Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Asistents

RSU Medicīnas fakultāte, Ģimenes medicīnas katedra

2007 - 2013

PVO starptautiskā eksperte ģimenes medicīnā - Kirgīzijā, Baltkrievijā, Tadžikijā, Azerbaidžānā.

PVO Eiropas reģionālais birojs

- Kirgīzijas PVA speciālistu sagatavošana Prenatālās un antenatālās aprūpes programmas ieviešanai.

- Pēc Azerbaidžānas valdības uzaicinājuma PVO ekspertu grupā, novērtējuma sniegšana Azerbaidžānas valdībai par valsts primāro veselības aprūpes sistēmu, tās stāvokli un iespējamo reorganizāciju un reproduktīvās veselības integrāciju primārajā veselības aprūpē.

- Kirgīzijas, Baltkrievijas, Tadžikijas, Azerbaidžanas PVA speciālistu, Ģimenes ārstu un feldšeru apmācība, kā mācīt citus savas valsts PVA speciālistus integrēt reproduktīvās veselības pakalpojumus primārajā veselības aprūpē .​​​​

2004 - 2010

Asistenta p.i.

RSU Ģimenes medicīnas studiju, pētniecības un organizācijas centrs

1998 - 2008

Galvenais speciālists medicīnas jautājumos.

Balvu rajona padome

1998 - pašlaik

Prakses vadītāja, ģimenes ārste

IU "Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse"

1993 - 1998

Veselības aizsardzības nodaļas vadītāja

Balvu rajona padome

1992 - 1998

Ģimenes ārste

Balvu pagasta doktorāts

1982 - 1992

Terapeite

Balvu poliklīnika

Izglītība

2004 - 2007

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte - doktorantūras studijas

1997

Ģimenes ārsts (stažēšanās)

Utrehtas Universitātē

1997

Ģimenes ārsts (stažēšanās)

Londonas Medicīnas Skola

1993

Ģimenes ārsta sertifikāts

Rīgas Medicīnas institūts

1982

Ārsta diploms. 31.05.2013 pielīdzināts Profesionālajam maģistra grādam

Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

15-18.06.16. Uzstāšanās "Systematic review evaluating influence and efficiency of Telemedicine on patients' adherence to life-style modifications, disease prevention and management" WONCA Europe 2016 in the Copenhagen, Denmark.

5-6.11.15. Starptaut. zin. konf. Briselē par klīnisko Pētījumu "Par akūtu nekomplicētu sezonas A tipa gripu pieaugušiem pacientiem."

27.10.15. Uzstāšanās PVO un VM konf. "Uzturs un grūtniecība"

22-25.10.15. Uzstāšanās "Bronchial asthma and a strong need for family psychoeducation in family medicine." 20. WONCA Europe Conference Istanbul.

10-11.09.15. Conference of Baltic Family doctors.

28.05.15. Uzstāšanās: " Sirds mazspējas pacients ĢĀ un kardiologa praksē."

25.05.15. Dalība VM un RAKUS diskusijā par "Zaļā koridora" funkcionalitāti.

13.03.15. Uzstāšanās: "Dažādu depresijas stāvokļu diferenciāldiagnostika ĢĀ praksē" LLĢĀA konferencē.

11-13.05.15. Uzstāšnās; "How to improve the communication between a Family Doctor and a Patient?" EK un VM Starptaut. konferencē "eHealth week" par E-veselības programmu ieviešanas iespējām.

15-18.04.15. 2 uzstāšanās 13. WONCA World Rural Health Conference, Dubrovnik.04.04.15.

23.03.15-27.03.15 Sadarbībā ar Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centru projektā "Depresīvo traucējumu un trauksmes radīto veselības problēmu izpēte PVA"

20.03.15. Uzstāšanās Latvijas kontracept. asoc. rīkotajā starptaut. sem. "Racionāli ieteikumi sievietes veselībai"

13.03.15. Dalība starpt. zin. konf. "Acetylsalicylic acid in cancer prevention" Vīnē, Austrijā.

02.01.15. Izieta apmācība pētījumu koordinatoriem klīniskajā Pētījumā "Par akūtu nekomplicētu sezonas A tipa gripu pieaugušiem pacientiem."

8.-11.05.2014. EGPRN (Europen General Practice Research Network) – meeting in Barcelona, Spain. „Preventive Activities in Primary Care: an approach from clinical and health services research" Prezentācija un informatīvais materiāls angļu valodā: „An investigation of patient's motivation in preventive activities from a family physician's, resident's, and medical student's perspective in Latvia."

28.03.2014. Rīga. Starptautiskā konference "Efektīva primārā veselības aprūpe mūsdienu Eiropā" Uzstāšanās "Primārās veselības aprūpes kvalitāte Latvijā"

2014.gada 12.septembrī „Par ambulatorajā veselības aprūpē svarīgiem veselības stāvokļiem Eiropas reģionā" (Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSCs)), Rīga

26th – 28th September, 2014. 5th EURIPA (The European Rural and Isolated Practitioners Association) Rural Health Invitational Forum. Rīga, Latvia.

Nacionālās orgkomitejas vadītāja

Policy making: primary health care actualities in European countries" – darba grupas līdzvadītāja

2.-5.07.2014. 19th WONCA Eupope Conference-New Routes for General practice and Family Medicine. Lisbon, Portugal

24.10.2014 Heart Failure association of the Eurropean Society of Cardiology: "Patient Care Summit 2014" Rome, Italy.

17th – 20th October, 2013. 1st joint meeting of The European General Practice Research Network (EGPRN) and The European Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA). 77th EGPRN Workshop / 4th EURIPA Rural Health Invitational Forum. Attard – Malta.

26.09.2013 Progression of Telemedicine in Latvia. President of Latvian rural family doctor asociation. Liga Kozlovska. Nordic Partnership meeting "Progression of Telemedicine" Lithuania, Kaunas.

19th september, 2013. „Expect results of Project PrimCareIT" A. Miezitis, NHS, Liga Kozlovska. President of Latvian rural family doctor asociation. Primary Health &Prison Health Systems Expert Group seven Meeting. Riga Latvia.

14., 15.06.2013. „Diagnosis of skin diseases in GP practice. Telemedicine as a perspective. Liga Kozlovska. 2. International Medical Meeting. Riga.

17th – 20th October, 2013. 1st joint meeting of The European General Practice Research Network (EGPRN) and The European Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA). 77th EGPRN Workshop / 4th EURIPA Rural Health Invitational Forum. Attard – Malta. Presentation "Biased based judgements against the Family Medicine lead to cognitive distortions in future and current family physicians (FPs)." Maija Kozlovska, Sandra Gintere, Liga Kozlovska, Sandra Puce, Dept. of family medicine, Riga Stradins' university, rural family doctors' association of Latvia,

3.- 5. October, 2013. Royal college of General Practicioners UK. Annual Primary Care Conference 2013. Presentation: Anger inducing factors in primary health care, their influence and GPs' coping skills with anger in work with dysphoric patients. KOZLOVSKA MAIJA, MD/ KOZLOVSKA LIGA, MD

July 31- august 1, 2013. Certificate of Completion Introduction to the Clinical Drug Development Process: ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites

2013. g. 25.-29.jūnijs. – 2. uzstāšanās Pasaules ģimenes ārstu organizācijas WONCA konference Prāgā, Čehijā. ​

  • "Factors affecting perception about PHC, cognitive distortion and expressed emotions cause long-term effects as a chain reaction in primary health care and overall health of the nation." (ID 1695) KOZLOVSKA MAIJA, MD/KOZLOVSKA LIGA, MD
  • Control of cardiovascular risk factors in general practice. (ID 1699) Authors: Kozlovska L., /Lejnieks A.,/Dzerve V.,/Neborakova I.,2013.g. 27-29.marts - Eiropas Alcheimera slimības un demences izvērtēšanas simpozijs- ALCOVE, Parīzē, Francijā.

2012. g. 30. 9.-10. novembris. Starptautiska konference „Lietuvas ģimenes medicīnai -20. gadi." Uzstāšanās „Ģimenes medicīnas attīstība Latvijā" Druskininkai, Lietuva.

2012. g. 3-5. septembris - uzstāšanās Evaluation of quality criteria of general practitioners' (GPs) work in Latvia. Liga Kozlovska, Gunta Ticmane 4. Eiropas primārās veselības aprūpes forumā Gēteborgā, Zviedrijā.

2012. g. 4.-7. jūlijs - uzstāšanās "The incidence of morbidity of tonsillopharyngitis among children in general practices. Liga Kozlovska, Gunta Ticmane, Maija Kozlovska, ģimenes ārstu organizācijas WONCA Europe konference Vīnē Austrijā.

2012. g 11-13. Maijs. Eiropas lauku un atsevišķi praktizējošo ārstu asociācijas 3. Forums Pagas salā, Horvātijā (The 3rd Invitational EURIPA Forum, May 11th-13th 2012) divas uzstāšanās: "Current Situation with OOH and Emergencies in Latvia and Baltic States" un " The influence of training on the quality of rural GPs work" .

2012. g. 17.-18. aprīlis - uzstāšanās „Pacientu aizsardzība primārajā aprūpē Latvijā" LINNEAUS Euro-PC konferencē par pacientu aizsardzību primārajā aprūpē Lodzā, Polijā.

2012. g. 30. oktobris – 2. novembris. PVO starptautisko ekspertu apspriede "Reduction of maternal and neonatal morbidity and mortality in countries of eastern Europe by improving antenatal and postpartum care" Maskavā, Krievijā.

2012. g. 17.-21. oktobrim EGPRN (Eiropas Ģimenes ārstu pētījumu organizācija) konference Antverpenē, Beļģijā.

2012. g. 4-6. Oktobris. Lielbritānijas Karaliskās ģimenes ārstu kolēģijas konference (The RCGP Annual Primary Care Conference 2012) Glazgovā

2011. g. 8. – 11. septembris - uzstāšanās „Slimības kontroles novērtējums ģimenes ārsta praksē 2. tipa cukura diabēta pacientiem" ģimenes ārstu organizācijas WONCA Europe konference Varšavā Polijā,

 

Pētniecības darbības virzieni

 

2015. gads

1. Lattelecom sadarbībā ar Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociāciju, P. Stradiņa KUS speciālistiem un Elektronikas un datorzinātņu institūtu uzsāktais pilotprojekts par attālinātās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas iespējām Latvijā -" Pacientu līdzestība un telemedicīnas ietekme uz to, kā arī efektivitāte slimību profilaksē un ārstēšanā".

2014. gads.

1. Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskā institūta un Slimību profilakses un kontroles centra pētījums "Nāves cēloņa medicīnisko apliecību kvalitātes kontrole pētījums.".

2. ES fondu atbalstītais un ar Nacionālā veselības dienesta līdzdalību īstenotais pilotprojekts "PrimCareIT" par telemanitoringa un telekonsultācijas iespējām primārajā veselības aprūpē. Projektā piedalās: Somija, Zviedrija, Igaunija, Lietuva, Latvija, Baltkrievija, Vācija.

3. Starptautisks Epidemioloģisks prospektīvs pētījums, lai novērtētu Rota vīrusa gastroenterīta slimības bērniem līdz 5 gadu vecumam radīto slodzi uz primāro veselības aprūpi Bulgāijā un Latvijā.

4. Lattelecom sadarbībā ar Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociāciju, P. Stradiņa KUS speciālistiem un Elektronikas un datorzinātņu institūtu uzsāktais pilotprojekts par attālinātās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas iespējām Latvijā - "Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana".

5. Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskā institūta un Slimību profilakses un kontroles centra pētījums "Nāves cēloņa medicīnisko apliecību kvalitātes kontroles pētījums.".

2013 gads.

1. Starptautisks Epidemioloģisks prospektīvs 3. fāzes pētījums, lai novērtētu Rota vīrusa gastroenterīta slimības bērniem līdz 5 gadu vecumam radīto slodzi uz primāro veselības aprūpi Bulgāijā un Latvijā.

2. Nacionālais pētījums „Kardiovaskulārā riska faktoru kontrole ģimenes ārsta praksē" Pētījuma rezultāti prezentēti Pasaules ģimenes ārstu organizācijas WONCA konferencē Prāgā, Čehijā, 2013. gada jūnijā.

3. Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskā institūta un Slimību profilakses un kontroles centra pētījums "Nāves cēloņa medicīnisko apliecību kvalitātes kontroles pētījums.".

2012 gads.

1.Starptautisks epidemioloģiskais pētījums, lai novērtētu Rota vīrusa gastroenterrīta slimības bērniem līdz 5 gadu vecumam radīto slodzi uz primāro veselības aprūpi Bulgārijā un Latvijā.

2.ES Struktūrfondu atbalstīts starptautiskais pētījums QULICOPC (Quality and Costs of Primary Health Care in Europe) NIVEL – the Netherlands Institute for Health Services Research sadarbība ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju. Līguma Nr. INT040-NC13, noslēgts 2012. g. martā

3.Arteriālās hipertensijas pacientu novērojums, lai izvērtētu arteriālās hipertensijas kontroli, albuminūrijas, blakusslimību, mērķa orgānu bojājumu biežumu un paškontroles ietekmi uz mērķa arteriālā spiediena sasniegšanu.

  •  

 

Vadītās studiju programmas

No 2007. g.- 2014. g. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes rezidentūras programmas vadītāja ģimenes medicīnā.

Izstrādātie studiju kursi

LU Ģimenes veselības izglītības centra ​ tālākizglītības kurss: "Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par ģimenes ārstu." 2010.g

Vadītie studiju kursi

Ģimenes medicīnas pamati

Docētie studiju kursi

 

Ģimenes medicīna kā specialitāte, tās darbībs pamati un principi.

Hronisko pacientu uzraudzība ģimenes ārsta praksē

Ģimenes ārsta prakses darba plānošana, vadīšana organizēšana.

Holistiskās pieejas principu ievērošana bērnu, pieaugušo un vecu cilvēku primārajā veselības aprūpē.

Galvassāpes primārajā veselības aprūpē.

Ģimenes ārsta taktika akūto stāvokļu gadījumos.

Fizioloģiski noritošas grūtniecības uzraudzība ģimenes ārsta praksē.

Ģimenes ārsta konsultācijas loma kontraceptīvo līdzekļu izvēlē.

Mentālās veselības aspekti ģimenes ārsta praksē.

Hroniski slimo pacientu uzraudzības aspekti ģimenes ārsta praksē

Muguras sāpju diagnostika un ārstēšana

Rehabilitācijas loma ģimenes ārsta praksē.

Vizuālas lokalizācijas ļaundabīgo audzēju agrīna diagnostika ģimenes ārsta.

Sieviešu un vīriešu veselība vecumā ģimenes ārsta skatījumā.

Fizioloģiski noritošas grūtniecības uzraudzība

Profilakses nozīme reproduktīvās veselības saglabāšanā.

Profilaktiskā ginekoloģiskā apskate valsts skrīningprogrammas ietvaros.

Ģimenes ārsta praksē veicamo manipulāciju nozīme slimību diagnostikā un uzraudzībā

Early diagnostics of malignant tumoursof visual localisation.

Family medicine as a speciality, its activity base and principles.

Family planning. Reproductive Health.

Pregnancy supervision.

Place of primary healthcare of ahealthy child in family medicine

Transition to adult primary health care for adolescents with chronic conditions

Primary health care of adolscents with chronic conditions in transitional age.

Considering the holistic approach in primary health care of children, adults and old people.

 

Ģimenes medicīnas speciālie jautājumi

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​kvalifikācijas darbi: 10

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 6

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

No 2016. g. - Eiropas Kontracepcijas un reproduktīvās veselības biedrības biedre.

No 2013. g. - Latvijas Kontraceptoloģijas asociācijas valdes locekle.

No 2010. g. – Latvijas Republikas Veselības ministrijas Galvenais speciālists ģimenes medicīnā

No 2009. g. - Imunizācijas Valsts padomes locekle.

2008.g. – 2009. g. - Žurnāla „Medicine" Medicīnas redkolēģijas locekle

2007. g. - 2012.g. - Žurnāla „Latvijas Ārsts" konsultatīvās padomes locekle.

No 2007. g. – Latvijas Republikas Veselības ministrijas Stratēģiskās padomes locekle.

2006. -2014.g . – Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle

2003. g. - žurnāla „Ģimenes Ārsts Latvijā " redaktore

2002. – 2006. g . – Latvijas ārstu biedrības viceprezidente

No 2001. g. - Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente,

No 1997. g. – 2003.g. – Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas domes locekle

No 1996. g. – Latvijas veselības aprūpes darba devēju asociācijas biedre

No 1995. g. – Pasaules ģimenes ārstu organizācijas WONCA īstenā locekle.

No 1995. g. – Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo lietu komitejas locekle.

No 1994 – 1996. g. – Latvijas Ārstu biedrības domes locekle

1994. - 2009 g. – Balvu pagasta padomes deputāte

No 1990. g. – Latvijas Ārstu biedrības biedre

No 1990. g. – Vispasaules Latviešu ģimeņu nometņu kustības "3x3" padomes locekle Latvijā

1990. – 1993. g. – Balvu rajona padomes deputāte

1989. – 1994. g. – Latvijas Tautas Frontes Balvu rajona domes locekle

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Kozlovska, Līga. Aktualitātes primārajā aprūpē / L.Kozlovska // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2011), 58.-59.lpp.

Kozlovska, Līga. Par domas brīvību un kontroli / L.Kozlovska // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2011), 70.-71.lpp.

Viral lower respiratory tract infections in children under 2 years of age in the winter season of 2010/2011 in Children's University Hospital, Riga (Latvia) / L.Eihvalde, I.Grope, L.Kozlovska, J.Livdāne, D.Gardovska ...[et al.] // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. - N 9 (2012), p.612-617.

Gripa nogalina. Kāpēc? / D.Zavadska, L.Vīksna, L.Kozlovska ...[u.c.] // Medicus Bonus. - Nr.12 (2013, jūn.), 10.-13.lpp.

Kozlovska, Līga. Ko varam mācīties no britiem? : [par primārās veselības aprūpes sistēmu Lielbritānijā] / L.Kozlovska // Medicus Bonus. - Nr.15 (2013, dec.), 22.-23.lpp.

Kozlovska, Līga. Par tiesībām ārstēties / L.Kozlovska; sagat. S.Benfelde // Medicus Bonus. - Nr.12 (2013, jūn.), 19.lpp.

Kozlovska, Līga. Pacienti visbiežāk sūdzas par sāpēm / L.Kozlovska ; materiāla sagat. I.Lavrinoviča // Medicus Bonus. Piel. "Ārsts un aptieka" ; Nr.2 (jūl./aug./sept.) - Nr.22 (2015, jūl./aug./sept.), 1.-4.lpp.

Kozlovska, Līga. Pacients ar onkoloģisku slimību : jautājumi un atbildes / L.Kozlovska, L.Keiša-Ķirse // Doctus. - Nr.11 (2015, nov.), 6.-9.lpp.

Ričika, Diāna. Mūsu darbarīki: prāts, rokas, sirds : Lauku ģimenes ārstu asociācija : [par asociācijas darbību] / D.Ričika ; tekstā stāsta asociācijas vad. L.Kozlovska // Doctus. - Nr.6 (2015, jūn.), 69.-71.lpp.

 

Tēzes​​

 

Kozlovska, Līga. Slimības kontroles novērtējums ģimenes ārsta praksē 2. tipa cukura diabēta slimniekiem / L.Kozlovska, G.Bahs, M.Kozlovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 109.lpp.

Biased based judgements against the Family Medicine lead to cognitive distortions in future and current family physicians (FPs) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Kozlovska, S.Gintere, M.Kozlovska ...[et al.] // 1st Joint Meeting of the European General Practice Research Network and the European Rural and Isolated Practitioners Association (Attard, Malta, Oct.17-20, 2013) : Scientific and Social Programme [Elektroniskais resurss]. - Attard, 2013. - P.65. - Resurss aprakstīts 2014.g. 26.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euripa.woncaeurope.org/sites/euripa/files/documents/…

Dislipidēmijas analīze un ārstēšana ģimenes ārsta praksē [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Liepiņš, S.Gintere, A.Krūmiņa, L.Kozlovska, G.Ticmane // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=19

Kozlovska, Līga. Ģimenes ārsts pasaules valstu primārajā veselības aprūpes sistēmā, atskats uz 20. Pasaules ģimenes ārstu organizācijas WONCA konferenci Prāgā [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Kozlovska // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=79

Kozlovska, Līga. Family doctors' role in reproductive health care / L.Kozlovska // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 26.lpp.

Leadership, research and the future of family doctors / S.Gintere, L.Kozlovska, G.Tīcmane, M.Kozlovska // 13th Wonca World Rural Health Conference (Dubrovnik, Croatia, Apr.15-18, 2015) : Abstract Book. - Dubrovnik, 2015. - Abstr. No.1274

Primārās veselības aprūpes kvalitāte un pieejamības rādītāji ģimenes ārstu praksēs Latvijā : QUALICOPC Latvija pētījuma rezultāti / G.Tīcmane, S.Gintere, L.Kozlovska, A.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 398.lpp.

Role of family physician in choice of contraceptives, consulting women of reproductive age / E.Soerfjordmo, L.Kozlovska, S.Gintere, G.Ticmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 38.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par ģimenes ārstu [nepublicēts materials] : mācību materiāli /L.Kozlovska,​ S.Gintere, A.Oginska, ...[u.c.]. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2010. - 189.lpp.

 

Ginekoloģija / S.Andrējeva, I.Vīberga, B.Geidāne, L.Minuhina, G.Lazdāne, Z.Grabe, R.Mačuks, J.Žodžika, L.Kozlovska ...[u.c.] ; [I.Vībergas redakcijā]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 509 lpp., [8] lpp. iel.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja