Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Solvita Smilgzieda
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Novērtēt studējošo zināšanas, prasmes un kompetences, beidzot studiju programmu.

Priekšzināšanas

Visi studiju programmā apgūtie studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju programmas apguves rezultātā iegūtās zināšanas, kas nepieciešamas profesionālās darbības uzsākšanai, atbilstoši profesijas standartam.

Prasmes

Studiju programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes, kas nepieciešamas profesionālās darbības uzsākšanai, atbilstoši profesijas standartam.

Kompetences

Studiju programmas apguves rezultātā studējošais ir ieguvis kompetences, atbilstoši profesijas standartam un var uzsākt profesionālo darbību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP6Pirmais līmenisObligātsSolvita Smilgzieda