Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Ģimenes medicīnas katedra

1995 - pašlaik

Ģimenes ārste

Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta prakse

2005 - 2010

asistenta p.i.

RSU Ģimenes medicīnas studiju, pētniecības un organizācijas centrs

Izglītība

2011 - 2011

Docētāju profesionālās kompetences Inovācija Eiropas augstākās izglītības telpā

Latvijas universitāte, Pedagoģijas nodaļa

1989 - 2006

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

1995 - 1995

Ģimenes ārsts

Latvijas universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferences

 

WONCA Europe Conference, 2016. gada 15. – 18. jūnijs, Kopenhāgena, Dānija.

EGPRN konference. Tel Aviv (Jaffa) – Izraēla. 2016. gada 20.-24. maijs.

Tēma: "Research on Overdiagnose and Overtreatment in Family Medicine and Primary Care."

RSU Zinātniskā konference, 17. – 18. marts, 2016.g.

20th WONCA Europe Conference: „Future of Family Medicine…Being Young, Staying Young…", Stambula, Turcija, 22. – 25. oktobris, 2015.gads.

13th WONCA World Rural Health Conference 2015, Dubrovņiki, Horvātija, 15. – 18. aprīlis 2015. gads

Baltijas ģimenes ārstu konference, Pērnava, Igaunija, 10. – 11.septembris 2015.gads.

RSU Zinātniskā konference, 26. – 27. marts, 2015. gads.

RSU Zinātniskā konference, 26. – 27. marts, 2015. gads.

RSU Studentu Starptautiskā Zinātniskā konference, 25. marts, 2015. gads. „Veselība un Sociālās zinātnes".

5th EURIPA Invitational Health Forum: „Rural Medicine: today and tomorrow", Riga, September 26 – 28. Chair of the Forum.

19th WONCA Europe Conference, Lisbon, Portugal, July 2 – 5, 2014.

EGPRN konference: „Preventive activities in Primary Care, an approach from clinical and health services research"., Barcelona, Spain, may 8 – 11, 2014.

EGPRN/EURIPA konference, Malta, 17. – 19.oktobris 2013.gads.

WONCA World konference 2013, Prāga, 25. – 29. jūnijs, 2013.gads.

Dalība18th WONCA Europe Konferencē, Vīne, Austrija, 4. – 7. jūlijs, 2012.

Dalība EGPRN konferencē: „Quality Improvement in the Care of Chronic Disease in Family practice: the contribution of education and research", Ļubļana, Slovēnija, 10. – 13. maijs, 2012

Projekta QUALICOPC (Quality and Costs of Primary Care in Europe) koordinatore Latvijā 2011. – 2012. gads

Dalība ārstu standartu un vadlīniju izstrādē: „Standarts – izglītības programmas absolventu zināšanu, prasmju un kompetenču apraksts ģimenes ārsta pamatspecialitātes iegūšanai (EKI 7. līmenis) 2011.gads

Dalība Linneus EURO-PC konferencē „How to improve patient safety in Primary care, Varšava, Polija, 7. – 8. septembris, 2011

Dalība starptautiskā WONCA Europe Konferencē „ Family medicine – practice, science and art", Varšava, Polija, 8 – 11. septembris, 2011

Dalība Linneus EURO-PC konferencē „How to improve patient safety in Primary care, Mančestera, Lielbritānija, 19. – 20. oktobris, 2010

Dalība starptautiskā WONCA Europe Konferencē „ Family Medicine into the Future – Bending Health and Cultures", Malaga, Spānija, 6. – 9. oktobris 2010.

 

Kursi

RSU organizētā apmācība tematiskajā ciklā "Docēšana starpkultūru vidē" – 8. – 29. oktobris 2015. gads.

Medikamentu Informācijas centra kursi: „Laba klīniskā prakse", 30. aprīlis, 2015.gads.

RSU, vieslekcija: "Problēmbalstīta mācīšanās pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā, 14.jūnijs, 2014.gads.

 

Prezentācijas

WONCA Europe Conference, 2016. gada 15. – 18. jūnijs, Kopenhāgena, Dānija. Prezentācija: "Delivery of Primary Health Care in Latvia".

RSU Zinātniskā konference, 17. – 18. marts, 2016.g. Zinātniskais darbs: „Ģimenes (vispārējās prakses) ārstu sadarbība ar citiem speciālistiem pacientu vērtējumā. QUALICOPC Latvija pētījuma rezultāti".

Baltijas ģimenes ārstu konference, Pērnava, Igaunija, 10. – 11.septembris 2015.gads. Lekcija: Transition to adulthood in Primary Health Care for Adolescents with Chronic Conditions".

RSU Zinātniskā konference, 26. – 27. marts, 2015. gads. Zinātniskais darbs: „PVA aprūpes kvalitāte un pieejamības rādītāji ģimenes ārstu praksēs Latvijā: QUALICOPC Latvija pētījuma rezultāti".

RSU Zinātniskā konference, 26. – 27. marts, 2015. gads. Zinātniskais darbs: „Role of family doctor in Choice of Contraceptives, Consulting Women of Reproductive Age."

RSU Studentu Starptautiskā Zinātniskā konference, 25. marts, 2015. gads. „Veselība un Sociālās zinātnes". Stenda referāts: „Contraceptive Choice and Mechanism of Awareness among Young people"

5th EURIPA Invitational Health Forum: „Rural Medicine: today and tomorrow", Riga, September 26 – 28. Chair of the Forum.

EGPRN konference: „Preventive activities in Primary Care, an approach from clinical and health services research"., Barcelona, Spain, may 8 – 11, 2014.

Prezenācija: An investigation of patient's motivation in preventive activities from a Family physician's resident's and medical student's perspective in Latvia."

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Arteriālā hipertensija;
  • Ģimenes medicīna, ģimenes ārstu prakses organizācija, kvalitāte
  •  

 

Docētie studiju kursi

Ģimenes medicīnas pamati

Ģimenes medicīnas speciālie jautājumi

Projekti

 

 

Nacionālā koordinatore projektam primārajā veselības aprūpē - QUALICOPC (Quality and Costs of Primary Care in Europe). Līguma Nr. INT040-NC13, noslēgts 2012.gada martā. Projekts veikts sadarbībā ar NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, The Netherlands).

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Ārstu biedrība Sertifikācijas padomes locekle kopš 2006.gada

10. novembra. Apmācīttiesīgo padomes locekle no 2006. gada 10. novembra – 2010. gada novembrim.

Latvijas Ģimenes Ārstu asociācija, Sertifikācijas komisijas locekle - kopš 2013.gada.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija, Valdes locekle - kopš 2001.gada

EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association) - valdes locekle kopš 2007.gada.

EGPRN (European General Practice Research Network) Nacionālā pārstāve kopš 2008.gada.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Sports un stājas traucējumi / S.Gintere, G.Tīcmane, M.Avota, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2014, okt.), 28.-36.lpp.

Tīcmane, Gunta. Euripa: The European Rural and Isolated Practitioners Association Euripa 5th Rural Health Forum. Riga, Latvia, 26-28 September 2014. Rural Family Medicine-today and tomorrow / G.Ticmane // European Journal of General Practice. - Vol.20, No.1 (2014, March), p.81-82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tīcmane, Gunta. Kā izmantot vadlīnijas : par vadlīnijām ģimenes ārstiem - Kardiovaskulāro slimību riska faktoru identifikācija ģimenes ārsta praksē / G.Tīcmane // Medicus Bonus. - Nr.9 (2012, nov./dec.), 19.-20., [22.]lpp.

 

Tēzes​​

 

Ģimenes (vispārējās prakses) ārstu sadarbība ar citiem speciālistiem pacientu vērtējumā: “QUALICOPC Latvija” pētījuma rezultāti / G.Tīcmane, S.Gintere, L.Kozlovska, A.Krūmiņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 30.lpp.

Leadership, research and the future of family doctors / S.Gintere, L.Kozlovska, G.Tīcmane, M.Kozlovska // 13th Wonca World Rural Health Conference (Dubrovnik, Croatia, Apr.15-18, 2015) : Abstract Book. - Dubrovnik, 2015. - Abstr. No.1274

Primārās veselības aprūpes kvalitāte un pieejamības rādītāji ģimenes ārstu praksēs Latvijā : QUALICOPC Latvija pētījuma rezultāti / G.Tīcmane, S.Gintere, L.Kozlovska, A.Krūmiņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 398.lpp.

Role of family physician in choice of contraceptives, consulting women of reproductive age / E.Soerfjordmo, L.Kozlovska, S.Gintere, G.Ticmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 38.lpp.

Dislipidēmijas analīze un ārstēšana ģimenes ārsta praksē [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Liepiņš, S.Gintere, A.Krūmiņa, L.Kozlovska, G.Ticmane // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=19

Investigation of clinical and immunologic data of the Lyme borreliosis patients in the period of 2009-2010 in Latvia - out-patient clinic data / S.Gintere, G.Ticmane, L.Mekša, M.Zālīte, A.Krūmiņa, L.Vīksna // 8th Baltic Conference of Family Medicine "The role of family medicine in a rapidly changing world" (Riga, Latvia, Oct.6-8, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.21.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja