Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem
Studentiem

Šogad Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Absolventu asociācija svinēja 10 gadu jubileju. 4. martā norisinājās ikgadējā asociācijas biedru kopsapulce, ko atklāja tās priekšsēdētājs Dins Šmits ar atskatu par 2019. gadā paveikto. Jubilejas gadā asociācijas biedru skaits ir pieaudzis par 30 %, un šobrīd tā apvieno jau 550 RSU absolventu. 

RSU_AA_kopsapulce-lead.gif

Viena no iecienītākajām absolventu tradīcijām ir kopā sanākšana īpaši biedriem rīkotajos pasākumos. Jūnijā biedri satikās asociācijas 10 gadu jubilejas svinībās. Kopš iepriekšējās biedru sapulces 2019. gada sākumā ir aizvadītas divas asociācijas rīkotās Inteliģences kluba vakariņas un pirmais Absolventu asociācijas Vīna vakars ar profesoru Romanu Lāci, kurā notika Lias Guļevskas grāmatas Romans Lācis. Sirds cilvēks atvēršanas svētki. Absolventu asociācija iesaistās arī RSU 70 gadu jubilejas svinību organizēšanā.

Sadarbībā ar RSU Studējošo pašpārvaldi pagājušajā gadā norisinājās projekts Etiķete, kurā RSU absolventi, studējošie un darbinieki apguva zināšanas sava publiskā tēla pilnveidošanai. Sadarbībā ar RSU Pedagoģiskās izaugsmes centru tika atklāts lekciju cikls Runā RSU absolventi, kurā absolventi dalās savos pieredzes stāstos. Kopā ar Studējošo pašpārvaldi 2019. gadā tika īstenots projekts Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmija II. Tajā pētniecības pamatus apguva 72 pirmā līdz ceturtā kursa studenti. 

Aizvadītajā gadā asociācija kopā ar sadarbības partneriem sagādāja stipendijas RSU studentiem – trīs farmācijas studenti saņēma AS "Olainfarm" izcilības stipendiju. Ar mērķi modernizēt studiju saturu un piesaistīt viesdocētājus sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu jau piekto gadu tiek piešķirtas filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijas RSU docētājiem

Absolventu asociācija 2019. gadā piedalījās vairākās darba grupās par absolventu iesaisti augstākās izglītības iestāžu pārvaldībā kopā ar RTU Absolventu asociāciju un LU Absolventu klubu un publiski medijos pauda savu viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto augstskolu reformu. Lai nodrošinātu absolventu atgriezenisko saiti studiju virzienu akreditācijai, RSU Absolventu asociācija veica absolventu anketēšanu.

Ar mērķi veicināt studējošo iesaisti zinātnē 2019. gadā darbību turpināja asociācijas izveidotā zinātnes platforma, rezultātā zinātnes projektos tika iesaistīti vairāk nekā 40 studenti. Lai veicinātu ziedošanas kultūru absolventu vidū, sadarbībā ar RSU muzeju tika izveidota platforma Ziedo atmiņas, kas dod iespēju ērti ziedot priekšmetus RSU muzeja krājumam. Absolventu asociācija aicina ziedot arī laiku, pieredzi vai zināšanas, lai motivētu studējošos un radītu iedvesmojošu vidi izaugsmei.

Par RSU Absolventu asociācijas biedru var kļūt ikviens RSU absolvents, aizpildot pieteikuma anketu