Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātē ir sākusies pretendentu izvirzīšana Senāta vēlēšanām, kuras notiks Satversmes sapulces laikā šā gada 30. oktobrī. RSU Senāta vēlēšanas organizē Satversmes sapulce un šim mērķim ir izveidojusi attiecīgo Satversmes sapulces Vēlēšanu komisiju.

Pretendentu izvirzīšanas kārtība ir brīva, un ir iespējami dažādi pretendentu izvirzīšanas veidi. Pretendentus var izvirzīt struktūrvienību sanāksmēs, darbinieku grupa, atsevišķs darbinieks, Pretendents var izvirzīt arī pats sevi. Attiecībā uz katru izvirzīto pretendentu jānorāda, kurā senatoru grupā – akadēmiskā personāla pārstāvis profesoru un asociēto profesoru grupā, akadēmiskā personāla pārstāvis pārējā akadēmiskā personāla grupā vai vispārējā personāla grupā – pretendents tiek virzīts.

RSU Senātā kopā ir 24 senatori. Atbilstīgi RSU Satversmes 3.7. pantam un RSU Senāta nolikuma 2.3. punktam RSU Senātā ir jābūt vismaz 18 akadēmiskā personāla pārstāvjiem (no tiem 12 profesoru un asociēto profesoru un seši pārējā akadēmiskā personāla pārstāvji), pieciem studējošo pārstāvjiem un vienam  RSU vispārējā personāla pārstāvim. Studējošo pārstāvjus Senātā ievēl Studējošo pašpārvalde.

Pretendentus var izvirzīt, izmantojot sagatavoto formu, kura jāparaksta gan izvirzītājam, gan pretendentam. Pieteikumus skenētā veidā lūdzam sūtīt pa e-pastu senata_velesanasatrsu[pnkts]lv līdz 22. oktobrim un papīra formātā iesniegt līdz 26. oktobrim, nogādājot tos rektorāta sekretariātā, kurš tos nodos Vēlēšanu komisijai.