Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Voldemārs Arnis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt dažādu fizisko vingrinājumu pielietošanu fiziskās sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē.

Priekšzināšanas

Vēlamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs:
• nosaukt un aprakstīt veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus;
• nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas;
• uzskaitīt un klasificēt veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus;
• definēt jēdzienus veselība, veselīgs dzīvesveids, sports, veselības sports;
• nosaukt galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība;
• pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai;
• raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzes stadijas, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus;
• formulēt aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekmi uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošanu aptaukošanās novēršanā;
• izklāstīt fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē;
• atlasīt katram klientam piemērotus vingrinājumus;
• izskaidrot dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai;
• raksturot bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku;
• izklāstīt fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem;
• pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta nodarbības ir aizliegtas;
• interpretēt veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
• izvēlēties un ieteikt piemērotākos vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti, dažādus nodarbību veidus;
• sastādīt vienkāršu veselības sporta treniņa programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus.

Kompetences

Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs:
• izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus;
• izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice
Medicīna2MaģistrsIerobežota izvēleVoldemārs Arnis, Jānis Želinskis
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choice
Farmācija3MaģistrsIerobežota izvēleVoldemārs Arnis, Anita Gauruča, Inga Velmere, Indra Vīnberga