Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Šogad 4. kursa medicīnas studente Anna Jete Gauja jau ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studējošo pašpārvaldes vecbiedre, bet 2020. gadā viņa bija šīs studentu organizācijas vadītāja. Šajā atbildīgajā amatā atsaucīgā un enerģiskā jauniete gada laikā esot daudz ko iemācījusies.

"Gads noteikti bija krāšņs un nebūt ne tāds, kādu biju gaidījusi… Tas pagāja tik ātri, ka, šķiet, acis neesmu paspējusi samirkšķināt," smaidot saka Anna Jete Gauja. "Pašlaik gan ir sajūta, ka vēl nekas nav beidzies. Nesen tiku ievēlēta par RSU studējošo senatori, tāpēc noteikti darbi turpināsies un vienmēr būšu viena zvana attālumā!"

anna_jete_gauja05.jpgFoto no privātā arhīva

Pašpārvaldē viņa esot ieguvusi savu otro ģimeni, ar kuru ir iziets cauri ugunij un ūdenim vai, pareizāk sakot, cauri sarežģītajiem Covid-19 pandēmijas apstākļiem.

Vai šā gada lielākais izaicinājums RSU studentiem bija pielāgošanās Covid-19 radītajai situācijai un attālinātajām studijām?

Godīgi sakot, tā patiešām bija. Katra studenta dzīve diezgan strauji mainījās, jo ierastā došanās uz universitātes telpām vairs nebija norma. Studentiem bija nepieciešams savas mājas pārvērst par trīs vienā – studiju, darba un atpūtas vietu. Arī Studējošo pašpārvaldei viss notiekošais bija pietiekami liels šoks. Mums savu darbību vajadzēja pielāgot studijām un dienas plāna izmaiņām, un brīžiem visus pašpārvaldē notiekošos procesus organizējām tikai attālināti.

Lai arī situācija bija diezgan negaidīta un neviens tai nebija gatavs, studentu spēks un apņēmība, kā piedzīvojām, ir neizmērojama!

Kā attālināto studiju ieviešana un dažādi epidemioloģiskie ierobežojumi valstī un RSU skāra Studējošo pašpārvaldi?

Tajā dienā, kad pavasarī valstī tika izziņota ārkārtas situācija, uzreiz sasaucu ārkārtas valdes sēdi. Vēl šodien, protokolu lasot, ir tāda jocīga sajūta. Tobrīd izplānojām mūsu dzīvi mēnesi uz priekšu – sākot ar visiem ieplānotajiem pasākumiem un beidzot ar to, kā organizēt zinātnisko pulciņu sēdes.

Katram priekšsēdētājam vienmēr aiz muguras ir vecbiedru bariņš, kam pajautāt viedokli un pieredzi, taču šoreiz tas nebija iespējams, jo šāda situācija bija pirmo reizi organizācijas pastāvēšanas vēsturē.

Šajā brīdī īpaši novērtēju savu komandu – manu valdi –, kas uzmundrināja cits citu, kad vajadzēja, un pielāgojās izmaiņām.

Kuri ir trīs nozīmīgākie notikumi, ko 2020. gadā paveici tu un tava komanda?

Pirmkārt, psiholoģiskā atbalsta stiprināšana, ar šo gadu pieņemot patstāvīgā darbā psihologu un nodrošinot psihologa pakalpojumus studentiem, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu dažādus dzīves sarežģījumus un grūtības. Šajā pandēmijas laikā ikkatra studenta mentālā veselība var tikt iedragāta un ir jāmeklē jauni mehānismi, kā efektīvāk palīdzēt studentiem.

Otrkārt, grantu fonda izveide pētniecībai un inovācijai, kur studentiem būs iespēja pieteikties uz finansiālo atbalstu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei. Finansiālo atbalstu varēs saņemt, lai, piemēram, iegādātos dažādus reaģentus un samaksātu par dalību konferencē.

Treškārt, veicām būtiskus uzlabojumus vairākos normatīvajos dokumentos. Studiju reglamentā I iekļāvām izmaiņas par to, ka turpmāk gala vērtējumam jābūt kumulatīvam, respektīvi,

eksāmens vairs nedrīkstēs veidot 100 % gala atzīmi, jo to veidos dažādi sasniegumi visa studiju kursa laikā (kolokviji, kontroldarbi, esejas, prezentācijas, patstāvīgais darbs u. c.), tādējādi nodrošinot, ka tiek novērtēts visa kursa laikā paveiktais.

anna_jete_gauja_ar_aigaru_petersonu.jpgAnna Jete Gauja 2020. gada 22. augusta rītā RSU aulā kopā ar rektoru prof. Aigaru Pētersonu pirmkursnieku semināra ZGI atklāšanā. Foto no privātā arhīva

Par ko studenti 2020. gadā bija nobažījušies un cīnījās? Kas ir svarīgākais, ko viņi panāca?

Domāju, ka lielākā studentu cīņa bija par atbilstošas palīdzības iegūšana no valsts, un šeit minama akcija #GribuStudēt. Akciju veidoja Latvijas Studentu apvienība kopā ar ikvienu augstākās izglītības iestādes Studējošo pašpārvaldi. Tajā aktīvi iesaistījāmies arī mēs. Lai gan studenti tieši neizgāja ielās esošās situācijas dēļ, sociālos tīklus pārpludināja bildes, kurās viņi dalījās ar iemesliem, kādēļ studijas ir būtiskas. Tāpat tika veidota šo bilžu kolekcija pie Izglītības un zinātnes ministrijas durvīm, liedzot ministrijas ierēdņiem ignorēt radušos situāciju.

Šīs akcijas lielākais ieguvums ir paaugstinātās stipendijas (no ierastajiem 99,60 uz 200 eiro mēnesī), kā arī to skaita pieaugums. Joprojām aktuāls ir jautājums par atbalsta mehānismiem maksas studentiem, kuriem diemžēl stipendija netiek piešķirta.

Zinātne un pētniecība ir viena no RSU prioritātēm. Kāds bijis studentu ieguldījums pētniecībā 2020. gadā? 

Strādājām pie grantu fonda izveides kopā ar Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta un Absolventu asociācijas kolēģiem, bez kuru palīdzības tas noteikti nebūtu izdevies. Jāpiemin arī RSU starptautiskā studentu konference Health and Social Sciences 2020, kas divu nedēļu laikā spēja pārorganizēt visu norisi attālinātā formātā. Turpinājām attīstīt studentu zinātniskos pulciņu darbību, kuros iespējams iegūt plašākas zināšanas attiecīgajā specialitātē, kā arī izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu un, protams, iegūt papildu praktiskās zināšanas. Jaunpienācējs ir Debašu klubs, kas pērnajā gadā sāka aktīvu darbību.

anna_jete_gauja_sp_gada_balva-09.10.2020.jpg

2020. gada 9. oktobris. RSU Studējošo pašpārvaldes Gada balvas "Zelta pakavs" pasniegšanas pasākums VEF Kultūras pilī. Anna Jete Gauja – 1. rindā sestā no kreisās. Foto no privātā arhīva 

Kāpēc tu būtu vai nebūtu gatava vēlreiz uzņemties veikt pašpārvaldes priekšsēdētājas pienākumus?

Lai arī vēl ilgi būšu studente, ticu, ka tādu pienesumu, kādu spēs sniegt jaunie censoņi pēc manis, es vairs nespētu.

Ir liels prieks skatīties, kā pašpārvaldē iesaistās arvien jauni cilvēki ar nebijušām idejām, stipru degsmi un svaigu skatu uz organizāciju.

Uzskatu, ka Studējošo pašpārvaldes veiksmes atslēga ir mūsu tradīcijas, kas ļauj turpināt attīstību un sasniegt arvien jaunas virsotnes.

Aizvadītais gads, protams, bija ļoti neparasts, bet ko RSU studenti un Studējošo pašpārvalde ir ieguvusi un mācījusies no neierastās situācijas un ko var paņemt līdzi uz 2021. gadu?

Man šķiet, ka visvērtīgākais Studējošo pašpārvaldes darbā un jebkura studenta dzīvē ir to digitālo iespēju apzināšana un apgūšana, ko pirms tam nebijām pat izmēģinājuši. Piemēram, īsa saruna par pētījuma norisi šobrīd vairs nav jāieplāno uz pāris stundām, kur lielāko daļu laika pavadi ceļā, bet tagad par to var vienkārši sazūmot ar kolēģiem.