Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par medicīnisko kontroli sportā, iespējamajām veselības problēmām un to novēršanas iespējām personām, kas nodarbojas ar sportu, par fiziskā un funkcionālā stāvokļa novērtēšanu sportā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, sporta pedagoģijā, kinezioloģijā

Rezultāti

Zināšanas

Izpratīs medicīniskās kontroles nozīmi dažādām cilvēku grupām, kas nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem un sportu, spēs raksturot fiziskās attīstības un sagatavotības rādītājus, to noteikšanas metodes, zinās sportam raksturīgākās traumas, spēs raksturot sporta traumu riska faktorus un to novēršanas iespējas, spēs raksturot sportā sastopamos patoloģiskos stāvokļus.

Prasmes

Spēs novērtēt ar veselību saistītos fiziskās sagatavotības rādītājus un veidot ieteikumus to uzlabošanai, spēs atpazīt un izvērtēt biežāk sastopamos sporta traumu un veselības riska faktorus un veidot ieteikumus to novēršanai.

Kompetences

Spēs novērtēt un izskaidrot esošos ar veselību saistītos fitnesa rādītājus un sniegt ieteikumus saviem klientiem, kas nodarbojas ar sportu veselības veicināšanas nolūkos, par fiziskās sagatavotības uzlabošanas iespējām, par sporta traumu un citu patoloģisko stāvokļu mazināšanas iespējām; savā darbā atpazīs un spēs veikt pasākumus sporta traumu riska mazināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisObligāts