Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
48 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

 • Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši ģimenes ārsta specialitātes nolikuma prasībām
 • Sagatavot speciālistu, kurš spēj nodrošināt pastāvīgu un vispusīgu pacienta un viņa ģimenes locekļu aprūpi un palīdzēt pacientam izvēlēties piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot pacienta spējas labākai fiziskai, mentālai un sociālai darbībai
 • Sagatavot speciālistu, kurš spēj novērtēt pacienta veselības stāvokli, diagnosticēt saslimšanas un ārstēt atbilstoši pēc noteiktajām kompetencēm
 • Sagatavot speciālistu sertifikācijai ģimenes ārsta specialitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Bērnu, pusaudžu, sieviešu un vīriešu, kā arī vecu cilvēku veselības aprūpe
 • Akūtu un hronisku sindromu un slimību diagnostika, ārstēšanas taktika, novērošana un nosūtīšanā pie speciālistiem
 • Neatliekamā palīdzība
 • Medicīnas jaunākie sasniegumi ģimenes ārsta profesijā
 • Slimību riska faktori, etioloģija, primārā un sekundārā profilakse
 • Veselības izglītības joma
 • Diagnostika
  • Laboratoriskā
  • Morfoloģijas
  • Instrumentālā
  • Neinstrumentālā
  • Staru diagnostika
 • Diferenciāldiagnostika
 • Medikamentoza (klīniskā farmakoloģija, farmakoterapija) un nemedikamentoza (dietoterapija, fizioterapija) ārstēšana, rehabilitācija un sekundārās profilakses aspekti medicīnas apakšnozarēs un nozoloģijās

Prasmes

 • Izmeklēšanas un ārstēšanas metodēs
 • Slimību novēršanas un veselības veicināšanas pasākumos
 • Organizēt ar veselības aprūpi saistītus pasākumus sabiedrības veselības interesēs

Kompetences

 • Primārās veselības aprūpes organizācija/menedžments
 • Uz personu vērsta aprūpe
 • Specifiskas problēmu risināšanas prasmes
 • Vispusīga pieeja problēmu risināšanā
 • Uz sabiedrību orientēta veselības aprūpe
 • Holistiska pieeja
 • Gimenes ārsta kompetences robežas
 • Spēt orientēties klīniskās prakses vadlīnijās un ārstēšanā medicīnas apakšnozarēs un nozoloģijās
 • Apgūt un izmantot jaunākās izmeklēšanas un ārstēšanas metodes

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījumā aizstāv zinātniski pētniecisko darbu. Pirms darba aizstāvēšanas recenzents sniedz rakstisku darba novērtējumu. Teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude notiek saskaņā ar Ministru kabineta nolikumu par ģimenes ārsta sertifikācijas kārtību.