Ievadkursi pirmā gada studentiem | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Ievadkursu mērķauditorija ir otrā līmeņa profesionālās studiju programmas Medicīna studējošie – personas, kuras ir uzņemtas studiju programmā un septembrī sāks studijas pirmajā gadā.

IevadkursiKursa ilgumsApjomsNorises laiksMaksa
(EUR)

Medicīniskā ķīmija

1 nedēļa15 akadēmisko stundu2018. gada 27.–31. augusts,
katru dienu
plkst. 13.00–15.15 vai 15.30–17.45
50,00

Molekulārā bioloģija

Norises vieta: Rīga, Dzirciema iela 16, Rīgas Stradiņa universitāte

Ievadkursu mērķi un saturs

Ievadkurss Medicīniskā ķīmija

Mērķis – izvērtēt, sistematizēt un uzlabot zināšanas ķīmijā, lai veiksmīgi uzsāktu studijas pirmajā semestrī studiju kursā Medicīniskā ķīmija.

Saturs

  • Vielu īpašību saistība ar atomu uzbūvi. Šķīdumi
  • Ķīmiskās pārvērtības. Kinētika un ķīmiskais līdzsvars
  • Laboratorijas darbu tehnika un paņēmieni
  • Organisko vielu daudzveidība un pārvērtības
  • Dabasvielas: cukuri, tauki un proteīni

Ievadkurss Molekulārā bioloģija

Mērķis – izvērtēt un palīdzēt uzlabot pamata zināšanas bioloģijā, lai veicinātu sekmīgu studiju kursa Molekulārā bioloģija apguvi pirmajā semestrī.

Saturs

  • Šūnas uzbūve
  • Šūnas cikls, šūnas dalīšanās
  • Nukleīnskābes, to uzbūve
  • Olbaltumvielu sintēze
  • Vielu transports

Pieteikšanās

Pieteikšanās kursiem notiek no 16. jūlija līdz 17. augustam, aizpildot anketu.

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

Tiek piemērota 10 % atlaide, ja piesakās uz ievadkursu Medicīniskā ķīmija un ievadkursu Molekulārā bioloģija.

Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski no 13. augusta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Par kursiem jāmaksā ar bankas pārskaitījumu, ieskaitot naudu rēķinajā norādītajā bankas kontā. Maksājums jāveic līdz rēķinā norādītajam datumam.

Ja rēķins netiek samaksāts norādītajā termiņā, pieteikums uz kursiem tiek anulēts. Grupā ieskaita tikai pēc tam, kad ir samaksāta kursu dalības maksa.