Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1998 - 2017

Latvijas sirds ķirurģijas centra vadītājs

1990 - pašlaik

Profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

2017 - pašlaik

padomes vadītājs

Paula Stradiņa KUS Sirds ķirurģijas konsultatīvās padome

Izglītība

1988

Habil.med.doktors

Viļņas valsts Universitāte, Viļņa (Lietuva)

Promocijas darbs "Sirds vārstuļu bioprotēžu ultrastruktūras, biomehānikas un klīniskais pamatojums".
1988.gada 18.februāris, Diploms MD 004872, Latvijas diploms Nr. DH 000035

1975

Medicīnas doktora zinātniskais darbs

Rīgas medicīnas institūts, Rīga

Promocijas darbs "Koronāro sirds artēriju šuntēšanas metožu salīdzinošs novērtējums", 1974.gada
7.jūnijs. Dioploms MMD 046704

1970 - 1974

Zinātniski pētnieciskais darbs

Rīgas medicīnas institūts

Sirds un asinsvadu ķirurģija

1964 - 1970

Ārstniecības fakultāte

Rīgas medicīnas institūts, (Latvija)

Diploma # 148627

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

1987. - 1990.g.g. Profesionāla specializācija sirds transplantācijā, Minhene, Geteborga, Berlīne.
2004.g. Augstākie kursi jaunajās sirds ķirurģijas tehnoloģijās. Lenox Hill hospital, New York.
2005.g. Profesionāla specializācija sirds transplantācijas unmehānisko palīgcirkulācijas metožu
pielietošanā, Richmond Universitāte, ASV.
2007.g. Profesionālā izglītība Marefield Hospital (UK) DAD implantācijas.
2008.g. Ķirurģiskā treniņa kurss Hanoverā - mehānisko sirds kambaru implantācija.
2009.g. La Caruna bioloģisko adhezīvu lietošana kardio/vispārīgā ķirurģijā.
25.01. – 3.02. 2013. Los Angeles STS meeting and visitations to Clinics.
15.october 2014., Milan. SACTS meeting and visit to Cliniv.
20 – 30.janv. 2014. STS meeting and active participiation. San Diego, USA.
2015. marts 20 – 26. Berlin Heart Centrum.
October 3 – 5 , 2015. Amsterdam, EACTS annual Meeting and clinical visit.
Festplenum – Europa ische Akademie der Wissenschaften und Kunste Salzburg, 7 marz, 2015.
10 – 11.february, 2015. Karolinska University "Alumni role in professional education".
. Stocholm, Sweden, Karolinska University, 2016.g. 11.marts.
1) Center of Heart Surgery;
2) Alumni activites and Collroation with other Universities.
2016.g. 27.-30.aprīlis, Waschington, Actualyties in Heart Surgery. &HLT

Pētniecības darbības virzieni

▪ Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
▪ Koronārās šuntēšanas metožu salīdzinošs novērtējums;
▪ Sirds vārstuļu bioprotēžu ultrastruktūras, biomehānikas un klīniskais pamatojums;
▪ Sirds mehāniskās palīgcirkulācijas metodes

Izstrādātās studiju programmas

Izstrādāta programma RSU RSF Rezidentūras daļa - "Rezidentūra medicīnā" - Sirds ķirurģijas specialitātē

Vadītās studiju programmas

Programmas vadītājs: RSU RSF Rezidentūras daļa - "Rezidentūra medicīnā" - Sirds ķirurģijas specialitātē

Izstrādātie studiju kursi

Izstrādāts studiju kurss RSU MF 6.kursa studentiem "Sirds ķirurģija", latviešu un angļu valodās.

Vadītie studiju kursi

RSU Sirds ķirurģija

Aktualitātes sirds ķirurģijā, transplantoloģijā

Ķirurģisko slimību diagnostika un ārstēšana (vispārējā, sirds un torakālā ķirurģija)

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

vadītie:
promocijas darbi: 9
recenzētie:
promocijas darbi: 11

Projekti

Vadošais pētnieks; ministrijas finansētā pētniecības projekta izpildē "Biomedicine"Aterosklerozes
izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas un ārstēšanas pētniecība; VPP.
Vadošais pētnieks, projekts "Jaunu profilakses, ārstniecibas, dioagnostikas līdzekļu un metožu
biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai". VPP 2010.-2013.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

1992.g. - pašlaik , Latvijas sirds profesionālās asociācijas biedrs.
2003.g. LZA Goda doktors
2004.g. - pašlaik , IBC (International Biographical Center - Cembridge) deputy Director .
2008. - pašlaik , Rīgas Stradiņa universitāte, Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
2008. - pašlaik , EACTS biedrs, aktīvas darbības loceklis.
2009. - pašlaik , RSU Absolventu asociācijas vadītājs.
2009. - pašlaik , RSU Profesoru Padome - priekšsēdētājs.
2010. - pašlaik , Eiropas Mākslas un Zinātnes Akadēmijas aktīvas darbības biedrs.
2010. - pašlaik , STS torakālo un sirds ķirurgu asociācija (ASV)

Apbalvojumi

2003.g. Latvijas zinātņu akadēmijas goda doktors.
2003.g. Latvijas Ministru kabineta apbalvojums - madaļa par izcilu ieguldījumu Latvijas zinātnes
attīstībā.
2004.g. Latvijas valsts Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks.
2005.g. RTU un Latvijas gāzes gada balva medicīnā
2015.g. Rīgas pilsētas Domes gada balva medicīnā "Gada Cilvēks"
26/10/16 © Eiropas Savienība, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Lapa 3 / 11
Curriculum vitae Romans Lācis
2015.g. Paula Stradiņa gada balva medicīnā.
2015.g. Latvijas Ārstu biedrības un Veselības ministrijas gada balva medicīnā

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Pēcoperācijas asiņošanas riska prognozēšanas paņēmiens pēc sirds operācijām : LV 14877 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņa, I.Jaunalksne, E.Strīķe, P.Stradiņš, I.Vanags, R.Lācis. - Pieteikts: 28.01.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Publikācijas

Raksti​​

Vārtiņa, Edīte. Inflammatory cytokines and antimicrobial peptides in acquired heart diseases / E.Vartina, M.Pilmane, R.Lacis // Histology and Histopathology. - Vol.34, Issue 8 (2019, Aug.), p.889-897. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.14670/HH-18-091

Physiotherapy following cardiac surgery : program comparison [Elektroniskais resurss] / D.Pulmane, A.Vetra, R.Lacis, D.Driba // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02012, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Activation of valvular interstitial cells and remodeling of extracellular matrix in calcific aorticvalve stenosis / J.Pavārs, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, V.Groma ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 477.-486.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Baumane, Ilga. Coagulation tests and their correlation with post-operative bleeding that requires a reoperation in cardiac surgery / I.Baumane, R.Lacis // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 60.-64.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Degenerative mitral regurgitation viewed via prism of cell-matrix interplay / J.Pavārs, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, V.Groma ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 487.-497.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Aortic root aneurysm associated with Marfan syndrome : a case report / J.Lācis, I.Rancāne, R.Lācis ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2016. - A.daļa : Dabaszinātnes, 106.-110.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Lācis, Romans. Sirds ķirurģija Latvijā - no pirmsākumiem līdz šodienai / R.Lācis // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 3.-5.lpp.

Kulmane, Edīte. Apoptosis, ANUP, chromogranin A, PGP 9.5, endothelins and VEGF in acquired heart diseases : review of literature / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.63-72.

Pacientu subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtējums pirms un pēc koronāro artēriju šuntēšanas vai aortas vārstuļa protezēšanas operācijām / P.Stradiņš, M.Kalējs, R.Kolītis, J.Pavārs, R.Lācis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 182.-188.lpp.

Polymorphisms on PAI-1 and ACE genes in association with fibrinolytic bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, A.Krumina, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // BMC Anesthesiology [Elektroniskais resurss]. - No.15:122, (2015, Sept.), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560913/

Anaesthesia management with deep hypothermia and circulatory arrest during surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension / M.Kalējs, A.Skride, A.Ozoliņa, P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.232-236. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of preoperative anaemia on outcome in elective on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E. Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.3-7.

Kulmane, Edīte. Right atrial tissue morphology in different acquired heart diseases : a pilot study / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.70-79.

Tēzes​​

Vārtiņa, Edīte. Common and different homeostasis regulating factors, innervation, ischemia and inflammatory markers in right atrial tissue from patients with degenerative aortic valve stenosis and coronary heart disease / E.Vārtiņa, M.Pilmane, R.Lācis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.581.

Activation of valvular interstitial cells and remodeling of extracellular matrix in calcific aortic valve stenosis / S.Skuja, V.Groma, J.Pavars, R.Lacis ...[et al.] // Atherosclerosis. - Vol.275 (2018, Aug.), p.e131. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Homeostāzi regulējošie faktori, inervācijas un išēmijas marķieri labā priekškambara audos iegūtu un iedzimtu sirdskaišu gadījumos / E.Vārtiņa, M.Pilmane, E.Šmitiņš, R.Lācis // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 148.lpp.

Postoperative pain management strategies and delirium after trans-apical TAVI [Elektroniskais resurss] : [abstract] / B.Arklina, E.Strike, V.Harlamovs, R.Lacis // 4th Annual International Conference of the Baltic Society of Regional Anaesthesia (BSRA) (Jurmala, Latvia, May 11-12, 2018) [Elektroniskais resurss]. - Jurmala, 2018. - [1 p.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 13.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://anaesthesiology.lv/pdf/abstracts.pdf

Pulmane, Daiga. Comparison of walking speed between woman in hospital, after cardiac surgery, who reside in city or rural areas / D.Pulmane, A.Vetra, R.Lacis // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.115.

Vārtiņa, Edīte. PGP 9,5 saturošu nervu šķiedru izplatība labā priekškambara audos pacientiem ar koronāru sirds slimību / E.Vārtiņa, M.Pilmane, R.Lācis // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 149.lpp.

Activation of valvular interstitial cells and extracellular matrix remodeling in calcific aortic valve stenosis / S.Skuja, J.Pavārs, V.Groma, R.Lācis, P.Stradiņš ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 31.-32.lpp.

Activation of valvular interstitial cells and extracellular matrix remodeling in degenerative mitral regurgitation / S.Skuja, J.Pavārs, V.Groma, R.Lācis, P.Stradiņš ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 32.-33.lpp.

Centrāli vai perifēri izveidotas ekstrakorporālās membrānu oksigenācijas sistēmas ietekme uz iznākumu / E.Strīķe, P.Stradiņš, R.Lācis ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 106.lpp.

Ekstrakorporālās membrānas oksigenācijas metode refraktāra kardiogēna šoka terapijā / A.Bērziņš, R.Leibuss, E.Strīķe, R.Lācis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 115.lpp.

Homeostasis regulating factors, innervation and ischemia markers in the right atrial tissue from different acquired and congenital heart diseases / E.Vartina, M.Pilmane, E.Smitins, R.Lacis // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.93.

Mazā iegurņa miopericitomas izplatība maģistrālās vēnas un labajā sirds dobumos.Veiksmīgs ķirurģiskas ārstēšanas rezultāts attālajā periodā [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Thora, A.Sīviņš, R.Lācis, L.Zvaigzne // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Strīķe, Eva. Ekstrakorporālo aizvietojošo metožu kombinācija multiorgānu mazspējas terapijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / E.Strīķe, U.Strazdiņš, R.Lācis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Transkatetra vārstuļa protēzes implantācija deģenerētas sirds vārstuļa bioprotēzes korekcijai (pirmie trīs gadījumi) / M.Kalējs, P.Stradiņš, R.Lācis ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 282.lpp.

Vārtiņa, Edīte. Distribution of PGP 9.5 immunoreactive nerves in right atrial tissue from patients with coronary heart disease / E.Vartina, M.Pilmane, R.Lacis // Medicina (Kaunas). - Vol.53, Suppl.1 (2017), p.67. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vārtiņa, Edīte. Labā priekškambara endokarda endotēlija šūnu morfoloģija dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos / E.Vārtiņa, M.Pilmane, R.Lācis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 187.lpp.

Ārpusšūnu matrices pārbūve mitrālo vārstuļu virās un hordās miksomatozas deģenerācijas gadījumā / J.Pavārs, S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, O.Teteris, P.Stradiņš ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 21.lpp.

Atsāpināšanas iespējas pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 28.lpp.

Fizioterapijas programmu efektivitāte pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē / D.Pulmane, A.Vētra, R.Lācis, K.Pulmanis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 2.lpp.

Kardioķirurģisko pacientu D vitamīna līmenis un tā ietekme uz ārstēšanas rezultātu / P.Stradiņš, K.Meidrops, R.Lācis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 11.lpp.

Kulmane, Edīte. Antibakteriālie peptīdi un pretiekaisuma citokīni dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 12.lpp.

Pain management specifics in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arklina, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strike, R.Lacis // 2nd International Baltic Society of Regional Anaesthesia (BSRA) Conference (Kaunas, Lithuania, May 13-14, 2016) : Abstracts. - Kaunas, 2016. - Poster No.18.

Pulmane, Daiga. Physiotherapy programs efficiency in patients after myocardial revascularization and heart valve reconstruction operations in first phase of cardiac rehabilitation / D.Pulmane, A.Vetra, R.Lacis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.93.

Vārtiņa, Edīte. Morphology of right atrial endocardial endothelial cells in different acquired heart diseases [Elektroniskais resurss] / E.Vartina, M.Pilmane, R.Lacis // 12th International Congress of Cell Biology (Prague, Czech Republik, July 21-25, 2016) [Elektroniskais resurss] : Programme and Abstract Book. - Prague, 2016. - Abstract No.P322. - Resurss aprakstīts 2017.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iccb2016.org/detailed-poster-list.htm

Angioģenēze deģeneratīvas kalcinozes skartajos aortas vārstuļu audos / J.Pavārs, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, S.Čapkēviča, R.Lācis, I.Brečs, O.Teteris, P.Stradiņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Divu transkatetra aortas vārstuļa implantācijai visplašāk lietoto protēžu klīnisko un hemodinamisko rādītāju salīdzinājums / M.Kalējs, P.Stradiņš, J.Lācis, R.Lācis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 11.lpp.

Influence of ionizing radiation on the mechanical properties of aortic valve leaflets - an {in vitro} study / M.Kalejs, P.Stradins, R.Lacis, I.Ozolanta, V.Kasyanov // The Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intravenozās analgēzijas un paravertebrālas anestēzijas efektivitātes un komplikāciju novērtējums pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, R.Lācis, E.Strīķe ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 140.lpp.

Kulmane, Edīte. Antiinflammatory citokines and antimicrobial peptides in acquired heart diseases / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.53.

Kulmane, Edīte. Chromogranin A expression in right atrial tissue in patients with severe aortic valve stenosis / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // Cardiology. - Vol.131, Suppl.1 (2015, June), p.33. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kulmane, Edīte. Labā priekškambara audu strukturālās izmaiņas dažādu iegūtu sirdskaišu gadījumos / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 46.lpp.

Kulmane, Edīte. Right atrial morphology in different acquired heart diseases : a pilot study / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lacis // The Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.222-223. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kulmane, Edīte. Right atrial tissue morphology in acquired heart diseases : [abstract] / E.Kulmane, M.Pilmane, R.Lācis // XIII International Conference on Microscopic and Macroscopic Anatomy (Barcelona, Spain, Aug.17-18, 2015). - Barcelona, 2015. - P.1335. - Pieejams tiešsaistē International Science Index: https://www.waset.org/abstracts/24903

Subjective and objective assessment before and after CABG and AVR procedures / P.Stradins, M.Kalejs, R.Kolītis, J.Pavars, R.Lacis ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 18.lpp. - T.p. žurn. "The Journal of Cardiovascular Surgery". - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.144-145. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Transcatheter aortic valve implantation in Latvia - early results / M.Kalejs, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // The Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.62-63. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Valvulāru intersticiālo šūnu aktivācija un vīrusu latenta infekcija aortas vārstuļu audos / S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, J.Pavārs, O.Teteris, M.Murovska, P.Stradiņš ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 168.lpp.

Anēmijas ietekme uz ārstēšanas gaitu sirds ķirurģijas pacientiem / A.Ozoliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 77.lpp.

Aortas vārstuļa deģeneratīvas izmaiņas un vīrusa infekcija / J.Pavārs, V.Groma, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, I.Brečs, A.Vilkaite, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 58.lpp.

Association of fibrinolytic system markers with postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags, R.Lacis // 23rd International Congress of the Israel Society of Anesthesiologists & Critical Care (Tel-Aviv, Israel, Sept.16-18, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Tel-Aviv, 2014. - P.24. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebooks.meetingxpert.net/icisa/#/0

Case presentation of anesthesia management with deep hypothermic circulatory arrests during pulmonary thromboendarterectomy / A.Ozolina, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 78.lpp.

Impact of fibrinolytic activity on postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.31, Suppl.52 (2014, June), p.102. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…

Impact of preoperative anaemia on outcome in elective on-pump cardiac surgery / A.Ozoliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jonizējošā starojuma ietekme uz aortas vārstuļa mehāniskajām īpašībām in vitro / P.Stradiņš, R.Lācis, I.Ozolanta, V.Kasjanovs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 64.lpp.

Kulmane, Edīte. Elpošanas funkcijas izmaiņu salīdzinājums pacientiem, kam veikta izolēta aortālā vārstuļa protezēšana caur daļēju vai pilnu sternotomiju / E.Kulmane, U.Strazdiņš, R.Lācis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 36.lpp.

Pacientu subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtējums pirms un pēc koronāro artēriju šuntēšanas vai aortas vārstuļa protezēšanas operācijām / P.Stradiņš, R.Kolītis, J.Pavārs, R.Lācis, M.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 56.lpp.

Pain management specific character in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Surgery in hybrid operation theatre / M.Kalējs, P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis, A.Ērglis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A42-A43. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vadītie studiju kursi

Ķirurģisko slimību diagnostika un ārstēšana (vispārējā, sirds un torakālā ķirurģija)

Attālais pēcoperāciju periods

Iedzimtās sirdskaites un to ķirurģiska ārstēšana

Kardioķirurģiskās palīdzības organizācija

Kardiotorakālā ķiruģija

Moderna mini-invazīva endoskopiska ķirurģija

Sirds ritma traucējumu ķirurģiska ārstēšana

Sirds un asinsvadu izmeklēšanas metodes

Sirds un asinsvadu slimības

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.