Pārlekt uz galveno saturu

Ievadkursi ir paredzēti studiju programmas Medicīna studentiem, kuri jau ir uzņemti programmā un sāks studijas pirmajā kursā šā gada septembrī.

Ievadkurss notiek pirms pirmā mācību semestra sākuma, augustā, kopā piecas dienas (45 akadēmiskās stundas).

Mērķis

Izvērtēt, palīdzēt apkopot un uzlabot zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā veiksmīgai pirmā semestra kursu Molekulārā bioloģija, Medicīniskā ķīmija un Medicīnas fizika apguvei.

Ievadkursu saturs

Piedāvājam trīs mācību priekšmetus.

Ķīmija: 5 nodarbības (15 akadēmisko stundu)
 • Procesi neorganiskajā ķīmijā
 • Aprēķini ķīmijā
 • Laboratorijas darbs
 • Galvenās organisko vielu klases
 • Ievads bioķīmijā

Bioloģija: 5 nodarbības (15 akadēmisko stundu)
 • Šūnas uzbūve
 • Šūnas cikls, šūnas dalīšanās
 • Nukleīnskābes, to uzbūve
 • Olbaltumvielu sintēze
 • Vielu transports
Fizika: 5 nodarbības (15 akadēmisko stundu)
 • Mehānika – kustība, spēki, darbs, enerģija un jauda
 • Termodinamika – temperatūra un enerģijas pārvērtības, gāzu likumi
 • Elektromagnētisms – elektriskais lauks, elektriskā strāva, stāvas avoti, magnētikais lauks
 • Optika – ievads attēlu konstruēšanā, spoguļi un lēcas
 • Mērījumi un neprecizitātes – praktisko darbu pamati

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

Vietu skaits ir ierobežots. Priekšroka tiks dota pieteikumiem, kuros būs izvēlēts kompleksais ievadkurss (visi trīs priekšmeti).
 Maksas apmērs (EUR)
Viens priekšmets50
Divi priekšmeti100
Trīs priekšmeti135

Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Par kursiem jāmaksā ar bankas pārskaitījumu, ieskaitot naudu rēķinajā norādītajā bankas kontā. Maksājums jāveic līdz rēķinā norādītajam datumam.

Ja rēķins netiek samaksāts norādītajā termiņā, pieteikums uz kursiem tiek anulēts. Grupā ieskaita tikai pēc tam, kad ir samaksāta kursu dalības maksa.

Ievadkursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Nodarbību saraksts

Ieskats ievadkursu nodarbību sarakstā, kurā ietverti visi trīs priekšmeti (ķīmija, bioloģija, fizika). Tas var atšķirties atkarībā no izvēlēto priekšmetu skaita un grupu skaita.

9.00–11.15Ķīmija
11.30–13.45Fizika
13.45–14.45Pusdienas
14.45–17.00Bioloģija
 • E-pasts: kursiatrsu[pnkts]lv
 • Nodarbību norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes centrālā ēka