Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Mērķis ir dot studentiem zināšanas un radīt izpratni par biežāk sastopamajām sporta traumām, tās izraisošajiem cēloņiem un profilakses iespējām.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, normālā fizioloģija, kustību-balsta sistēmas biomehānika un kinezioloģija, sporta pedagoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zinās biežāk sastopamās sporta traumas profesionālajā un veselības sportā; spēs atpazīt un nosaukt tās izraisošos iekšējos un ārējos cēloņus; spēs izvēlēties un pamatot sporta traumu novēršanas pasākumus, savas kompetences ietvaros.

Prasmes

Spēs praksē atpazīt un novērtēt traumas izraisošos iekšējos un ārējos cēloņus un savā ikdienas darbā spēs veikt konkrētas darbības šo cēloņu mazināšanai vai novēršanai.

Kompetences

Spēs mazināt sporta traumu rašanās iespējas reālā situācijā savā ikdienas darbā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.