Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt veselības sporta terminoloģiju un veidot komunikatīvas kompetences darbībai akadēmiskajā un profesionālajā vidē.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas un prasmes vidusskolas kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs angļu valodā:
• aprakstīt cilvēka ķermeņa daļu un orgānu funkcijas;
• izklāstīt veselīga dzīvesveida principus;
• izskaidrot dzīvesveida veida ietekmi uz cilvēka organismu;
• nosaukt un paskaidrot dažādu sporta ierīču lietošanu;
• aprakstīt sporta traumas un sniegt ieteikumus to ārstēšanā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: lasīt speciālo literatūru, lietot atbilstošo leksiku komunikācijā ar klientiem, definēt jēdzienus un terminus, sagatavot referātu un prezentēt to.

Kompetences

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs praktistiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS1Pirmais līmenisObligātsSvetlana Muhejeva