Pārlekt uz galveno saturu

Galvenais redaktors

Zinātniskā redaktore

Redkolēģija

 • Aldis Lieljuksis – asoc. profesors, Dr. iur., Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Ando Lepss (Ando Leps) – profesors, Dr. habil. iur., EuroAcademy, Igaunija
 • Alvīds Šakočs (Alvydas Šakočius) – profesors, Dr. iur., Lietuvas Militārā akadēmija, Lietuva
 • Elena Agapova – profesore, Ph. D., M. S. Bokariusa v. n. Harkovas Tiesu ekspertīžu pētniecības institūts, Ukraina
 • Inga Kudeikina – docente, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Jaceks Zeļinskis (Jacek Zielinski) – profesors, Dr. habil. sc. pol., Siedlces Dabas un humanitāro zinātņu universitāte, Polija
 • Jānis Grasis – asoc. profesors, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Marianna Petrova –  docente, Dr. iur., Veliko Tarnovas Universitāte, Bulgārija
 • Svitlana Hiļuka (Svitlana Khyliuk) – Ph. D., Ļvovas Ivana Franko Nacionālā universitāte, Ukraina
 • Tenis Nigulis – Izdevniecības un poligrāfijas nodaļas vadītājs, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Uldis Ķinis – asoc. profesors, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Valters Kego (Valter Kego) – Ph. D., Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūts, Zviedrija
 • Vladimirs Eminovs (Vladimir Eminov) – profesors, Dr. habil. iur., Maskavas Valsts juridiskā universitāte, Krievija
 • Vitālijs Paškovs (Vitaly Pashkov) – profesors, Dr. iur., Poltavas Tiesību institūts, Jaroslava Gudrā Nacionālā juridiskā universitāte, Ukraina

Redkolēģijas sekretāre

Zinātniskā padome

Redaktori

 • Ināra Mikažāne
 • Indra Orleja
 • Jānis Zeimanis

Korektore

 • Inga Lievīte

Maketētāja

 • Ilze Stikāne