Pārlekt uz galveno saturu

RSU studējošie var saņemt šādas studiju maksas atlaides:

  1. uzņemšanas atlaidi – studiju maksas atlaižu maksimālo procentuālo apjomu un minimālo studējošo skaitu, kuriem var piešķirt atlaides studiju programmai konkrētā uzņemšanas gadā, nosaka Senāts; pirmā semestra studējošajiem visos studiju līmeņos studiju maksas atlaides kritērijs ir RSU uzņemšanas rezultātu reitings;
  2. izcilo studentu atlaidi līdz pat 100 % no studiju maksas attiecīgajā semestrī. Katrai konkrētai studiju programmai pieejamās atlaides atrodamas studiju programmas apraksta ievadā vai tabulā Valsts un RSU finansētās studiju vietas pamatstudijām un maģistra studijām;
  3. darbinieku atlaidi – RSU darbiniekiem (t.i. pedagogiem un nepedagogiem) un to bērniem var tikt piešķirtas studiju maksas atlaides līdz 20% no studiju maksas;
  4. ģimenes atlaidi 10 % no studiju maksas. Atlaide pienākas, ja vairāki radinieki, t. i., vecāki, māsas vai brāļi, studē RSU vienlaikus. Atlaide attiecas arī uz studijām Atvērtajā universitātē;
  5. sporta izcilības atlaidi līdz pat 100 % no studiju maksas. Viena akadēmiskā gada laikā var tikt piešķirta līdz pieciem sportistiem ar izciliem sasniegumiem sportā;
  6. RSU absolventa atlaidi 10 % no studiju maksas. Atlaide pienākas RSU absolventiem (arī Rīgas Medicīnas institūta, Latvijas Medicīnas akadēmijas un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas absolventiem), atkārtoti uzsākot studijas pamatstudiju, maģistrantūras vai doktorantūras līmeņa RSU studiju programmā vai Atvērtajā universitātē. Atlaidi ir iespējams saņemt ik reizi, atkārtoti izvēloties studijas RSU iepriekš minēto līmeņu studiju programmās;
  7. perspektīvā maģistranta atlaidi 10 % no pirmā studiju gada pirmā semestra studiju maksas. Atlaide pienākas citu augstskolu absolventiem, kuri uzsāk studijas RSU maģistrantūras studiju programmā un iepriekš ir aizstāvējuši diplomdarbu ar izcilību;
  8. sociālā atlaide līdz 15 % apmērā no studiju maksas. Atlaidi var saņemt RSU studējošais ar attiecīgo sociālo statusu.