Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Elīna Vrobļevska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politika

Mērķis

Sniegt visaptverošu ieskatu starptautisko attiecību teorijās un metodēs.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par starptautiskajām attiecībām un starptautiskajiem procesiem.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par starptautisko attiecību teorijām un starptautisko attiecību analīzē izmantotajām kvalitatīvajām un kvantitatīvajām pētniecības metodēm.

Prasmes

Spēja individuāli izmantot kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes gan starptautisko attiecību teoriju, gan empīrisko fenomenu analīzē.

Kompetences

Spēja individuāli izmantot kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes gan starptautisko attiecību teoriju, gan empīrisko fenomenu analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Krievijas un Eirāzijas studijas, RESMeng3Obligāts
Krievijas un Eirāzijas studijas, RESMTeng3MaģistrsObligāts
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng3MaģistrsObligāts
Starptautiskās attiecības un diplomātija, SEDM3MaģistrsObligāts