Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Grāmatas
Rezidentūra

Pulcējoties autoriem, redaktoriem, izdevējiem, studentiem un citiem jaunās grāmatas potenciālajiem lasītājiem, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) aizvadīti grāmatas Medicīnas socioloģija atvēršanas svētki. Grāmatas zinātniskā redaktore, socioloģe un pētniece, RSU Humanitāro zinātņu katedras asociētā profesore un studiju kursa Medicīnas socioloģija vadītāja Dina Bite apvienojusi plašu autoru kolektīvu, kas radījis pirmo šim tematam veltīto grāmatu latviešu valodā. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis topošajiem ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem.

Socioloģija ir būtiska nozare – tā vienlaikus spēj analizēt gan plašus sabiedrībā notiekošus procesus, gan interpretēt atsevišķa indivīda rīcību. Tās paspārnē attīstītas ģimenes, izglītības, politikas, miera un citas apakšnozares, tostarp arī medicīnas socioloģija, kuras uzmanības centrā ir attiecības starp sociālo vidi, veselību un slimību, veselības un slimības uzvedību, veselības aprūpes profesionāļu situāciju un attiecības ar pacientiem, kā arī pašu veselības aprūpes sistēmu. Grāmata sniedz teorētisku un praktisku instrumentu kopumu sociālās vides izvērtējumam medicīnas un veselības aprūpes jomā Latvijā, tādēļ medicīnas socioloģijai veltītais pirmais izdevums latviešu valodā vērtējams kā nozīmīgs pagrieziens, lai meklētu saskares punktus un sadarbības mehānismus, ieviešot socioloģiskās zināšanas praksē, uzsver asoc. prof. D. Bite. “Ceru, ka jaunizdotā grāmata nostiprinās medicīnas socioloģijas apakšnozares attīstību Latvijā un sniegs iedvesmu jauniem pētījumiem un starpdisciplinārai sadarbībai. Laikā, kad strauji attīstās medicīna un tehnoloģijas, kā arī norit straujas pārmaiņas sabiedrībā, socioloģiska analīze ir ļoti būtiska,” norāda RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

Grāmatu veido 15 nodaļas, kurās autori pievērsušies medicīnas socioloģijas jautājumiem no dažādiem rakursiem. Asociētā profesore D. Bite izdevumā definē socioloģijas zinātnisko nozīmi, medicīnas socioloģijas jēdziena vēsturiskos un mūsdienu aspektus un teorētiskās perspektīvas medicīnas socioloģijā, un vienlaikus kā grāmatas zinātniskā redaktore pievēršas veselības un slimības tēmai dažādos dzīves cikla posmos un veselības aprūpes sistēmas analīzei. Izdevuma sastādītāja, RSU Humanitāro zinātņu katedras vadītāja profesore Vija Sīle sadarbībā ar praktizējošo ārstu, kādreizējo katedras lektoru Gunti Ķilkutu grāmatā analizē komplementārās un alternatīvās medicīnas jautājumus, kā arī ārsta un pacienta attiecību raksturu. Filosofs un sociologs, RSU Humanitāro zinātņu katedras asociētais profesors Vents Sīlis aktualizē dzīvesstilu socioloģiskās interpretācijas tēmu, veselības uzvedības sociālo determinētību, kā arī analizē garīgo slimību interpretāciju socioloģijā. RSU Komunikācijas fakultātes asociētā profesore Ritma Rungule iepazīstina ar socioloģisko pētījumu pieeju daudzveidību un galvenajām metodēm, kā arī risina sociālās nevienlīdzības, atstumtības un nabadzības problemātiku. Filosofs un pētnieks, RSU Humanitāro zinātņu katedras docētājs Uldis Vēgners pievēršas veselības un slimības jēdziena interpretācijai, invaliditātes un hronisko slimību tēmai, vienlaikus reflektējot arī par ķermeņa izpratni socioloģijā un slimības un sāpju pieredzi. Filosofs un pētnieks, RSU Humanitāro zinātņu katedras viespasniedzējs Andrejs Balodis risina kultūras jēdziena nozīmi socioloģijā, veselības aprūpē un medicīnā, vēstot arī par sociālo pārmaiņu un globālajiem procesiem veselības aprūpes jomā.

Mācību grāmatu izdošanai sagatavojis RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļas kolektīvs Teņa Niguļa vadībā. Nodaļas galvenā redaktore Aija Lapsa, literārās redaktores Inga Lievīte un Indra Orleja, datorgrafiķe Ilze Stikāne un vāka dizaina autors Egils Turss. Grāmata iegādājama veikalā RSU centrālajā ēkā Dzirciema ielā 16.