Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Edijs Bošs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politika

Mērķis

Kurss izstrādāts kā maģistra studiju līmeņa ievadkurss starptautiskajās attiecībās un piedāvā studentiem pārskatu par Eiropas un globālās starptautiskās sistēmas attīstību no Viduslaikiem līdz Aukstā kara beigām.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par starptautisko attiecību galvenajām norisēm un Eiropas politisko vēsturi.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie būs spējīgi raksturot starpvalstu attiecību pamatprincipus dažādos vēsturiskajos periodos.

Prasmes

Studējošie būs spējīgi identificēt elementus, kas nepieciešami padziļinātai starptautisko norišu analīzei.

Kompetences

Studējošie būs spējīgi no vēsturiskās perspektīvas analizēt multipolāru, bipolāru un vienpolāru starptautisko sistēmu raksturlielumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng1MaģistrsObligāts