Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Ārsts-rezidents (anesteziologs-reanimatologs)

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers"

2015 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2014 - 2015

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un Antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2013 - 2018

Ārsts-stažieris

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

2012 - 2014

Uztura speciālists

SIA "Rehabilitācijas centrs KRIMULDA"

2010 - 2011

Laborante

SIA "Dabas vielu farmācijas laboratorija FITOSAN"

2008 - 2011

Farmaceita palīgs

SIA "Aptieka Sigulda"

Izglītība

2015 - pašlaik

Rezidentūra medicīnā (anestezioloģijā-reanimatoloģijā)

Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - pašlaik

Doktorantūra medicīnā (morfoloģijā)

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2015

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - 2013

ERASMUS apmaiņas studijas

Insbrukas Medicīnas universitāte (Austrija)

Programma "Medicīna"
Apgūtie priekšmeti: Infekcija, imunoloģija un alergoloģija; Sabiedrības veselība; Iekšķīgās slimības; Ķirurģija; Pediatrija; Tiesu medicīna; Psihiatrija; Ginekoloģija un dzemdniecība; Dermatoloģija; Ausu, kakla un deguna slimības.
 

2006 - 2012

Bakalaura grāds veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2006

Diploms par vidējo izglītību

Siguldas Valsts ģimnāzija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2018.07.05.-07. XXVI International Symposium on Morphological Sciences, Prāga (Čehija), uzstājos ar zinātnisku darbu "Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), Human Beta-defensin-2 (HBD-2) and Hepatocyte Growth Factor (HGF) Appearance in Congenital Intra-Abdominal Adhesions in Children under One Year of Age"

2018.06.21.-24. World Summit on Pediatrics 4th Edition, Madride (Spānija), uzstājos ar zinātnisku darbu "Tumor Necrosis Factor α (TNFα), Protein Gene Product 9.5 (PGP 9.5) and Extracellular Matrix Remodeling Factor Appearance in Congenital Intra-abdominal Adhesions in Children under One Year of Age"

2018.03.22.-23. Rīgas Stradiņa universitātes 17. Zinātniskā konference, uzstājos ar zinātnisku darbu “Iekaisuma procesu regulējošo citokīnu, fibrozi modulējošo faktoru, transformējošā augšanas faktora β un hromogranīna A sastopamība intraabdominālu saaugumu audos bērniem līdz gada vecumam”

2018.03.17. Seminārs “Uzrunājošu prezentāciju veidošana”

2017.12.08.-09. Latvijas Anesteziologu un reanimatologu 6. Nacionālais kongress

2017.11.25. Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas konference “Nieru slimības un uzturs”

2017.11.07. Seminārs “Vienotais informācijas meklētājs Primo: meklēšanas un piekļuves iespējas”

2017.09.27.-29. Kongress IX Baltic Morphology, uzstājos ar zinātnisku darbu “The Occurrence of Fibrosis Modulating Factors, Transforming Growth Factor Beta and Chromogranin A in Intraabdominal Adhesions in Infants”

2017.09.21.-23. 8. Latvijas Ārstu kongress

2017.04.06.-07. Rīgas Stradiņa universitātes 16. Zinātniskā konference

2016.12.01.-03. 8th International Baltic Congress of Anesthesiology and Intensive Care, Tallina (Igaunija)

2016.11.12. Latvijas Anesteziologu un reanimatologu biedrības sēde

2016.10.26. RAKUS ārstu izglītības konference “Hematoloģija un transfuzioloģija”

2016.09.28. Digitālās Meistarības kursu modulis “Google Apps – Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties”

2016.09.23. Mācības par RSU IT sistēmu uzlabojumiem

2016.06. Salzburg Weill Cornell Seminar in Anesthesiology

2016.06. 17th Congress of the European Paediatric Surgeons Association, uzstājos ar zinātnisku darbu " Interleukin-1, 4, 6, 7, 8, 10 appearance in congenital intra-abdominal adhesions in children under one year of age"

2016.05. RSU TIF rezidentu 15. zinātniski-praktiskā konference, uzstājos ar zinātnisko darbu "Iekaisuma procesu regulējošo faktoru sastopamība intraabdominālu saaugumu gadījumos bērniem līdz gada vecumam"

2016.04. RAKUS "Gaiļezers" anesteziologu un reanimatologu rīta konference, uzstājos ar lekciju "Dzīvībai bīstamas asiņošanas un koagulopātijas pārvaldīšana traumas gadījumā"

2016.04. Zviedrijas viesprofesora Roberta Hāna (Robert Hahn) lekcijas: "Infusion therapy in the perioperative period", "Infusion therapy in the intensive care practice"

2016.03. Rīgas Stradiņa universitātes 15. zinātniskā konference, dalība ar pētījumu "Interleikīnu 1, 6, 7, 10 sastopamība un relatīvais sadalījums iedzimtu intraabdominālu saaugumu gadījumos bērniem līdz gada vecumam"

2016.03. Andreja Ivanova lekcijas "Reģeneratīvā medicīna" un "Cilmes šūnu bioloģija"

2016.02. Mācības "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana"

2016.02. Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konference "Neatliekami stāvokļi medicīnā. Aktualitātes"

2015.11. Profesora E.Stankevičus vieslekcijas "Evaluation of vascular function: role of endothelium-released factors", "Role of K+ channels in the release of endothelial nitric oxide", "Simultaneuous measurements of nitric oxide and vasorelaxation", "Electrochemical detection of NO in cardiovascular tissue", "Mechanisms involved in impaired NO release in Pulmonary Hypertension", "Involvment of the nitric oxide in ACh-mediated relaxation in small arteries"

2015.11. The 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology, uzstājos ar pētījumu "A Correlative Comparison of the Epidemiologic Profile and the Morphologic Finding in Children with Congenital Intra-abdominal Adhesions"

2015.10. RAKUS stacionāra "Gaiļezers" anesteziologu un reanimatologu rīta konference, uzstājos ar lekciju "Plaušu ultrasonoskopija un pulsoksimetrija vai plaušu rentgenogrāfija un arteriālo asins gāzu analīze akūta respiratora distresa sindroma diagnostikā"

2015.06. Baltijas reģionālās anestēzijas konference

2015.03. Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskā studentu konference, uzstājos ar pētniecisko darbu "The use of inotropic support after open cardiac surgery"

2015.03. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference, uzstājos ar pētniecisko darbu "Transforming growth factor beta (TGF-β), basic fibroblast growth factor (bFGF) and fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) appearance in congenital intra-abdominal adhesions in children under one year of age"

2015.02. Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā tematiskā konference "Neatliekami stāvokļi medicīnā"

2015.01. Latvijas Ārstu biedrības 2015.gada 1. starpdisciplinārā konference "Onkoloģija"

2014.12. 7th International Baltic Congress of Anaesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine

2014.12. CEEA (Committee for European Education in Anesthesiology) kursi "Neurology, locoregional anaesthesia and pain therapy"

2014.04. Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā tematiskā konference "Neatliekami stāvokļi medicīnā"

2013.09. Latvijas Ārstu 7. kongress

2013.09. 8. Baltijas Rehabilitācijas asociācijas kongress

2013.01. Latvijas Ārstu biedrības 2013.gada 1. starpdisciplinārā konference

2012.11. Neatliekamās medicīnas konference "XVII Innsbrucker Notfallsymposium", Insbruka, Austrija

2012.03. Rīgas Stradiņa universitātes 61. Studentu zinātniskā konference, dalība ar pētniecisku darbu "Malnutrīcijas riska novērtējums pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām"

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises morfopatoģenētiskie aspekti

 

Docētie studiju kursi

 

Histoloģija

Embrioloģija

Histoloģija un medicīnas šūnu bioloģija

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija

Funkcionālā embrioloģija

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Klīniski integrētās morfoloģijas asociācijas biedre

Latvijas Anatomu, histologu un embriologu biedrības biedre

Eiropas Anestezioloģijas biedrības (European Society of Anaesthesiology) biedre (no 01.2016.)

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas biedre  (no 01.2016.), valdes locekle (2009.-01.2016.)

Uztura speciālistu sertifikācijas komisijas locekle (no 2009. gada).

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015.05. 1.vieta Rīgas Stradiņa universitātes 20. Morfoloģisko zinātņu studentu konferencē ar zinātnisku darbu „Bāziska fibroblastu augšanas faktora (bFGF), fibroblastu augšanas faktora receptora 1 (FGF1), transformējošā augšanas faktora beta (TGF-β) un hromogranīna A (CgA) ekspresija iedzimtu intraabdominālu saaugumu gadījumos bērniem līdz gada vecumam"

2015.03. 3.vieta Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskajā studentu konferencē ar pētniecisko darbu „Basic fibroblast growth factor (bFGF) and fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) appearance in congenital intra-abdominal adhesions in children under one year of age"

2013.05. 2.vieta Rīgas Stradiņa universitātes 18. Morfoloģisko zinātņu konferencē ar zinātnisku darbu „Morfoloģiskās izmaiņas acu muskuļos šķielēšanas gadījumā"

 

Publikācijas

 

Zinātniskie raksti

1) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Tumor Necrosis Factor alpha (TNFα), Protein Gene Product 9.5 (PGP 9.5), Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 (TIMP-2) Appearance in Congenital Intra-Abdominal Adhesions in Children under One Year of Age. Archives of Medical Science, 2018 (pieņemts publicēšanai 19.03.2018.).

2) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Iekaisuma procesu regulējošo citokīnu sastopamība intraabdominālu saaugumu audos bērniem līdz gada vecumam. RSU Zinātniskie raksti, 2017 (pieņemts publicēšanai 27.10.2017.).

3) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Interleukin-1, 4, 6, 7, 8, 10 (IL-1, 4, 6, 7, 8, 10) Appearance in Congenital Intra-abdominal Adhesions in Children under One Year of Age. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, 2017 Feb 28. doi: 10.1097/PAI.0000000000000498. [Epub ahead of print].

4) Augule A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1), Transforming Growth Factor Beta (TGF-β) and Chromogranin A (CgA) Appearance in Congenital Intra-abdominal Adhesions in Children under One Year of Age. British Journal of Medicine & Medical Research, 2015. 10(11): 1-9.

5) Valaine, A., Augule A., Pilmane M., Valeiņa S. Morphology of Extraoccular Muscles in Case of Strabismus. Collection of Scientific Papers 2013. Rīga Stradiņš University, Rīga, 2014.

 

Tēzes

1) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), Human Beta-defensin-2 (HBD-2) and Hepatocyte Growth Factor (HGF) Appearance in Congenital Intra-Abdominal Adhesions in Children under One Year of Age. XXVI International Symposium on Morphological Sciences, 2018; pp. 32.

2) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Tumor Necrosis Factor α (TNFα), Protein Gene Product 9.5 (PGP 9.5) and Extracellular Matrix Remodeling Factor Appearance in Congenital Intra-abdominal Adhesions in Children under One Year of Age. World Summit on Pediatrics 4th Edition, 2018; pp. 95.

3) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Iekaisuma procesu regulējošo citokīnu, fibrozi modulējošo faktoru, transformējošā augšanas faktora β un hromogranīna A sastopamība intraabdominālu saaugumu audos bērniem līdz gada vecumam. RSU Zinātniskā konference, 2018; lpp. 146.

4) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. The Occurrence of Fibrosis Modulating Factors, Transforming Growth Factor Beta and Chromogranin A in Intraabdominal Adhesions in Infants. IX Baltic Morphology, 2017; pp. 54.

5) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. The Occurence of Inflammation Regulating Cytokines in Congenital Intraabdominal Adhesions in Children under 1 Year of Age. European Paediatric Surgeon’s Association 18th European Congress, 2017; pp. 205.

6) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Iekaisuma procesu regulējošo citokīnu sastopamība intraabdominālu saaugumu audos bērniem līdz gada vecumam. RSU Zinātniskā konferencē, 2017; lpp. 182.

7) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Interleukin-1, 4, 6, 7, 8, 10 (Il-1, 4, 6, 7, 8, 10) appearance in congenital intra-abdominal adhesions in children under one year of age. European Paediatric Surgeon’s Association 17th European Congress, 2016; pp. 154.

8) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Interleikīnu 1, 6, 7, 10 sastopamība un relatīvis sadalījums iedzimtu inraabdominālu saaugumu gadījumos bērniem līdz gada vecumam. RSU Zinātniskā konferencē, 2016; lpp. 153.

9) Junga A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. A correlative comparison of the epidemiologic profile and the morphologic finding in children with congenital intra-abdominal adhesions. The 8th Baltic morphology scientific conference: Interdisciplinary nature of contemporary morphology, 2015; pp. 46.

10) Volrāts O., Augule A., Pilmane M., Ābola Z. Transforming growth factor beta (TGF-β), basic fibroblast growth factor (bFGF) and fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) appearance in congenital intra-abdominal adhesions in children under one year of age. RSU Zinātniskā konference, 2015; lpp. 236.

11) Augule A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O.  Basic fibroblast growth factor (bFGF) and fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) appearance in congenital intra-abdominal adhesions in children under one year of age. RSU Student international conference Health and Social Sciences, 2015. (2.vieta)

12) Augule A., Pilmane M., Ābola Z., Volrāts O. Bāziskā fibroblastu augšanas faktora (bFGF), fibroblastu augšanas faktora receptora 1 (FGFR1), transformējošā augšanas faktora beta (TGF-β) un hromogranīna A (CgA) ekspresija iedzimtu intraabdominālu saaugumu gadījumos bērniem līdz gada vecumam. RSU XX studentu morfoloģisko zinātņu konference, 2015. (1.vieta)

 

Kontakti

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Silvija Umbraško
Docētāja, Vadītāja
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Zane Vitenberga
Docētāja, Speciāliste mācību darbā
Viktorija Cīrule
Stundu pasniedzēja
Edgars Čudars
Vadītājs, Stundu pasniedzējs
Dzintars Blūms
Inženieris