Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Sniegt vispārēju ieskatu reliģijas antropoloģijā, apkopojot galvenās tēmas un jēdzienus reliģijas pētniecībā, kurām pievērsušies socialāntropologi un citu sociālo, kā arī humanitāro zinātņu pārstāvji.

Priekšzināšanas

Vēlamas priekšzināšanas nozīmīgākajās sociālajās teorijās un galvenajos teorētiskajos novirzienos sociālantropoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūst zināšanas nozīmīgākajās reliģijas antropoloģijas teorijās, iepazīstoties ar galvenajiem jēdzieniem un tēmām reliģijas antropoloģijā un dažādu teorētisko skolu nostādnēm.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti teorētisku tekstu analīzē un salīdzināšanā, kā arī iemaņas viedokļu rakstiskā vai mutiskā izklāstīšanā, balstoties gan uz jauniegūtām teorētiskām zināšanām, gan uz empīriskiem novērojumiem.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsObligātsMichael Strmiska