Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Signe Dobelniece
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

veidot padziļinātu izpratni par sociālo darbu, tā vietu un lomu sabiedrībā un iepazīstināt studentus ar sociālā darba organizāciju pašvaldībā.

Priekšzināšanas

Salīdzinošā sociālā politika.

Rezultāti

Zināšanas

par sociālo labklājību, sociālā darba kā profesijas vietu un lomu sabiedrībā, pašvaldības lomu sociālās labklājības nodrošināšanā.

Prasmes

identificēt problēmas un rast to iespējamos risinājumus sociālā darba kontekstā. Studenti pilnveidos kritiskās domāšanas prasmes, attīstīs patstāvīgā darba un grupu darba prasmes.

Kompetences

veikt sociālā darba profesijas un sociālo procesu izvērtējumu atbilstoši zinātniskās analīzes nosacījumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle