iespējām, nepieciešamību, pamatprincipiem un metodoloģiju. Veidot detalizētu priekšstatu par sākotnējā (ex-ante) politikas ietekmes izvērtējuma loģisko norisi, tā pielietošanas iespējām politikas veidošanas praksē; par gala (ex-post) ietekmes izvērtējuma loģisko norisi, tā pielietošanas praksēm; par gala ietekmes izvērtējuma plānošanas procedūru un veikšanas nosacījumiem, nepieciešamo datu vākšanas metodēm un secinājumu izdarīšanu politisko lēmumu/rekomendāciju formā.

Prasmes

Veikt politikas problēmas un mērķa grupu vajadzību analīzi; izvēlēties piemērotāko novērtējuma metodoloģiju konkrētam politikas veidošanas procesa posmam, veikt sākotnējā novērtējuma analīzi un gala novērtējumu pēc paraugnovērtējuma shēmas.

Kompetences

Veikt plānošanas un novērtēšanas darbības konkrētam rīcībpolitikas segmentam.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM2MaģistrsObligātsAnda Laķe