Pārlekt uz galveno saturu

RSU studentiem ir iespēja doties apmaiņas studijās vai starptautiskajā praksē uz vienu semestri vai visu akadēmisko gadu ārvalstīs, saņemot Erasmus+ stipendiju. Programma attiecas uz visām studiju programmām, kā arī uz visiem augstākās izglītības līmeņiem, tostarp doktorantūru.

 • Erasmus+ studijas var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem.
 • Erasmus+ prakse var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem.
 • Nepieciešamais kredītpunktu skaits, kas jāiegūst ir 30 ECTS (European Credit Transfer System) jeb 20 Latvijas kredītpunktu par vienu semestri, attiecīgi 60 ECTS jeb 40 kredītpunktu par vienu akadēmisko gadu.
 • Erasmus+ programmā piedalās Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija; EEZ dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina; ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonija, Serbija.
 • Studentam ir jābūt atbilstošām svešvalodu zināšanām, kas tiek prasītas mobilitātes valstī/institūcijā un nepieciešamas, lai spētu veiksmīgi studēt vai realizēt praksi Erasmus+ programmas ietvaros.

Sadarbības augstskolas

Nosacījumi dalībai

Erasmus+ programmā var pieteikties:

Medicīnas fakultāte

3. un 4. gada studenti (mobilitāte notiek attiecīgi 4. vai 5. studiju gadā)

Zobārstniecības fakultāte

3. gada studenti (mobilitāte notiek 4. studiju gadā)

Farmācijas fakultāte

2.–4. gada studenti, kas vēlas doties studijās (mobilitāte notiek attiecīgi 3., 4. vai 5. studiju gadā)

Eiropas studiju fakultāte

Juridiskā fakultāte

Bakalaura līmenī
- 1. un 2. gada studenti (mobilitāte notiek attiecīgi 2. vai 3. studiju gadā)
Maģistra līmenī
- 1. gada studenti (mobilitāte notiek 2. studiju gadā)

Komunikācijas fakultāte

Bakalaura līmenī
- pilna laika 1. gada studenti (mobilitāte notiek 2.studiju gadā)
- nepilna laika 1. un 2. gada studenti (mobilitāte notiek attiecīgi 2. vai 3. studiju gadā)
Maģistra līmenī
- 1.gada studenti (mobilitāte notiek 2. studiju gadā)

Rezidentūras studiju fakultāte

Vismaz pirmā gada rezidenti (mobilitāte notiek nākamajā studiju gadā)

Rehabilitācijas fakultāte

Studenti pirmspēdējā studiju gadā (praksei pēdējā studiju gadā)

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Vismaz pirmā gada studenti (mobilitāte notiek nākamajā studiju gadā)

Doktorantūras studiju nodaļa

Vismaz pirmā gada doktoranti (mobilitāte notiek nākamajā studiju gadā)

Absolventi

Mobilitāte notiek nākamajā gadā pēc absolvēšanas, piesakoties pēdējā studiju gada laikā

Tāpat ir iespējama citu studiju gadu studējošo mobilitāte atkarībā no studiju formas – neklātiene, profesionālas studijas u. tml.

Pieteikšanās atlasei

  Erasmus+ studijām
  • Jāizvēlas valsts un universitāte, atbilstoši savas fakultātes noslēgtajiem sadarbības līgumiem un savas studiju programmas līmenim
  • Jāiepazīstas ar studiju kursu piedāvājumu izvēlētās universitātes mājaslapā
  • Jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot attiecīgo izvēli

  Pēc pieteikumu termiņa beigām studenti tiks aicināti uz atlases interviju, pēc kuras tiks pieņemts lēmums par Erasmus+ stipendijas saņemšanu, t.i., nominēšanu studijām Erasmus+ programmas ietvaros.

  Nominētie studenti uzsāk pieteikšanās procedūru izvēlētajā ārvalstu augstskolā/institūcijā:

  1. iepazīstas ar informāciju par izvēlēto augstskolu, piedāvātajiem kursiem, dokumentu pieņemšanas termiņiem attiecīgās universitātes mājaslapā;
  2. sagatavo uzņemošās augstskolas pieprasītos pieteikuma dokumentus;
  3. iesniedz Erasmus+ koordinatoram nepieciešamos dokumentus (visus pieteikuma dokumentus, parakstītu Learning Agreement for Studies, informāciju par bankas kontu stipendijas saņemšanai).

  Pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas no ārvalstu universitātes, Erasmus+ koordinators organizē finansējuma līguma slēgšanu.

  Erasmus+ praksei
  • Jāizvēlas sadarbības augstskola/institūcija atbilstoši savai studiju programmai
  • Jākonsultējas ar savu studiju programmas vadītāju par iespējamām prakses vietām
  • Jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot attiecīgo izvēli

  Pēc pieteikumu termiņa beigām studenti tiks aicināti uz atlases interviju, pēc kuras tiks pieņemts lēmums par Erasmus+ stipendijas saņemšanu, t. i., nominēšanu praksei Erasmus+ programmas ietvaros.

  Nominētie studenti uzsāk pieteikšanās procedūru izvēlētajā ārvalstu augstskolā/institūcijā:

  1. saskaņo ar izvēlēto prakses vietu prakses saturu un norisi;
  2. iesniedz Erasmus+ koordinatoram nepieciešamos dokumentus (visus pieteikuma dokumentus, parakstītu Learning Agreement for Traineeships, informāciju par bankas kontu stipendijas saņemšanai).

  Pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas no ārvalstu universitātes, Erasmus+ koordinators organizē finansējuma līguma slēgšanu.

  pieteikuma anketa

  Stipendijas *

  600 EUR mēnesī600 EUR mēnesī540 EUR mēnesī
  Dānija, Islande, Īrija, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Somija, ZviedrijaAustrija, Beļģija, Francija, Itālija, Grieķija, Kipra, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija, VācijaBulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ziemeļmaķedonija, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Ungārija

  * Stipendiju likmes var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas finansējuma.

  Der zināt

  Housing Anywhere

  HousingAnywhere.com dzīvokļu apmaiņas platforma, kurā studenti, kas dodas studēt uz semestri apmaiņā ārzemēs, var izīrēt savas telpas ienākošajiem apmaiņas studentiem, kas ierodas studēt Rīgā. Respektīvi, Housing Anywhere ļauj vienkāršā veidā apmainīties dzīvokļiem ar citiem apmaiņas studentiem. 

  Studentu pieredze

  Vari lasīt par mūsu studentu mobilitātes pieredzi ārvalstīs.

  Kas jādara pēc atgriešanās?

  Pēc atgriešanās no studijām vai prakses ārvalstīs studentam mēneša laikā Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz:

  • studiju vai prakses individuālās atskaites forma. Erasmus+ studijām - apstiprinājuma vēstule, kurā norādīts precīzs studiju periods; sekmju izraksts ar atzīmju atšifrējumu. Erasmus+ praksei – aizpildīta un parakstīta novērtējuma forma no prakses vietas;
  • citi dokumenti, kas norādīti finansējuma līgumā

  Informācija par prakses vietām

  ERASMUSintern

  Internship Europe

  LEONET

  JOE-PLUS

  Papildu informācija par Erasmus+ programmām

  Eiropas Komisijas mājaslapā

  2021. gadā Rīgas Stradiņa universitātei tika piešķirta Erasmus+ harta augstākajā izglītībā (ECHE) 2021-2027, kas nodrošina iespēju RSU piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs līdz 2027. gadam. Erasmus+ ir Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma
  Programma atbalsta: personu mobilitāti mācību nolūkos, institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai, politikas reformas, Jean Monet pasākumus, sportu.