Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Katedras vadītājs

Sporta un uztura katedra, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2005 - pašlaik

Studiju programmas "Veselības sporta speciālists" vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2002 - pašlaik

Asociētais profesors

Sporta un uztura katedra, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2008 - 2014

Katedras vadītājs

Sporta, uztura un pedagoģijas katedra, Rehabilitācijas fakultāte

2004 - 2008

Katedras vadītājs

Sporta un pedagoģijas katedra, Rehabilitācijas fakultāte

1998 - 2002

Docents

Latvijas Medicīnas akadēmija

1986 - 1998

Lektors

Rīgas Medicīnas institūts/Latvijas Medicīnas akadēmija

Izglītība

1997 - 1997

Promocijas darbs “Dažādu spēka treniņa režīmu ietekme uz sportista maksimālo jaudu un darbaspējām” Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā.

1982 - 1986

Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts

1975 - 1978

Saldus vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2017- Seminārs “Vērtēšana augatākajā izglītībā – Ziemeļamerikas perspektīva ” Lektors prof. Andis Klēgeris, Kanādas Britu Kolumbijas universitāte, 11.05.2017.

2017 – Tematiskais cikls “RSU studiju programmu ekosistēma” . Lektori Tatjana Koķe, Inga Lapiņa (RTU), Līga Dzene (Dynamic University), Sandra Cipkina (RSU), Inguna Zariņa, Matīss Sīlis, Andulis Priednieks, Marija Hramcova (RSU), Rihards Blese un Asnate Kažoka (VIAA), Dagnija Briede (RSU), Antra Menģele un Ralfs Spāde (VIIA), Agita Kalviņa (RISEBA) 02.03.2017 – 27.04.2017.

2017- Partipicated with scintific work in the third international scientific practikal conference

“Helth and personality development: integrative aproarch” 27-29 april 2017.

2016- Tematiskais cikls “Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”. Lektors Marta Ābola 27.10.2016.

2016 – Tematiskais cikls “E-studiju lietošanas iespējas” Lektors E-studiju pārvaldnieks Rolands Bļujus 05.10.2016. – 02.11.2016.

2016.- Vieslekcija „Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā", Lektors: Asoc.prof. Andis Klegeris. 01.06.2016.

2016.- Latvijas Augstskolu sporta savienības seminārs "Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide". 02.06.2016​

2014. - Latvijas Augstskolu sporta savienības Sporta speciālistu kognitīvo kompetenču paaugstināšanas seminārs par tēmām: Psiholoģiskie aspekti fiziskajā sagatavotībā. Sporta uztura īpatnības dažādos sporta veidos. Aerobo darbaspēju paaugstināšanas un testēšanas iespējas dažādas fiziskās sagatavotības sportistiem.11.12.2014.

2014. - Starptautisks seminārs "Fitness Factory" par tēmu "Correktive functional Training". 2.11.2014

2014. - Starptautiskais seminārs sporta speciālistiem "Human body and sport". Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra mācību programma, prof. Viktor Selujanov.

2014. - Vadītāju attīstības vasaras meistarklase. 3 moduļu apmācības seminārs. (RSU Tālākizglītības fakultātes mācību programma, programmas vadītāja Agita Kalviņa, SIA "Smart Change Consult")

2014.- Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā. (RSU Tālākizglītības fakultātes mācību programma, programmas vadītājs vieslektors no Kanādas A.Klegeris)

2013. - Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos. (RSU Tālākizglītības fakultātes mācību programma, programmas vadītāja D.Kamerāde-Hanta)

2013. - Veselība, izglītība, maratons. Seminārs Sporta, izglītības aģentūrā.

2012. - Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā. RSU Tālākizglītības fakultātes profesionālās pilnveides programma.

2012. - Statistika pētnieciskajā darbā – metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti. RSU Tālākizglītības fakultātes profesionālās pilnveides programma.

2012. - RSU Struktūrvienību vadītāju apmācības darba aizsardzības jautājumos instruktāžu veikšanai struktūrvienībā nodarbunātajiem. (SIA "KMS Busines partners")

2012. - Sirds veselība sportā. Seminārs sporta izglītības aģentūrā.

2012. - Sports un uzturs. Seminārs sporta izglītības aģentūrā.

2011. - Aerobikas un Body bike nodarbības liekā ķermeņa svara samazināšanā. Mācību centra "Veselības un fitnesa institūts" profesionālās pilnveides seminārs.

2010. - Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos. RSU tālākizglītības fakultātes mācību programma.

2010. - Starptautisks Fitnesa forums – 2010.

Sporta attīstība Rīgā. (J.Klementjevs, Rīgas domes deputāts) .

Latvijas fitnesa nozares aktuālais stāvoklis, tendences un attīstības perspektīvas (G.Kuzņecovs, Latvijas Fitnesa un veselības veicināšnas nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs).

Lēmumi, kuri veicina veiksmīgu fitnesa klubu darbību (V.Kavaliauskas, Fitnesa konsultants, Kauņa, Lietuva).

Klientu un personāla motivācijas sistēma, fitnesa kluba darba organizācija. (Dr.A.Maciukas, fitnesa centru tīkla "LINIJA" vadītājs (Kauņa, Lietuva).

Jaunākās inovācijas un tendences pasaules fitnesa tirgos. (G.Kuzņecovs, Latvijas Fitnesa un veselības veicināšnas nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs)

2009. - Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse. Profesionālā

pilnveide. LU mācību programma.

2009. Lekciju cikls sporta treniņu teorijā (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesionālās pilnveides programma, prof.V.Selujanovs, Krievija):

"Fiziskās audzināšanas teorijas metodoloģija";

"Sportistu fiziskās sagatavotības kontrole. Augstākās kvalifikācijas sportistu modālie raksturojumi";

"Funkcionāli svarīgu šūnu daļu (organellu) palielināšanas metodes muskuļu šķiedrās un miokardā";

"Slodzes plānošana mikrociklā, mezociklā, makrociklā".

 

Zinātniskais grāds

 

1997. - Bioloģijas doktors (Dr.biol.)​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Aerobo darbaspēju testēšanas, izvērtēšanas un paaugstināšanas iespējas un nozīme veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē.

Fizisko vingrinājumu pielietošana aerobo darbaspēju un spēka paaugstināšanā un veselības nostiprināšanā;

Fizisko vingrinājumu nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē.

Ilgtermiņa regulāras aerobas slodzes ietekme uz kognitīvajiem procesiem.​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veselības sporta speciālists"

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veselības sporta speciālists"​,

Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskā bakalaura studiju programma "Veselības sports".

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Veselības sporta pamati

Sports veselībai​

Trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija

Kardiotrenažieri un spēka trenažieri

Pētniecības metodoloģija​

Prakse

Kardiotrenažieri

Spēka trenažieri

 

Vadītie studiju kursi

 

Veselības sporta pamati

Sports veselībai​

Trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija

Kardiotrenažieri un spēka trenažieri

Pētniecības metodoloģija​

Prakse

Kardiotrenažieri

 

 

Docētie studiju kursi

 

Veselības sporta pamati

Sports veselībai​

Trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija

Kardiotrenažieri un spēka trenažieri

Pētniecības metodoloģija​

Prakse

Kardiotrenažieri

Spēka trenažieri

Ģimenes medicīnas speciālie jautājumi

Ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

maģistra darbi: 8

bakalaura darbi: 29

​kvalifikācijas darbi: 53

recenzētie:

maģistra darbi: 10

bakalaura darbi: 19

​​kvalifikācijas darbi: 14

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Rīgas Stradiņa universitātes Zinātnes padomes loceklis.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Domes loceklis.

Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas loceklis.

Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas valdes loceklis.

 

Citas prasmes

 

Datorzināšanas - ​Microsoft Office Word, Power Point, Excel,

Internet Explorer, Outlook Express, Image Transfer u.c.

Autovadītāja apliecība B.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Irina Tarkhanova, Irena Upeniece, Voldemārs Arnis (Russian Federation & Latvia) НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЯХ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА Continuing Education in the Life Strategies Adults. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, May 26th -27th, 2017. 556-563. Thomson Reteurs Web of Scince

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., Arnis, V., & Stepens, A. (26.05.2017). Impact of aerobic physical activities on different memory systems. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration May 26th -27th, 2017.

 

Ulmane, Z., Harlamova, J., Arnis, V., Šneidere, K., & Stepens, A. (26.05.2017). The relationship between aerobic load and personality traits in seniors with different level of aerobic physical activity experience. Proceedings at the International Scientific Conference Society. Integration. Education, May 26th -27th, 2017

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (in press). Impact of different physical activities on executive function. Conference proceedings “Society. Health. Welfare.” Rīga: RSU.

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., Arnis, V., Vanaga, A., & Stepens, A. (in press). Relationship between involvement in long-term regular physical activity and memory: preliminary results. Baltic Journal of Sport and Health Sciences.

 

Sieviešu motivācija nodarboties ar nūjošanu = Women's motivation to engage with the Nordic walking / I.Upeniece, I.Vīnberga, V.Arnis, R.Erts // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 581.-591.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tarkhanova, Irina. Вопросы здоровьесбережения в образовании взрослых = Questions health saving in adult education / I.Tarkhanova (И.Тарханова), O.Pavlova (О.Павлова), V.Arnis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 573.-580.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Arnis, Voldemārs. Fiziskā aktivitāte veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē 21. gadsimtā / V.Arnis // Sports teorijā un praksē: speciālizlaidums. - Nr.3 (2015), 46.-47.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Nordic walking or traditional walking in patients with intermittent claudication : a critical review / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [612].-618.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Arnis, Voldemārs. Nemainīgais ir sportiskā aktivitāte / V.Arnis // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 85.-87.lpp.

Arnis, Voldemārs. Veselības sporta speciālisti ir pieprasīti / V.Arnis // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 88.-89.lpp.

Netiešo aerobo darbaspēju testu pareizība dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem / L.Liepiņa, V.Arnis, I.Vīnberga, M.Kuļša // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 364.-374.lpp.

Sudraba, Velga. Changes of indicators of social intelligence for substance use disorders patients : before Minnesota program, after program treatment and six months later / V.Sudraba, K.Martinsone, V.Arnis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00045-p.1-00045-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Upeniece, Irēna. Nordic walking for patients of type II diabetes mellitus : a critical review / I.Upeniece, D.Smite, V.Arnis // Spring University / ATEE. - No.1 (2014), p.108-112. - Kopsav. latviešu val.

Uz problēmu balstītā pieeja pieaugušo izglītībā / I.Upeniece, K.Mārtinsone, V.Arnis, I.Ķīsis // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 129.-136.lpp.

Arnis, Voldemārs. Dažādu aerobo darbaspēju testu objektivitāte aerobo darbaspēju novērtēšanā dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem / V.Arnis, M.Kuļša, I.Vinberga // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 435.-439.lpp.

 

Tēzes​​

 

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z., Mintāle, I., Kupčs, K., & Stepens, A. (2017). Impact of regular aerobic activities on cognitive processes in seniors. 31st Conference of the EHPS. Innovative Ideas in Health Psychology. Conference Abstracts. Iegūts no http://ehps2017.org/wp-content/uploads/EHPS-2017-Abstracts-…

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens, A. (2017). Impact of long-term regular aerobic physical activities un executive functions in seniors. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences”: Abstract Book – Health Sciences, 198. Iegūts no http://www.rsu.lv/eng/images/isc2017_health_abstracts.pdf

 

Ulmane, Z., Harlamova, J., Arnis, V., Sneidere, K., Mintale, I., Kupcs, K., & Stepens, A. (2017). The relationship between aerobic load ad personality traits in seniors with different physical activity experience. 31st Conference of the EHPS. Innovative Ideas in Health Psychology. Conference Abstracts. Iegūts no http://ehps2017.org/wp-content/uploads/EHPS-2017-Abstracts-…

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z., Vanaga, A., & Stepens, A. (5.10.2017). Relationship between involvement in long-term regular physical activity and memory: preliminary results. Paper presented at the International Scientific-practical Symposium Climbing the ladder of life, active and fit, Kaunas, Lithuania.

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z., & Stepens, A. (31.08.2017). Impact of regular aerobic activities on cognitive processes in seniors. Paper presented at the 31st Conference of the EHPS: Innovative Ideas in Health Psychology, Padova, Italy

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., Arnis, V., & Stepens, A. (26.05.2017). Impact of aerobic physical activities on different memory systems. Paper presented at the International Scientific Conference Society. Integration. Education, Rezekne, Latvia.

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z. un Stepens, A. (28.04.2017). Aerobo fizisko aktivitāšu saistība ar vadības funkcijām senioriem. Referāts prezentēts Trešajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja. Rīgā, Latvijā.

 

Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., Ulmane, Z. un Stepens, A. (28.04.2017). Kognitīvo rezervju indeksa adaptācija: pilotpētījuma rezultāti. Referāts prezentēts Trešajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja. Rīgā, Latvijā.

 

Ulmane, Z., Harlamova, J., Voldemārs, A., Šneidere, K., & Stepens, A. (30.08.2017). The relationship between aerobic load and personality traits in seniors with different physical activity experience. Paper presented at the 31st Conference of the EHPS: Innovative Ideas in Health Psychology, Padova, Italy

 

Ulmane, Z., Harlamova, J., Arnis, V., Šneidere, K., & Stepens, A. (26.05.2017). The relationship between aerobic load and personality traits in seniors with different level of aerobic physical activity experience. Paper presented at the International Scientific Conference Society. Integration. Education, Rezekne, Latvia.

 

Ulmane, Z., Harlamova, J., Arnis, V., Šneidere, K. un Stepens, A. (28.04.2017). Aerobo fizisko aktivitāšu saistība ar personības iezīmēm un depresivitāti. Referāts prezentēts Trešajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja. Rīgā, Latvijā.

 

Impact of different physical activities on executive functioning / K.Sneidere, J.Harlamova, V.Arnis, Z.Ulmane, A.Stepens, I.Mintale, K.Kupcs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.110.

 

Impact of long-term aerobic physical activities on cognitive functioning : evaluation of the pilot study / K.Šneidere, J.Harlamova, V.Arnis, K.Kupčs, K.Mārtinsone, A.Stepens ...[et al.] // 28th Symposium of the International Council for Physical Activity and Fitness Research "Physical activity and fitness: challenges and new perspectives" (Kaunas, Lithuania, Aug.24-27, 2016) : Book of Abstracts. - Kaunas, 2016. - P.23.

Arnis, Voldemārs. Dažādu spēka treniņu režīmu ietekme uz spēka un spēka izturības rādītājiem personām ar muguras smadzeņu bojājumiem / V.Arnis, T.Nulle, L.Nulle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 42.lpp.

Arnis, Voldemārs. Divu atšķirīgu spēka treniņa plānojumu ietekme uz maztrenētu vīriešu fizisko sagatavotību / V.Arnis, K.Kārkliņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 45.lpp.

Arnis, Voldemārs. Fiziskās sagatavotības un ķermeņa kompozīcijas izmaiņas nūjotājiem, izmantojot parastas nūjas un pretestības nūjas / V.Arnis, F.Šitca // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 43.lpp.

Arnis, Voldemārs. Izometrisko vingrinājumu ietekme uz fiziskās sagatavotības un ķermeņa kompozīcijas rādītājiem / V.Arnis, J.Skābardis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 44.lpp.

Arnis, Voldemārs. Latvijas vadošo komandu hokejistu antropometriskie rādītāji / V.Arnis, I.Upeniece, R.Upenieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 41.lpp.

Sproģe, Anna. Dažādu spēka treniņu režīmu ietekme uz fizisko sagatavotību maz trenētiem jauniešiem / A.Sproģe, V.Arnis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 357.lpp.

Arnis, Voldemārs. Augstas intensitātes intervālu treniņu ietekme uz maztrenētu cilvēku aerobajām darbaspējām un ķermeņa kompozīciju / V.Arnis, R.Vigups // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 177.lpp.

Arnis, Voldemārs. Dažādas intensitātes nūjošanas nodarbību ietekme uz aerobajām darbaspējām un ķermeņa kompozīciju / V.Arnis, L.Hofmane, I.Upeniece // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 175.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas ietekme uz veselības rādītājiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu : sistemātisks literatūras pārskats / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 460.lpp.

Upeniece, Irēna. Olimpiskā izglītība pasaulē / I.Upeniece, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 471.lpp.

Upeniece, Irēna. Pensionāru biedrību dalībnieku fiziskā aktivitāte Pierīgā / I.Upeniece, D.Moroza, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 67.lpp.

Arnis, Voldemārs. Dažādu izotoniska spēka treniņu ietekme uz fizisko sagatavotību un antropometriskiem rādītājiem maztrenētiem cilvēkiem / V.Arnis, J.Trukšāne // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 67.lpp.

Arnis, Voldemārs. Izometrisku vingrinājumu ietekme uz fiziskās sagatavotības un ķermeņa kompozīcijas rādītājiem maztrenētiem cilvēkiem / V.Arnis, J.Skābardis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 66.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes studentu aerobās darbaspējas un to izmaiņas studiju laikā / A.Voldemārs, I.Upeniece, I.Vinberga, M.Hoferte, I.Kalniņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 56.lpp.

Upeniece, Irēna. The nordic walking in type II diabetes mellitus patients [Elektroniskais resurss] : literature review / I.Upeniece, V.Arnis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.31-32, on CD-ROM.

Arnis, Voldemārs. Sakarības starp sirdsdarbības frekvenci miera stāvoklī un dažādiem fizioloģiskiem rādītājiem veseliem cilvēkiem / V.Arnis, M.Kalniņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 158.lpp.

Točelovska, Iveta. Aerobo darbaspēju un relatīvā tauku daudzuma organismā izmaiņas dažādas intensitātes velonodarbībās telpās / I.Točelovska, V.Arnis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 159.lpp.

Aerobie darbspēju testi, to precizitāte un pielietošanas iespējas cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību / L.Kraukliņa, V.Arnis, M.Kuļša, I.Vinberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 58.lpp.

Arnis, Voldemārs. The correlations between a resting heart rate and various physiological measurements in a healthy human / V.Arnis, M.Kalnina // VII Starptautiskais Baltijas Sporta medicīnas kongress = VII International Baltic Sports Medicine Congress (Riga, Latvia, Nov.24-26, 2011) : [Abstracts]. - Riga, 2011. - P.20.

Fiziskās aktivitātes Rīgas Stradiņa universitātes studējošo veselības sporta speciālistu dzīves gājuma laikā / I.Upeniece, V.Arnis, I.Vinberga, M.Hoferte // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 61.lpp.

Korelācija starp aerobajām darbspējām un ķermeņa kompozīcijas rādītājiem / L.Kraukliņa, V.Arnis, M.Kuļša, I.Vinberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 60.lpp.

Kuļša, Māra. Aerobās darba spējas un ieteicamās slodzes intensitāte cilvēkiem ar dažādu fiziskās sagatavotības līmeni / M.Kuļša, V.Arnis, I.Vinberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 159.lpp.

Kuļša, Māra. Maximum oxygen uptake and anaerobic treshold for people with different level of aerobic capacity / M.Kulsa, V.Arnis, I.Vinberga // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.57.

Rehabilitācijas studentiem raksturīgākais zinību apguves uztveres veids / I.Upeniece, V.Arnis, I.Vinberga, M.Hoferte // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 348.lpp.

RSU studentu aerobās darbspējas, to atkarība no dažādiem faktoriem un paaugstināšanas iespējas / V.Arnis, I.Vinberga, I.Upeniece, M.Hoferte // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 138.lpp.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore