Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1998 - pašlaik

Vadītājs

Latvijas sirds ķirurģijas centrs

1990 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

Izglītība

1988

Habil.med.doktors

Viļņas valsts Universitāte

Promocijas darbs "Sirds vārstuļu bioprotēžu ultrastruktūras, biomehānikas un klīniskais pamatojums". 1988.gada 18.februāris, Diploms MD 004872, Latvijas diploms Nr. DH 000035

1975

Medicīnas doktora zinātniskais darbs (medicīnas zinātņu kandidāts)

Rīgas medicīnas institūts

Promocijas darbs "Koronāro sirds artēriju šuntēšanas metožu salīdzinošs novērtējums", 1974.gada 7.jūnijs. Dioploms MMD 046704

1964 - 1970

Ārstniecības fakultāte, Diploma Nr. 148627

Rīgas medicīnas institūts,

Vaskulārā ķirurģija, sirds ķirurģija

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Koronārās šuntēšanas metožu salīdzinošs novērtējums;
  • Sirds vārstuļu bioprotēžu ultrastruktūras, biomehānikas un klīniskais pamatojums;
  • Sirds mehāniskās palīgcirkulācijas metodes

 

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016.g. 27.-30.aprīlis, Waschington, Actualyties in Heart Surgery. &HLT​

2016.g. 11.marts.

1) Center of Heart Surgery;

2) Alumni activites and Collroation with other Universities.

​10 – 11.february, 2015. Karolinska University "Alumni role in professional education". Stocholm, Sweden, Karolinska University,

​Festplenum – Europa ische Akademie der Wissenschaften und Kunste Salzburg, 7 marz, 2015.

​​October 3 – 5 , 2015. Amsterdam, EACTS annual Meeting and clinical visit.

​​2015. marts 20 – 26. Berlin Heart Centrum.

​​20 – 30.janv. 2014. STS meeting and active participiation. San Diego, USA.

​15.october 2014., Milan. SACTS meeting and visit to Cliniv.

​25.01. – 3.02. 2013. Los Angeles STS meeting and visitations to Clinics.​

​2009.g. La Caruna bioloģisko adhezīvu lietošana kardio/vispārīgā ķirurģijā.

​2008.g. Ķirurģiskā treniņa kurss Hanoverā - mehānisko sirds kambaru implantācija.

​2007.g. Profesionālā izglītība Marefield Hospital (UK) DAD implantācijas.

​2005.g. Profesionāla specializācija sirds transplantācijas unmehānisko palīgcirkulācijas metožu pielietošanā, Richmond Universitāte, ASV.

​2004.g. Augstākie kursi jaunajās sirds ķirurģijas tehnoloģijās. Lenox Hill hospital, New York.​

​1987. - 1990.g.g. Profesionāla specializācija sirds transplantācijā, Minhene, Geteborga, Berlīne.

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Pēcoperācijas asiņošanas riska prognozēšanas paņēmiens pēc sirds operācijām : LV 14877 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņa, I.Jaunalksne, E.Strīķe, P.Stradiņš, I.Vanags, R.Lācis. - Pieteikts: 28.01.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Izstrādātās studiju programmas

 

Izstrādāta programma RSU TIF Rezidentūras daļa​ - "Rezidentūra medicīnā" - Sirds ķirurģijas specialitātē

 

Vadītās studiju programmas

 

Programmas vadītājs: RSU TIF Rezidentūras daļa​ - "Rezidentūra medicīnā" - Sirds ķirurģijas specialitātē

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Izstrādāts studiju kurss RSU MF 6.kursa studentiem "Sirds ķirurģija", latviešu un angļu valodās.​

 

Vadītie studiju kursi

 

Sirds ķirurģija

 

Akūtā kardioloģija

Angioķirurģiskas palīdzības organizācija

Attālais pēcoperāciju periods

Iedzimtās sirdskaites un to ķirurģiska ārstēšana

Kardioķirurģija

Moderna miniinvazīva endoskopiska ķirurģija

Sirds ritma traucējumu ķirurģiska ārstēšana

Sirds un asinsvadu izmeklēšanas metodes

Sirds un asinsvadu slimības

Torakālā ķirurģija

Docētie studiju kursi

 

Aktualitātes sirds ķirurģijā, transplantoloģijā

 

Ķirurģisko slimību diagnostika un ārstēšana (vispārējā, sirds un torakālā ķirurģija)

Aktualitātes angioloģijā, torakālā ķirurģijā, transplantoloģijā un uroloģijā

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 8

 

recenzētie:

promocijas darbi: 10

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks; ministrijas finansētā pētniecības projekta izpildē "Biomedicine"Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība; VPP.​

Vadošais pētnieks, projekts "Jaunu profilakses, ārstniecibas, dioagnostikas līdzekļu un metožu biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai". VPP 2010.-2013.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2010. - pašlaik​, STS torakālo un sirds ķirurgu asociācija (ASV)

2010. - pašlaik​, ​Eiropas Mākslas un Zinātnes Akadēmijas aktīvas darbības biedrs.

​2009. - pašlaik​, ​RSU Absolventu asociācijas vadītājs.

2009. - pašlaik​, ​RSU Profesoru Padome - priekšsēdētājs.

​2008. - pašlaik​,​ Rīgas Stradiņa universitāte, Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

2008. - pašlaik​, EACTS biedrs, aktīvas darbības loceklis.

2004.g. - pašlaik​, IBC (International Biographical Center - Cembridge) deputy Director​.​

2003.g. LZA Goda doktors

​1992.g. - pašlaik​, Latvijas sirds profesionālās asociācijas biedrs.

 

Apbalvojumi

 

2016.gada 24.novembrī LZA Lielās medaļas pasniegšana​

2015.g. Rīgas pilsētas Domes gada balva medicīnā "Gada Cilvēks"

2015.g. ​Paula Stradiņa gada balva medicīnā.

2015.g. ​Latvijas Ārstu biedrības un Veselības ministrijas gada balva medicīnā

2005.g. RTU un Latvijas gāzes gada balva medicīnā

2004.g. Latvijas valsts Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.

2003.g. Latvijas zinātņu akadēmijas goda doktors.

2003.g. Latvijas Ministru kabineta apbalvojums - madaļa par izcilu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Lācis, Romans. Sirds ķirurģija Latvijā - no pirmsākumiem līdz šodienai / R.Lācis // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 3.-5.lpp.

Kulmane, Edīte. Apoptosis, ANUP, chromogranin A, PGP 9.5, endothelins and VEGF in acquired heart diseases : review of literature / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.63-72.

Pacientu subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtējums pirms un pēc koronāro artēriju šuntēšanas vai aortas vārstuļa protezēšanas operācijām / P.Stradiņš, M.Kalējs, R.Kolītis, J.Pavārs, R.Lācis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 182.-188.lpp.

Polymorphisms on PAI-1 and ACE genes in association with fibrinolytic bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, A.Krumina, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // BMC Anesthesiology [Elektroniskais resurss]. - No.15:122, (2015, Sept.), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560913/

Anaesthesia management with deep hypothermia and circulatory arrest during surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension / M.Kalējs, A.Skride, A.Ozoliņa, P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.232-236. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of preoperative anaemia on outcome in elective on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E. Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.3-7.

Kulmane, Edīte. Right atrial tissue morphology in different acquired heart diseases : a pilot study / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.70-79.

Anaesthesia management with deep hypothermic circulatory arrests during pulmonary thromboendarterectomy / M.Kalejs, A.Ozolina, A.Skride, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.93-96.

Comparison of radial deformability of stent posts of different aortic bioprostheses / R.Lacis, V.Kasyanov, I.Ozolanta, P.Stradins ...[et al.] // Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. - Vol.16, No.2 (2013, Febr.), p.129-133. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Fibroblast growth on nanofiber material matrices and changes to their mechanical properties / P.Stradins, M.Kalejs, V.Priedite, R.Lacis, I.Ozolanta, M.Murovska, V.Kasyanov // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.31-35. - T.p. žurn. "International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing". - Vol.1, No.4 (2013, Nov.), p.328-331.

Lācis, Romans. Galēji smagas sirds mazspējas ķirurģiskas ārstēšanas iespējas un perspektīvas jeb sirds aizstājterapija / R.Lācis, I.Putniņš // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2013, jūl./aug.), 50.-54.lpp.

Polymer nanofiber materials matching mechanical properties of native aortic valve / P.Stradins, R.Lacis, I.Ozolanta, M.Murovska, V.Kasyanov ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.24-30.

Search for electrospun nanofiber materials matching the mechanical properties of native aortic valve [Elektroniskais resurss] / M.Kalejs, P.Stradins, R.Lacis, I.Ozolanta, M.Murovska, V.Kasyanov // International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing [Elektroniskais resurss]. - Vol.1, No.3 (2013, Aug.), p.261-264. - Resurss aprakstīts 2014.g. 4.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ijmmm.org/list-24-1.html

Large thrombosed saccular aneurysm of superior vena cava complicated by pulmonary embolism in a young woman [Elektroniskais resurss] / M.Kalejs, R.Kolitis, P.Stradins, R.Lacis // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, N 5:e126 (2012, May). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ejcts.oxfordjournals.org/content/41/5/e126.long

Aortic valve replacement in Latvia influenced by an ageing population and transcatheter procedures - an update / M.Kalejs, P.Stradins, R.Kolitis, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.94-97.

Publikācijas

 

Lācis, Romans. Izcila personība Latvijas medicīnā / R.Lācis // Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru = Личность. Воспоминания об академике А.Ф.Блюгере / atbildīgā red. L.Vīksna. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 157.-158.lpp.

 

Jānis Pavārs, Jurijs Sekretarjovs, Ivars Brečs, Sandra Skuja, Valērija Groma, Romans Lācis, Ojārs Teteris, Pēteris Stradiņš.

Ārpusšūnu matrices pārbūve mitrālo vārstuļu virās un hordās miksomatozas deģenerācijas gadījumā.

RSU Zinātniskā konference, Rīga, Marts 17.-18., 2016.

http://www.rsu.lv/images/stories/zk_2016/arpussunu_matrices_parbuve_miksomatoza_degeneracija.pdf

 

INCIDENCE, RISK FACTORS AND EFFICACY OF PHARMACOTHERAPY OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND ITS IMPACT ON CLINICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Oskars Kalejs 1, Aija Maca 1, Romans Lacis 1, Karlis Trusinskis 1, Ilja Zakke 1, Ginta Kamzola 1, Iveta Sime 2, Marina Kovalova 3, Kristine Dombrovska 1, Andrejs Erglis 1
1 P. Stradins University hospital, Riga, Latvia, 2 Liepaja Regional Hospital, Liepaja, Latvia, 3 Jelgava Regional hospital, Jelgava, Latvia Jourmal of Intervetional Cardiac Electrophysiology, 2017

 

 

Tēzes​​

 

Ārpusšūnu matrices pārbūve mitrālo vārstuļu virās un hordās miksomatozas deģenerācijas gadījumā / J.Pavārs, S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, O.Teteris, P.Stradiņš ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 21.lpp.

Atsāpināšanas iespējas pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 28.lpp.

Fizioterapijas programmu efektivitāte pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē / D.Pulmane, A.Vētra, R.Lācis, K.Pulmanis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 2.lpp.

Kardioķirurģisko pacientu D vitamīna līmenis un tā ietekme uz ārstēšanas rezultātu / P.Stradiņš, K.Meidrops, R.Lācis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 11.lpp.

Kulmane, Edīte. Antibakteriālie peptīdi un pretiekaisuma citokīni dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 12.lpp.

Pain management specifics in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arklina, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strike, R.Lacis // 2nd International Baltic Society of Regional Anaesthesia (BSRA) Conference (Kaunas, Lithuania, May 13-14, 2016) : Abstracts. - Kaunas, 2016. - Poster No.18.

Pulmane, Daiga. Physiotherapy programs efficiency in patients after myocardial revascularization and heart valve reconstruction operations in first phase of cardiac rehabilitation / D.Pulmane, A.Vetra, R.Lacis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.93.

Vārtiņa, Edīte. Morphology of right atrial endocardial endothelial cells in different acquired heart diseases [Elektroniskais resurss] / E.Vartina, M.Pilmane, R.Lacis // 12th International Congress of Cell Biology (Prague, Czech Republik, July 21-25, 2016) : Programme and Abstract Book [Elektroniskais resurss]. - Prague, 2016. - Abstract No.P322. - Resurss aprakstīts 2017.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iccb2016.org/detailed-poster-list.htm

Angioģenēze deģeneratīvas kalcinozes skartajos aortas vārstuļu audos / J.Pavārs, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, S.Čapkēviča, R.Lācis, I.Brečs, O.Teteris, P.Stradiņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Divu transkatetra aortas vārstuļa implantācijai visplašāk lietoto protēžu klīnisko un hemodinamisko rādītāju salīdzinājums / M.Kalējs, P.Stradiņš, J.Lācis, R.Lācis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 11.lpp.

Influence of ionizing radiation on the mechanical properties of aortic valve leaflets - an {in vitro} study / M.Kalejs, P.Stradins, R.Lacis, I.Ozolanta, V.Kasyanov // The Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intravenozās analgēzijas un paravertebrālas anestēzijas efektivitātes un komplikāciju novērtējums pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, R.Lācis, E.Strīķe ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 140.lpp.

Kulmane, Edīte. Antiinflammatory citokines and antimicrobial peptides in acquired heart diseases / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.53.

Kulmane, Edīte. Chromogranin A expression in right atrial tissue in patients with severe aortic valve stenosis / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // Cardiology. - Vol.131, Suppl.1 (2015, June), p.33. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kulmane, Edīte. Labā priekškambara audu strukturālās izmaiņas dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 46.lpp.

Kulmane, Edīte. Right atrial morphology in different acquired heart diseases : a pilot study / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // The Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.222-223. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kulmane, Edīte. Right atrial tissue morphology in acquired heart diseases : [abstract] / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // XIII International Conference on Microscopic and Macroscopic Anatomy (Barcelona, Spain, Aug.17-18, 2015). - Barcelona, 2015. - P.1335. - Pieejams tiešsaistē International Science Index: https://www.waset.org/abstracts/24903

Subjective and objective assessment before and after CABG and AVR procedures / P.Stradins, M.Kalejs, R.Kolītis, J.Pavars, R.Lacis ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 18.lpp. - T.p. žurn. "The Journal of Cardiovascular Surgery". - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.144-145. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Transcatheter aortic valve implantation in Latvia - early results / M.Kalejs, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // The Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.62-63. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Valvulāru intersticiālo šūnu aktivācija un vīrusu latenta infekcija aortas vārstuļu audos / S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, J.Pavārs, O.Teteris, M.Murovska, P.Stradiņš ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 168.lpp.

Anēmijas ietekme uz ārstēšanas gaitu sirds ķirurģijas pacientiem / A.Ozoliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 77.lpp.

Aortas vārstuļa deģeneratīvas izmaiņas un vīrusa infekcija / J.Pavārs, V.Groma, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, I.Brečs, A.Vilkaite, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 58.lpp.

Association of fibrinolytic system markers with postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags, R.Lacis // 23rd International Congress of the Israel Society of Anesthesiologists & Critical Care (Tel-Aviv, Israel, Sept.16-18, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Tel-Aviv, 2014. - P.24. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebooks.meetingxpert.net/icisa/#/0

Case presentation of anesthesia management with deep hypothermic circulatory arrests during pulmonary thromboendarterectomy / A.Ozolina, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 78.lpp.

Impact of fibrinolytic activity on postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.31, Suppl.52 (2014, June), p.102. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…

Impact of preoperative anaemia on outcome in elective on-pump cardiac surgery / A.Ozoliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jonizējošā starojuma ietekme uz aortas vārstuļa mehāniskajām īpašībām in vitro / P.Stradiņš, R.Lācis, I.Ozolanta, V.Kasjanovs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 64.lpp.

Kulmane, Edīte. Elpošanas funkcijas izmaiņu salīdzinājums pacientiem, kam veikta izolēta aortālā vārstuļa protezēšana caur daļēju vai pilnu sternotomiju / E.Kulmane, U.Strazdiņš, R.Lācis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 36.lpp.

Pacientu subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtējums pirms un pēc koronāro artēriju šuntēšanas vai aortas vārstuļa protezēšanas operācijām / P.Stradiņš, R.Kolītis, J.Pavārs, R.Lācis, M.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 56.lpp.

Pain management specific character in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Surgery in hybrid operation theatre / M.Kalējs, P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis, A.Ērglis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A42-A43. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Atsāpināšanas īpatnības pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas intensīvās terapijas nodaļā / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 128.lpp.

Cilvēka mitrālā vārstuļa natīvo hordu un mākslīgo PTFE hordu biomehāniskās īpašības / J.Pavārs, P.Stradiņš, R.Lacis, I.Ozolanta, V.Kasjanovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 32.lpp.

Konvencionāla un transkatetra aortas vārstuļa implantācija pēc 80 gadu vecuma : intrahospitālie rezultāti / P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 71.lpp.

Rehabilitation for patients in the first stage after cardiac surgery : recent experience in comparison with up-to date cardiological rehabilitation guidelines [Elektroniskais resurss] / D.Pulmane, R.Lācis, I.Kokare ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.13-14, on CD-ROM.

Sirds vārstuļu protēzes ar Silzone pārklājumu : 10 gadu rezultāti / U.Strazdiņš, E.Kulmane, R.Lācis, I.Viļumsone // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 70.lpp.

Transkatetra aortas vārstuļa implantācija Latvijā : agrīnie rezultāti / P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 72.lpp.

Acute cardiorespiratory failure compensation with ECMO / B.Arklina, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.381. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Akūtas kardiorespiratoras mazspējas kompensācija ar ekstrakorporālo membrānu oksigenāciju / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 331.lpp.

Aortas vārstuļa protezēšana Latvijā : novecojošās populācijas un transkatetra procedūru ietekme / M.Kalējs, P.Stradiņš, R.Kolītis, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 67.lpp.

Does TEG reflect hypocoagulation after on-pump cardiac surgery? / A.Ozolina, E.Strike, M.Bekkers, R.Lacis, A.Sondore, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.299. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Fibroblastu augšana uz nanošķiedru materiālu matricām un to izraisītās izmaiņas materiāla mehāniskajās īpašībās / P.Stradiņš, M.Kalējs, V.Priedīte, R.Lācis, I.Ozolanta, M.Murovska, V.Kasjanovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 65.lpp.

Mechanical properties of bioprostheses leaflets compared to human aortic valve [Elektroniskais resurss] / M.Kalejs, P.Stradins, R.Lacis, I.Ozolanta, V.Kasyanov // QScience Proceedings [Elektroniskais resurss]. - Issue 4: Heart valve biology and tissue engineering (2012), N 47. - 5th Biennial Conference on Heart Valve Biology and Tissue Engineering (Mykonos, Greece, May 18-20, 2012) : [Abstracts]. - Resurss aprakstīts 2013.g. 28.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.qscience.com/doi/full/10.5339/qproc.2012.heartva…

Mechanical properties of various bioprostheses and the native human and porcine aortic valves - implications for a new prosthetic material desing : [abstract] / M.Kalejs, P.Stradins, V.Priedite, R.Lacis, I.Ozolanta, M.Murovska, V.Kasyanov // 22nd Annual World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (Vancouver, Canada, Sept.8-11, 2012). - Vancouver, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Paravertebrāla blokāde pacientiem pēc sirds operācijām ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 88.lpp.

Polimēru nanošķiedru materiālu mehānisko īpašību pieskaņošana natīvajam aortas vārstulim / P.Stradiņš, M.Kalējs, R.Lācis, I.Ozolanta, M.Murovska, V.Kasjanovs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 66.lpp.

Polymer nanofiber materials matching the mechanic properties of native aortic valve [Elektroniskais resurss] / M.Kalejs, P.Stradins, V.Priedite, R.Lacis, I.Ozolanta, V.Kasyanov // QScience Proceedings [Elektroniskais resurss]. - Issue 4: Heart valve biology and tissue engineering (2012), N 48. - 5th Biennial Conference on Heart Valve Biology and Tissue Engineering (Mykonos, Greece, May 18-20, 2012) : [Abstracts]. - Resurss aprakstīts 2013.g. 28.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.qscience.com/doi/full/10.5339/qproc.2012.heartva…

Search for a nanofiber material matrix matching the mechanical properties of native aortic valve : [abstract] / M.Kalejs, P.Stradins, V.Priedite, R.Lacis, I.Ozolanta, M.Murovska, V.Kasyanov // 22nd Annual World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (Vancouver, Canada, Sept.8-11, 2012). - Vancouver, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Transmiokardiālās lāzerrevaskularizācijas efektivitāte pacientiem ar difūzu koronāro sirds slimību / E.Freilibs, R.Lācis, U.Strazdiņš, E.Kulmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 43.lpp.

Comparison of radial deformability of stent posts of different aortic bioprostheses / R.Lacis, V.Kasyanov, I.Ozolanta, P.Stradins, M.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intraoperative catheter ablation : 7 years single center experience / O.Kalejs, R.Lacis, P.Stradins ...[et al.] // Journal of Cardiovascular Electrophysiology. - Vol.22, Suppl.1 (2011), p.S51. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pēcoperācijas mediastinīta ārstēšana, pielietojot VAC sistēmu / A.Koris, U.Strazdiņš, J.Pavārs, R.Lācis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 66.lpp.

Single center 7 years experience with intraoperative catheter ablation : patients, devices, approaches [Elektroniskais resurss] / O.Kalejs, R.Lācis, P.Stradins, A.Lejnieks ...[et al.] // Europace [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Suppl.3 (2011, June), p.1. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://europace.oxfordjournals.org/conteny/13/suppl_3/NP.12…

Transcatheter aortic valve implantation : a comparative analysis of transfemoral and transapical methods / R.Lacis, E.Strike, P.Stradins, M.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.12. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Transkatetra aortas vārstuļa implantācija : transapikālās un transfemorālās metodes salīdzinošā analīze / P.Stradiņš, M.Kalējs, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 36.lpp.

Transmiokardiālās lāzerrevaskularizācijas traumatisma izvērtēšana / E.Freilibs, R.Lācis, U.Strazdiņš, E.Kulmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 37.lpp.

Anestēzijas īpatnības transapikālai vārstuļu implantācijai / E.Strīķe, P.Stradiņš, R.Lācis ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 157.lpp.

Aortas vārstuļa stentprotēzes transapikāla implantācija : agrīnie rezultāti Latvijā / P.Stradiņš, R.Lācis, E.Strīķe ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 160.lpp.

Ceļš uz sirds ķirurģiju bez rētām - minimāli invazīva pieeja caur nabu aortas vārstuļa protezēšanai / P.Stradiņš, R.Lācis, M.Kalējs ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 54.lpp.

Intraoperative radiofrequency ablation - different patients, devices and approaches : 7 years experience / O.Kalejs, R.Lacis, P.Stradins, E.Strike ...[et al.] // Europace. Supplements. - Vol.12, Suppl.1 (2010, June), p.i96. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intraoperative radiofrequency ablation - different patients, devices, approaches : 7 years single center experience / O.Kalējs, R.Lācis, P.Stradiņš, E.Strīķe, A.Lejnieks ...[et al.] // The 3rd Asia-Pacific Heart Rhytm Society Scientific Session (Jeju, Korea, Oct.27-30, 2010) : Abstracts. - Jeju, 2010. - P.86. - T.p. žurn. "Journal of Arrhythmia". - Vol.26, Suppl. (2010), p.36-37.

Metode ātrai elastīgu cilvēka aortas saknes modeļu radīšanai / M.Kalējs, P.Stradiņš, R.Lācis, L.K. von Segesser // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 158.lpp.

Radikālas ķirurģiskas miokarda revaskularizācijas nepieciešamības izvērtējums gados veciem pacientiem ar kombinētu aortālu sirdskaiti un koronāro sirds slimību / U.Strazdiņš, E.Kulmane, R.Lācis, E.Freilibs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 35.lpp.

The comparative effectiveness of different pacing sites for patients with heart failure and atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation / O.Kalējs, R.Lācis, A.Lejnieks ...[et al.] // The 3rd Asia-Pacific Heart Rhytm Society Scientific Session (Jeju, Korea, Oct.27-30, 2010) : Abstracts. - Jeju, 2010. - P.64. - T.p. žurn. "Journal of Arrhythmia". - Vol.26, Suppl. (2010), p.91-92.

Tēzes

 

Tradicionālo sirds vārstuļu bioprotēžu un stentprotēžu karkasu deformējamības salīdzinājums / M.Kalējs, P.Stradiņš, R.Lācis, V.Kasjanovs, I.Ozolanta ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 159.lpp.

 

Pēteris Stradiņš, Kristiāns Meidrops, Paula Zviedre, Ilze Vērdiņa, Romans Lācis. Kardioķirurģisko pacientu D vitamīna līmenis un tā ietekme uz ārstēšanas rezultātu.

RSU Zinātniskā konference, Rīga, Marts 17.-18., 2016.

http://www.rsu.lv/images/stories/zk_2016/kardiokirurgisko_pacientu_d_vitamina_limenis.pdf

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Volkolākovs, Jānis. Sirds un perikarda slimības / J.Volkolākovs, R.Lācis // Ķirurģija / J.Gardovska redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 18.nod., 401.-470.lpp.

Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors A. Vīksna; Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]; redakcijas kolēģija: J. Gardovskis, M. Mihelsons (atbild. red.), A. Vīksna; tekstu un il. gatavojuši arī J. Gardovskis, V. Keris, R. Lācis, A. Pētersons, M. Pozemkovska, R. Rozentāls, A. Skaģers, S. Thora ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 141 lpp.

Pēcoperācijas asiņošanas riska prognozēšanas paņēmiens pēc sirds operācijām : LV 14877 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņa, I.Jaunalksne, E.Strīķe, P.Stradiņš, I.Vanags, R.Lācis. - Pieteikts: 28.01.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja