Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agita Melbārde-Kelmere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratni par veselības aprūpē iegūtām infekcijām, stiprināt studentu izpratni un interesi par pētniecību šajā jomā, sniegt studentiem priekšstatu par esošiem pētījumiem un inovācijām veselības aprūpē iegūto infekciju profilaksē.

Priekšzināšanas

Anatomija, Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģiju, Histoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Zinās epidemioloģijas pamatjautājumus. Zinās infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses pamatus, infekciju kontroles metodes un to pielietojumu un nodrošinājumu ambulatoro un stacionāro pacientu veselības aprūpē, zinās pretepidēmiskā režīma principus un risinājumus.

Prasmes

Pratīs interpretēt infekciju kontrolei atbalstošos politiskos dokumentus. Iegūs prasmes – veikt roku mazgāšanu ar ziepēm un ūdeni, veikt roku higiēnisku dezinfekciju (ar spirtu saturošu līdzekli), veikt roku ķirurģisku dezinfekciju, individuālās aizsardzības līdzekļu uzvilkšanu un novilkšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīsta kompetenci: iespēju veiksmīgi darboties infekciju kontroles kontekstā, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas un attieksmi.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligāts