Pārlekt uz galveno saturu
Socrates. 2020, 1 (16)

Pilnais krājums (113 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.15.2019.3

Tehnoloģiskā neitralitāte – tiesiskas valsts principa neatņemama sastāvdaļa informācijas sabiedrības laikmetā
Ķinis, Uldis. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.009-017

Šķērssubsidēšanas pieļaujamība FKTK finansēšanas modelī
Grasis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.018-023

Representation of Creditors in Corporate Bankruptcy Proceedings
Jokubauskas, Remigijus; Kirkutis, Mykolas. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.024-029

Tiesiskā apziņa un tiesiskais nihilisms
Kriviņš, Anatolijs. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.030-041

The Interrelation between Sovereign Immunities and Individual Criminal Responsibility in International Criminal Law
Chakhvadze, George. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.042-048

Prasības nodrošinājuma iespējamie procesuālie risinājumi Latvijā: salīdzinājums ar Lietuvas, Igaunijas un Krievijas Federācijas pieredzi
Gvozdevičs, Andrejs. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.049-063

Vizuālā tēla neaizskaramības sociāli bioloģiskie apsvērumi
Krilova, Sabīne; Ziemelis, Andris. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.064-075

Consumer Rights and Personalised Advertising: Risk of Exploiting Consumer Vulnerabilities
Dāvida, Zanda. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.076-086

Personas elektroniskās identifikācijas tiesiskā regulējuma problemātika
Mote, Dace. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.087-099

Bērna privilēģija neliecināt pret tuvinieku – riski un izaicinājumi ģimenē pastāvošas vardarbības kontekstā
Krasanova, Anna. doi.org/10.25143/socr.16.2020.1.100-112

Socrates. 2019, 3 (15)

Pilnais krājums (83 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.15.2019.3

Use of Information from Electronic Media in Criminal Proceeding of Several European States: Comparative Legal Research
Skrypnyk, Andrii; Titko, Ivan. doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.008-023

Criminal Recidivism Prevention as One of the Determinative Directions of the Agenda of the United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
Batyrgareieva, Vladislava S.; Kaija, Sandra. doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.024-036

Religious Extremism as Social Phenomenon
Demolli, Haki. doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.037-052

Strategy for Achieving Trade Balance
Abuseridze, Giga. doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.053-058/

Characteristics of the Rights of Medical Practitioners in Treatment Process of Minor Patients
Palkova, Karina; Libanskiate, Evita. doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.059-067

Historical Overview of Jus Cogens Norms, Their Applicability by International Courts and Necessity for Unification
Ukaj-Elshani, Valeza. doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.068-082

Socrates. 2019, 2 (14)

Pilnais krājums (111 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.14.2019.2

Ieguldītāju aizsardzības mehānisma attīstības tendences: normatīvo aktu grozījumi 2017. un 2018. gadā
Jukna, Tatjana. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2

Tactics and Methods Used by Defence Attorneys to Prevent Judicial Mistakes in the First Instance Court
Poļevaja, Irīna. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.023-034

Konstitucionālās tiesības uz streiku: ģimenes ārstu streika gadījums
Bite, Kitija. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.035-046

Robottehnoloģiju ietekme uz veselības aprūpes sistēmu
Palkova, Karina. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.047-052

Juridiskās izglītības jaunie izaicinājumi
Vilks, Andrejs. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.053-063

Materiālā sastāva problemātika administratīvo sodu kontekstā
Kriviņš, Anatolijs. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.064-072

Criminal Activity as Preoccupation Challenging the State of Estonia, now 100
Leps, Ando. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.073-080

Bērna pārstāvības nodrošināšana Latvijas Republikā un izceļojot: problēmjautājumi
Kudeikina, Inga; Vanaga, Sanita. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.081-093

Recenzenti

 • Sandra Kaija, sandra[pnkts]kaijaatrsu[pnkts]lv, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Angelo Viglianisi Ferraro, avfatunirc[pnkts]it, Economics and Human Science, Mediterranea University of Reggio Calabria, Itālija
 • Juris Zīvarts, juris[pnkts]zivartsatrsu[pnkts]lv, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Svitlana Khyliuk, svitlanakhyliukatgmail[pnkts]com, UCU Law School, Ukraina    
 • Dace Tarasova, tarasova[pnkts]daceatgmail[pnkts]com, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Jānis Teivāns-Treinovskis, janisteivansatinbox[pnkts]lv, Daugavpils Universitāte, Latvija
 • Agnese Reine, agnese[pnkts]reineatrsu[pnkts]lv, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Ando Leps, andolepsathot[pnkts]ee, EuroAcademy, Igaunija   
Socrates. 2019, 1 (13)

Pilnais krājums (113 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.13.2019.1

Profesionālā ētika un policijas operatīvā darbība: vai pastāv kompromiss?
Matvejevs, Aleksandrs. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.011-021

Uz sabiedrību vērsta policijas darba metodes mūsdienu mainīgajā pasaulē
Bērziņa-Ruķere, Ilze. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.022-029

Konstitucionālās tiesības uz streiku: ģimenes ārstu streika gadījums
Bite, Kitija. doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.035-046

Naida noziegumi Latvijā: kriminālatbildība un piemērotie sodi
Treļs, Ēriks. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.030-041

Phenomenon of Corruption, Its Origin in the Grand Duchy of Finland and the Level in Modern Finland
Jilkine, Vladimir. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.042-049

Cilvēku tirdzniecība: kriminoloģiskās problēmas
Vilks, Andrejs; Kipāne, Aldona. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.050-062

Atbildība par nepatiesas informācijas sniegšanu apdrošinātājam apdrošināšanas līguma ietvaros
Alfejeva, Jeļena. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.063-075

Prasījuma tiesību noilgums zemes likumiskajā (piespiedu) nomā
Snipe, Arta. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.076-095

Ieskats delikta tiesībās
Segale, Dana. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.096-103

Personas datu aizsardzības mērķis un tiesiskā regulējuma vēsturiskā attīstība
Reine-Vītiņa, Agnese. doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.104-109

Recenzenti

 • Sandra Kaija, sandra[pnkts]kaijaatrsu[pnkts]lv, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Angelo Viglianisi Ferraro, avfatunirc[pnkts]it, Economics and Human Science, Mediterranea University of Reggio Calabria, Itālija
 • Juris Zīvarts, juris[pnkts]zivartsatrsu[pnkts]lv, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Svitlana Khyliuk, svitlanakhyliukatgmail[pnkts]com, UCU Law School, Ukraina    
 • Dace Tarasova, tarasova[pnkts]daceatgmail[pnkts]com, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Jānis Teivāns-Treinovskis, janisteivansatinbox[pnkts]lv, Daugavpils Universitāte, Latvija
 • Agnese Reine, agnese[pnkts]reineatrsu[pnkts]lv, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Ando Leps, andolepsathot[pnkts]ee, EuroAcademy, Igaunija   
Socrates. 2018, 3 (12)

Pilnais krājums (143 lpp.)
https://doi.org/10.25143/socr.12.2018.3

Pašaizsardzības pierādīšanas problēmas starptautiskajās publiskajās tiesībās
Garais, Rihards; Grasis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.11-17

Dubultās aizsardzības garantiju aspekti Latvijas aizsardzības politikas veidotājiem
Bodnieks, Valērijs. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.18-26

States are Governed by Judicial Laws
Leps, Ando. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.27-32

Types of Main Administrative Penalties in the Republic of Latvia
Salimova, Dilshad. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.33-38

Ceļa servitūtu problemātika un pagaidu regulējuma ieviešanas perspektīvas ceļa servitūtu nodibināšanas lietās tiesā
Dinsberga, Jolanta. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.39-51

Prasības nodrošinājuma problemātika
Gvozdevičs, Andrejs. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.52-60

Tiesisks darījums un tā noslēgšanas brīdis zemes likumiskās (piespiedu) nomas tiesisko attiecību gadījumā
Snipe, Arta. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.61-75

Operatīvās darbības likuma 4. pantā lietotā jēdziena“kūdīt” atbilstība regulējuma mērķim
Grinciuns, Mārcis. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.76-88

Izglītības pieejamības tiesiskās garantijas personām ar garīgās  attīstības traucējumiem
Kauliņa, Eva. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.89-104

Bērnu tiesības uz materiālo nodrošinājumu: tiesiskais  regulējums un piedziņas problemātika
Vanaga, Sanita. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.105-120

Espionage in Bulgarian and Latvian Criminal Law – Comparative Legal Analysis
Koev, Petar. doi.org/10.25143/socr.12.2018.3.121-142

Socrates. 2018, 2 (11)

Pilnais krājums (117 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.11.2018.2

Immunoprophylaxis in Healthcare: Human Rights Context
Pashkov, Vitaliy M. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.9-18

Tasks of the State and Role of Social Law in the Field of Social Welfare
Kokoszkiewicz, Artur. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.19-26

Tiesības uz izglītību: izglītības skaidrojums tiesību aktos
Ērdmanis, Rihards. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.27-36

Latvijas Republikas privāttiesību tiesu praksē laiks pāršķirt lappusi analoģijas jēdziena un satura izpratnes attīstībā
Kikors, Rolands. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.37-49

Globalizācijas ietekme uz līgumsoda piemērošanu
Rinmane, Zane. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.50-65

Autoru tiesiskā aizsardzība digitālajā vidē
Vindele, Liene. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.66-80

Sporta jēdziens un tā attiecināšana uz prāta spēlēm
Alfejeva, Jeļena. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.81-89

Zvērināta advokāta orderis kā tiesību elements
Reisa, Linda. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.90-99

White-Collar Crime: Ukrainian Experience of Searching for Optimal Model of Criminal Liability
Gutorova, Nataliya O. doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.100-116

Socrates. 2018, 1 (10)

Pilnais krājums (131 lpp.)
doi.org/10.25143/SOCR.10.2018.1

Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībai
Matvejevs, Aleksandrs. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.9-16

Policijas uzdevumi un to īstenošana pirmajos Latvijas valsts pastāvēšanas gados
Treļs, Ēriks. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.17-29

Specifics of Use of Hearsay Testimony as Evidence under Ukrainian and Foreign Criminal Procedure Laws
Panova, Alisa. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.30-38

Ekspertu atzinuma kriminālprocesā novērtēšana
Sumbarova, Marina. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.39-44

Tiesību institūta – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – izcelsme un vēsturiskā attīstība
Baikovska, Inese. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.45-55

Operatīvā eksperimenta veikšanas nosacījuma izpildes problemātika
Grinciuns, Mārcis. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.56-75

Problem of Patient Discrimination in Sphere of Health Protection
Pashkov, Vitaliy M.; Olefir, Andrii A. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.76-93

Development of Legal Framework within Educational and Professional Psychologist Practice in the Republic of Latvia
Mihailovs, Ivans Jānis. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.94-107

Mirušu cilvēku personas datu aizsardzība
Andersone, Džena. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.108-119

New Principles of Football Security in Europe
Zalcmane, Karina. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.120-127

Pirmais psihologu profesionālās darbības regulējumam veltītais izdevums latviešu valodā
Mārtinsone, Kristīne; Kaija, Sandra; Mihailovs, Ivans Jānis. doi.org/10.25143/socr.10.2018.1.128-130

Socrates. 2017, 3 (9)

Pilnais krājums (107 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.09.2017.3

Legal Status and Overview of World Trade Organization Disputes Involving Subsidies in the Renewable Energy Sector
Abuseridze, Giga. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.7-18

Criminological and Criminal Classification of Crimes Connected with Trafficking in Persons in the Republic of Kazakhstan
Bekmagambetov, Alimzhan Baurzhanovich. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.19-32

Nepilsoņu jautājuma risināšanas problemātika no starptautisko tiesību viedokļa
Grasis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.33-39

Mediācija un sporta strīdi
Kameņecka-Usova, Marina. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.40-47

Inovatīvas pieejas kriminoloģijas attīstībai Latvijā: salīdzinošā kriminoloģija un ģimenes kriminoloģija
Kipāne, Aldona. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.48-72

Transnacionāla krāpšana: starptautiskās tiesiskās sadarbības modernizācijas problēmas
Ārensone, Kristīne. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.73-84

Operatīvās darbības tiesiskā regulējuma problēmas
Matvejevs, Aleksandrs. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.85-90

Nomas jeb īres līguma piemērošana darba tiesisko attiecību reglamentēšanai jeb romiešu darbu īres līgums un romiešu darbuzņēmuma līgums
Apsītis, Allars; Tarasova, Dace. doi.org/10.25143/socr.09.2017.3.91-106

Socrates. 2017, 2 (8)

Pilnais krājums (119 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.08.2017.2

Changes in the Polish Policy of Application of Criminal Law after 2016
Zieliński, Jacek. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.9-13

Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu
Kaija, Sandra. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.14-24

Kriminalitātes izpausmes forma – kibernoziedzība: kriminoloģiskie aspekti
Kipāne, Aldona. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.25-43

Legal Gaps in Progressive System of Resocialisation of Convicts in the Republic of Belarus
Bury, Vitaly. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.44-50

Ķīlnieku sagrābšanas norobežošana no citiem pret personas brīvību vērstiem noziedzīgiem nodarījumiem
Doņina, Larisa. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.51-65

Innovative Partnership as New Form of Public Procurement in the European Union
Pashkov, Vitaliy M.; Olefir, Andrii A. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.66-80

Atklātības principa nodrošināšana valsts un pašvaldību iepirkumos
Kriviņš, Anatolijs. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.81-94

Pašvaldību tiesību realizācijas problemātika Latvijas ostu tiesiskās aizsardzības jomā
Dreiblathens, Aldis. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.95-101

Ārstniecības personas tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību un to īstenošana, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā: konstitucionālās aizsardzības ietvars
Šāberte, Laura. doi.org/10.25143/socr.08.2017.2.102-118

Socrates. 2017, 1 (7)

Pilnais krājums (115 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.07.2017.1

Kriminālatbildība par reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu
Treļs, Ēriks. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.9-19

Kriminālprocesa atjaunošana jaunatklātu apstākļu dēļ: pieteikuma subjekti un tiesiskā regulējuma problemātika
Baikovska, Inese. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.20-31

Political Stability as a Main Factor for Simplicity, Neutrality and Stability of Trade
Abuseridze, Giga. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.32-40

Patentu īpašuma ģenēze un attīstības perspektīvas
Šķesters, Andris. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.41-52

Dalītā īpašuma tiesiskais regulējums un tā attīstības perspektīvas: problēmjautājumi saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām no patērētāju tiesību aizsardzības skatupunkta
Dāvida, Zanda. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.53-61

Noilguma noteikšanas problemātika apdrošināšanas attiecībās
Alfejeva, Jeļena. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.62-77

Pašvaldības rīcības brīvība azartspēļu organizēšanas atļaujas izsniegšanā: iedzīvotāju un komersanta interešu balanss
Bite, Kitija. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.78-95

Darba līguma uzteikums darbiniekam –  arodbiedrības biedram
Reine, Agnese. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.96-103

Importance of Public Administration in Sports
Ponkin, Igor; Redkina, Alena. doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.104-114

Socrates. 2016, 3 (6)

Pilnais krājums (121 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.06.2016.3

Noziedzīgās rīcības un ar to saistīto jēdzienu interpretācijas problemātika krimināltiesībās
Baumanis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.9-17

Analysis of Police Culture through Use of OCAI Model
Pajpachová, Monika; Nováková, Iveta. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.18-32

Placing of Persons in State of Intoxication to Sobering – Whether It is Task of Local Government?
Rahe, Ainvar. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.33-50

Ceļu satiksmes negadījumi un to pierādīšanas īpatnības
Trofimovs, Igors. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.51-68

Position of the European Court on the Implementation of Decisions by National Courts in Latvia and in Finland which are in Legal Force
Jilkine, Vladimir. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.69-77

Fiduciāro aktīvu pārvaldes līgums jaunajā Ungārijas Civilkodeksā
Grasis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.78-82

Trūkumi Ārstniecības riska fonda regulējumā
Liepiņš, Aldis; Vētra, Jānis; Joksts, Osvalds. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.83-98

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas problemātika Darba likuma 101. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā noteiktajos gadījumos
Tarasova, Dace. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.99-107

Ķīlas saistības bezstrīdus izpildīšana kā tiesiskās regulācijas mehānisma nepilnvērtīga sastāvdaļa
Pešudovs, Andris. doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.108-120

Socrates. 2016, 2 (5)

Pilnais krājums (143 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.05.2016.2

Formation of Special Legal Regime of Ethnic Crime Prevention in Context of Forced Migration
Zieliński, Jacek; Pikuleva, Irina. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.9-16

Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā jaunatklātu apstākļu dēļ
Kaija, Sandra. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.17-26

Noziedzīga nodarījuma motīvs kriminoloģijas un krimināltiesību kontekstā
Kipāne, Aldona. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.27-46

Notiesāto amatpersonu skaita dinamika pretkorupcijas kontekstā
Kriviņš, Anatolijs. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.47-55

Līdzsvara meklējumi starp pamattiesību ievērošanu un valsts drošības aizsardzību Satversmes tiesas praksē
Plepa, Dita. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.56-73

Comparative Analysis of Casework by the Supreme Court of the Republic of Latvia and the Supreme Court of the Republic of Finland
Jilkine, Vladimir. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.74-85

Kapteiņdienestu loma kuģošanas tiesiskās aizsardzības nodrošināšanā Latvijas ostās
Dreiblathens, Aldis. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.86-97

Maksātnespēja un sabiedrības drošība: krimināltiesiskie aspekti
Kronis, Ivars. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.98-103

Inheritance by Contract Institution: Necessity Measures to Design Optimal Legal Construction and Its Regulation
Pilipson, Edward. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.104-115

Inheritance by Contract Complex Institution Legal Problematic: Applicable Law and Proper Jurisdiction Proving Methodology Creation Necessity
Pilipson, Edward. doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.116-142

Socrates. 2016, 1 (4)

Pilnais krājums (113 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.04.2016.1

Legal Policy of the European Union in the Sphere of Migration and the Significance of Its Citizens’ Security Sense for the Future
Zieliński, Jacek. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.7-14

The Value of Fixation Method of Material Traces in the Criminal Procedure for Investigation of Crimes
Sumbarova, Marina. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.15-22

Prediction Model for Probability of Terrorist Activities in the Western World
Gaft, David. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.23-35

Nelegālā migrācija drošības nodrošināšanas kontekstā
Vilks, Andrejs. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.36-45

Teksta juridiskās ekspertīzes īpatnības lietās par naida izraisīšanu
Treļs, Ēriks. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.46-56

Policijas darbinieku izglītības problēmas Latvijā
Matvejevs, Aleksandrs. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.57-63

Nelikumīgas darbības iespējamie riski Latvijas apdrošināšanas nozarē
Alfejeva, Jeļena. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.64-76

Tiesību pārsūdzēt lēmumu realizācijas problemātika procesā par noziedzīgi iegūtu mantu
Stukāns, Juris. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.77-85

Atkarības jēdziena interpretācija krimināltiesībās
Baumanis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.86-95

“Tiesību tikt aizmirstam” piemērošanas un izpratnes problēmas Latvijā
Sitņikova, Svetlana. doi.org/10.25143/socr.04.2016.1.96-112

Socrates. 2015, 3 (3)

Pilnais krājums (99 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.03.2015.3

Transnacionālās organizētās noziedzīgās grupas starptautisko kriminālo tīkla struktūru kontekstā
Vilks, Andrejs. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.5-14

Drošības jautājumi: mūsdienu tendences Lietuvas tiesību aizsardzības sistēmā
Tumalavičius, Vladas. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.15-21

Valsts teritorijas iegūšana un zaudēšana starptautiskajās tiesībās
Grasis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.22-26

Šaujamieroču pielietošanas tiesības un amatpersonu profesionālā izglītība
Bite, Kitija. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.27-44

Medību tiesiskais regulējums medību drošības un sabiedrības interešu aspektā
Kudeikina, Inga. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.45-53

Implementation of International Legal Standards in the Revision of the Judgements that are in Force by Supreme Court of Finland
Jilkine, Vladimir. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.54-65

“Tiesības tikt aizmirstam” kā tiesības uz privātumu un to tiesiskais regulējums
Sitņikova, Svetlana. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.66-84

Mediācijas piemērošanas iespējas veselības aprūpes jomā
Palkova, Karina. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.85-90

Romiešu sabiedrības līgums (societa) un romiešu tiesiskie principi mūsdienu Latvijas tiesībās
Apsītis, Allars. doi.org/10.25143/socr.03.2015.3.91-98

Socrates. 2015, 2 (2)

Pilnais krājums (103 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.02.2015.2

Krievijas intervence Krimā: vērtējums no starptautisko tiesību viedokļa
Grasis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.5-8

Modernās tehnoloģijas – jauni riski un drošības apdraudējumi
Vilks, Andrejs. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.9-11

Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā
Kaija, Sandra. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.12-15

Sources of Law in the World Trade Organisation
Abuseridze, Giga. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.16-25

Confidentiality in Mediation
Kamenecka-Usova, Marina. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.26-30

Legal Importance of Money Creation
Bočs, Lauris. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.31-36

Local and Regional Programmes of Environmental Protection as the Instrument of Implementation of Environmental Policy
Strus, Dorota. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.37-44

Latvijas valsts finanšu sistēmas drošība – starptautiskā finanšu sadarbībā
Smilga, Mārtiņš. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.45-54

Daži teorētiski jautājumi par atjaunojošā taisnīguma principu integrēšanu Latvijas krimināltiesību sistēmā
Meļķisis, Uldis. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.55-61

Sociālās vides determinanti un to ietekme uz dzimumnoziedznieku kriminoloģisko raksturojumu
Kipāne, Aldona. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.62-69

Spiegošanas un valsts nodevības krimināltiesiskais regulējums nacionālās drošības kontekstā
Platace, Laura. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.70-83

Aspects of Tactics of Investigative Experiment in Criminal Procedure of Latvia
Sumbarova, Marina. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.84-91

Pedagoģiskā kompetence – cilvēkdrošības komponents
Krūmiņa, Aira Aija. doi.org/10.25143/socr.02.2015.2.92-102

Socrates. 2015, 1 (1)

Pilnais krājums (68 lpp.)
doi.org/10.25143/socr.01.2015

Ieskats kriminālsodu politikas vīzijā un reālijā
Baumanis, Jānis. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.5-11

Brīvprātīgā dalītā īpašuma rašanās īpašuma sociālās funkcijas un būvniecības kontekstā
Girgensone, Barba. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.12-18

Doktrinālā pieeja domājamās daļas izpratnei kopīpašumā
Kudeikina, Inga. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.19-24

Valsts un pašvaldības kompetence sabiedriskās kārtības nodrošināšanā publiskos pasākumos
Kuzņecova, Kristīne. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.25-34

Policijas zinātnes attīstība Eiropā
Matvejevs, Aleksandrs. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.35-41

Tiesību vienpusēji atkāpties no līguma realizēšanas problemātika
Meija, Jānis. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.42-46

Līgums par bērna izglītošanu izglītības iestādē un disciplīnas pārkāpumu novēršana
Mihailovs, Ivans Jānis. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.47-54

Atjaunojamo energoresursu tiesiskuma nodrošinājums
Šeļepova, Kristīne. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.55-63

Bērna tiesības zināt savu izcelsmi: tiesību apjoms un aktuālie problēmjautājumi
Šķerberga, Olga. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.64-69

Psiho- un neirotehnoloģijas un sabiedriskās drošības problēmas
Vilks, Andrejs. doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.70-77