Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Docents

Zobārstniecības fakultāte, Zobu protezēšanas katedra

2012 - pašlaik

Docenta v. i.

RSU Zobu protezēšanas katedra

2011 - pašlaik

Zobārsts

stomatoloģiskā klīnika „Smaidīsim”

2001 - pašlaik

Zobārsts- protēzists

RSU Stomatoloģijas institūta Zobu protezēšanas nodaļa

2008 - 2009

vadītāja v.i.

RSU Stomatoloģijas institūta Zobu protezēšanas klīnika

2007 - 2009

nodaļas vadītājs

RSU Stomatoloģijas institūta Zobu protezēšanas nodaļa

2000 - 2001

Zobārsts – stažieris

RSU Stomatoloģijas institūta Zobu protezēšanas nodaļa

1998 - 2000

Apsardzes darbinieks

SIA „AveLat Sargs”

Izglītība

2011

LR medicīnas doktora zinātniskais grāds

2005 - 2008

doktorantūras programmā Zobu protezēšanas specialitātē

Rīgas Stradiņa Universitāte

2001 - 2004

zobu protēzista kvalifikācija

RSU Zobu protezēšanas rezidentūras programmā

1995 - 2000

Zobārsta grāds

LMA Stomatoloģijas fakultātē

1984 - 1995

Rīgas 99. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

2016.g. 14.10. Sertifikāts par piedalīšanos 2. Baltijas implantoloģijas simpozijā.

2016.g. 23.-30.01. Sertifikāts par piedalīšanos „Friadent" lekciju kursā „Techniques, new trends and technologies in modern implantology".

2014.g. 21.11. Sertifikāts par piedalīšanos 1. Baltijas implantoloģijas simpozijā.

2014.g. 10.04. Sertifikāts par piedalīšanos RSU 13. zinātniskajā konferencē.

2013.g. 19.10. Sertifikāts par piedalīšanos kursos „The Ultimate Business Clinic".

2012.g. 8.12. Sertifikāts par piedalīšanos konferencē „Kā nodrošināt panākumus klīniskajā praksē: kompleksi ārstēšanas soļi".

2012.g. 23.-27.01. Sertifikāts par piedalīšanos „Friadent" lekciju kursā „Less is more – how to achieve the perfect aesthetic result with maximum profit" (Itālijā).

2011.g. 10.12. Nolasīta lekcija „Zobu implantu fizioloģiskie aspekti" zinātniskajā konferencē „Kā nodrošināt panākumus klīniskajā praksē : kompleksi ārstēšanas soļi".

2011.g. 12.-15.10. Sertifikāts par piedalīšanos 20. Eiropas Osseointegrācijas asociācijas kongresā (Grieķijā)

2011.g. 3.-4.06. Sertifikāts par piedalīšanos „Straumann" zinātniskajā konferencē „Modern Implant Dentistry : From Risk Analysis To Final Restoration" (Krievijā).

2010.g. 20.-22.05. Sertifikāts par piedalīšanos ar zinātnisku darbu 7. Baltijas Sejas-žokļu un plastiskās ķirurģijas asociācijas kongresā.

2010.g. 18.-19. 03. Sertifikāts par piedalīšanos RSU Zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu „Dabīgo zobu un osseointegrētu implantu taktilais jutīgums augšžoklī".

2009.g. 3.-5.12. Sertifikāts par piedalīšanos lekciju ciklā „Achievments in esthetic dentistry" Kauņā (Lietuva).

2009.g. 27.11. Sertifikāts par piedalīšanos praktiskajos kursos „Outline Multidisciplinary Treatment". Lektors S. R. Olsburgh (Šveice).

2009.g. 30.09.-03.10. Sertifikāts par piedalīšanos 18. Eiropas Osseointegrācijas asociācijas kongresā (Monako)

2008.g. 12.-13. 12. Serifikāts par piedalīšanos lekciju ciklā „Esthetic and functional solutions in restorative dentistry" Kauņā ( Lietuva)

2008.g. 24.-27. 09. Sertifikāts par piedalīšanos FDI Zobārstniecības kongresā Stokholmā (Zviedrija)

2008.g. 17.05. Sertifikāts par piedalīšanos Rīgas reģiona attīstības aģentūras rīkotajā seminārā „Saskarsmes psiholoģija sekmīgai mūžizglītības īstenošanai"

2008.g. 13. 03. Sertifikāts par piedalīšanos RSU 7. zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu „Dabīgo zobu un osseointegrētu implantu taktilais jūtīgums - pilotpētījums".

2007.g. 8.-10. 11. Sertifikāts par piedalīšanos 2. Baltijas zinātniskajā konferencē zobārstniecībā (BSCD) Rīgā ar zinātnisku referātu „Tactile sensibility of natural teeth and osseointegrated dental implants – pilot study"

2007.g. 25.-27. 10. Sertifikāts par piedalīšanos 16. Eiropas Osseointegrācijas asociācijas (EAO) konferencē Barselonā ( Spānija)

2007.g. 30.03. Sertifikāts par piedalīšanos RSU 6. zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu „Dabīgo zobu un osseointegrētu implantu taktilais jūtīgums".

2007.g. 06.03. Sertifikāts par piedalīšanos Educatio seminārā „Komunikācijas principi"

2007.g. 14.-16. 02. Sertifikāts par piedalīšanos orofaciālo sāpju lekciju kursā. Lektors Per Alstergren (Zviedrija)

2007.g. 28.01. Sertifikāts par piedalīšanos Jauno psiholoģiju centra kursos „Kā veiksmīgāk apgūt svešvalodu"

2006.g. 19.-21.10. Sertifikāts par piedalīšanos 1. Baltijas zinātniskajā konferencē zobārstniecībā (BSCD) Igaunijā ar zinātnisku referātu „Tactile sensibility of natural teeth and osseointegrated dental implants"

2006.g. 20.05. Sertifikāts par piedalīšanos „6. Baltic Workshop on osseointegrated dental implants", Rīgā

2006.g. 03.03. Sertifikāts par piedalīšanos RSU 5. zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu „Lietu sakņu inleju diametra pieauguma ietekme uz zoba lūzumizturību".

2005.g. 10.10. Sertifikāts par piedalīšanos lekciju ciklā „Concept, indication and handling of the FRIADENT implant system XIVE" (Manheima, Vācija)

2005.g. 22.-24.09. Sertifikāts par piedalīšanos 14. Eiropas Osseointegrācijas asociācijas (EAO) konferencē Minhenē (Vācija).

2005.g. 04. Sertifikāts par piedalīšanos Starptautiskajā zobārstniecības izstādē „IDS 2005" (Ķelne, Vācija)

2005.g. 8.03. Sertifikāts par neirolingvistiskās programmēšanas jaunākām un efektīvākām praktiskās psiholoģijas metodēm, kas atbilst Society of Neiro Linguistic Programming (ASV) prasībām.

2004.g. 21.05. Sertifikāts par piedalīšanos Latvijas Zobārstu asociācijas konferencē ar referātu.

2004.g. 02.-05. Sertifikāts „Medicīnas ētikas pamatprincipi"

2003.g. 10. – 2004.g. 01. Sertifikāts „Uzņēmējdarbības pamati"

2003.g. 12.05. Sertifikāts „Saskarsmes psiholoģija : uzticēšanās un motivācijas veidošana darbā ar pacientiem"

2003.g. 9.-12.05. Sertifikāts „4. Baltic Workshop on osseointegrated dental implants"

2003.g. 24. 03. Sertifikāts „Komunikācija ar pacientu"

2003.g. 13.03. Sertifikāts „Bezmetāla estētiskās restaurācijas ar IPS EMPRESS 2 materiāliem. Zobu preparēšana, venīri un to fiksācija"

2003.g. 27. 01. Sertifikāts „Saskarsmes psiholoģija"

2003.g. 21.-22. 01. Sertifikāts „ANKYLOS Technicians Course"

2002.g. 16. 11. Sertifikāts „Baltic Workshop on osseointegrated dental implants"

2001.g. 6. 10. Sertifikāts „Baltic workshop on OSFIX dental implant systems"

2000.g. 7.-17. 07. Sertifikāts „First DSSC and Dental ABC Seminar"

2000.g. 14.-15. 04. Sertifikāts „The Possibilities of the Orthodontic Treatment Nowdays" (Tartu, Igaunija)

Pētniecības darbības virzieni

- dabīgo zobu un osseointegrētu implantātu sensorās reakcijas

- sakņu inleju ietekme uz zoba lūzumizturību

- dažādu zobārstniecības nospiedummateriālu fizikālās īpašības

Docētie studiju kursi

Integrētā ārstēšanas plānošana

Preklīnika zobu protezēšanā

Zobu protezēšana

Projekti

- RSU Zobu protezēšanas doktorantūras ietvaros veikts zinātniski pētnieciskais projekts „Taktilais jutīgums slogojot dabīgos zobus un osseointegrētus implantātus".

Vadītājs – prof. P. Apse; Zinātniskais konsultants – doc. L. Blumfelds.

- RSU Zobu protezēšanas rezidentūras ietvaros veikts pētniecisks projekts „Lietu sakņu inleju diametra pieauguma ietekme uz zoba lūzumizturību" (2004.g. maijs)

Projekta vadītāji – prof. Pēteris Apse, doc. Una Soboļeva. Pētījums veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un prof. Rūdolfu Cimdiņu.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

No 2002. gada Latvijas Zobārstu asociācijas biedrs​

Publikācijas

Raksti​​


​Grieznis, Linards. Tactile sensibility of natural teeth and osseointegrated dental implants to loading / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.58-62.

Grieznis, Linards. Lokalizācijas ietekme uz dabīgo zobu un osseointegrētu implantātu taktilo jutīgumu / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2011), 11.-13.lpp.

Grieznis, Linards. Pasīvais taktilais jutīgums augšžokļa un apakšžokļa dabīgiem zobiem un osseointegrētiem implantātiem / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 296.-304.lpp.

Grieznis, Linards. Augšžokļa dabīgo zobu un osseointegrētu implantu pasīvais taktilais jūtīgums / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 14.-16.lpp.

Grieznis, Linards. Passive tactile sensibility of teeth and osseointegrated dental implants in the maxilla / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.12, N 3 (2010), p.80-86. - Starptautiski citējamā izdevumā.


The effect of 2 different diameter cast post on tooth root fracture resistance in vitro Article in Stomatologija / issued by public institution "Odontologijos studija" ... [et al.] February 2006​

Tēzes​​

Grieznis, Linards. Augšžokļa dabīgo zobu un osseointegrētu implantu taktilais jutīgums - pilotpētījums / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 310.lpp.

Grieznis, Linards. Tactile sensibility of teeth and osseointegrated dental implants in the maxilla / L.Grieznis, P.Apse, L.Blumfelds // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.51.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ingrīda Čēma
Katedras vadītāja, Docētāja
Una Soboļeva
Katedras vadītāja, Docētāja
Andris Ābeltiņš
Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gundega Jākobsone
Katedras vadītāja, Docētāja
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ilona Viduskalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Bāgante
Docētāja, Vecākā speciāliste mācību darbā