Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aleksandra Aitullina
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācija

Mērķis

1. Padziļināti apgūt tēmas par drošu un racionālu zāļu lietošanu, dozēšanu, tai skaitā pacientiem ar orgānu funkcionāliem traucējumiem, zāļu blakusparādībām un mijiedarbībām, kā arī par terapeitiskā zāļu monitoringa pamata principiem.
2. Uzlabot studentu spējas farmakoterapijas problēmu identificēšanā, dokumentēšanā un risināšanā.

Priekšzināšanas

Klīniskā farmakoloģija, angļu valoda (vismaz B1 līmenis).

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par zāļu blakusparādību un mijiedarbību interpretāciju, zāļu dozēšanu un ievadīšanu nestandartās klīniskās situācijās, kā arī par drošā terapeitiskā zāļu monitoringa (TZM) veikšanas pamatprincipiem.

Prasmes

Spēja analizēt slimnīcas klīniskus gadījumus un risināt ar farmakoterapiju saistītas problēmas no klīniskā farmaceita skata punkta.

Kompetences

Spēja patstāvīgi analizēt un prezentēt klīniskus gadījumus ar klīniskā farmaceita praktiskām rekomendācijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsIerobežota izvēle