Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Subatniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_023LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Subatniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, ekoloģija
Mērķis:
Iegūt priekšstatu par dzīvās dabas daudzveidību un tās lomu vides stāvokļa novērtēšanā, iepazīstoties ar reāliem augiem un dzīvniekiem to dabiskajās dzīvesvietās Latvijai raksturīgās sauszemes un ūdens ekosistēmās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Bioloģiskā daudzveidībaNodarbības1.00prakses vieta
2Ekoloģija: dabiskie procesi ekosistēmāsNodarbības1.00prakses vieta
3BioindikācijaNodarbības1.00prakses vieta
4Ārstniecības un indīgie augiNodarbības1.00prakses vieta
5Sinantropie, asinssūcēji un parazītiskie dzīvnieki.Nodarbības1.00prakses vieta
6Dabas tūrisms sabiedrības veselības veicināšanāNodarbības1.00prakses vieta
7Prakses darba izstrādeNodarbības1.00prakses vieta
8SeminārsNodarbības1.00prakses vieta
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses darba tēmas: I Ārstniecības augu sugu daudzveidības sadalījums un to ietekmējošie ekoloģiskie faktori Kolkas apkārtnes biotopos II Asinssūcēju bezmugurkaulnieku sugu daudzveidības sadalījums un to ietekmējošie ekoloģiskie faktori Kolkas apkārtnes biotopos III Kolkas apkārtnes vides stāvokļa fitoindikatīvais izvērtējums IV Slīteres nacionālā parka ūdens kvalitātes zooindikatīvais izvērtējums
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses darba tēmas prezentācija, testa rezultāti, prakses darba atzīme.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēs izskaidrot ar ekoloģiju un bioloģiju saistīto terminoloģiju.Spēs novērtēt un aprakstīt dabiskos procesus ekosistēmās. varēs izskaidrot ar bioindikāciju saistītos jautājumus. Spēs nosaukt un raksturot ārstniecības un indīgos augus, kā arī dažādās dzīvnieku un kukaiņu sugas. Spēs izskaidrot un novērtēt dabas tūrisma nozīmi sabiedrības veselības veicināšanā.
Prasmes:Studējošais pratīs atrast, apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar dzīvās dabas daudzveidību un vides stāvokļa novērtēšanu.Prasmes materiāla ievākšana lauka apstākļos, materiāla apstrāde laboratorijā.
Kompetences:Spēj iegūtos datu analizēt, rezultātu korekta interpretācija. Spēj novērtēt vides dabiskos procesus ekosistēmās, kā arī tos ietekmējošos ekoloģiskos faktorus.
Bibliogrāfija