Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Kārlis Bukovskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt vispārēju priekšstatu par ekonomiskajiem procesiem un to mijiedarbību ar politiskajiem notikumiem gan valstiski, gan starptautiski.

Priekšzināšanas

Pamata zināšanas ekonomikā un tās termini. Vidēja līmeņa zināšanas politikas zinātnē un starptautisko attiecību procesos.

Rezultāti

Zināšanas

Lekciju un semināru ietvaros studentiem būs jāiemācās, kā izprast korelāciju starp politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, tostarp globālajām problēmām, banku sistēmas darbību, starptautisko finanšu sistēmu, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības ekonomikas izaicinājumiem.

Prasmes

Pabeidzot kursu, studentiem jāprot orientēties ekonomikas pamatterminos un koncepcijās, rādītājos, kas raksturo ekonomikas attīstību, nošķirt dažādu teorētisko skolu viedokļus par ekonomisko struktūru principiem, kā arī kritiski izvērtēt ekonomiskās norises Latvijā un pasaulē.

Kompetences

Students studiju kursa apguves noslēgumā spēs: saprast politiskās ekonomikas un globalizācijas īpatnības un procesus, un to ietekmi uz cilvēku ikdienas dzīvi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursObligātsKārlis Bukovskis