Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Kopš 2019. gada augusta RSU īsteno projektu Izpēte par RSU un RSU SKMK studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm (Nr. RSU-2019/16/SD-AK-ESF). Projekta darbības ir saistītas ar plašas informācijas un datu apkopošanu un analīzi, kā arī dažādu iesaistīto pušu viedokļu izzināšanu ar mērķi līdz šā gada 31. martam izstrādāt rekomendācijas izpētē ietverto studiju programmu satura pilnveidei.

9. janvārī notika darbseminārs, kurā piedalījās RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (SKMK) pārstāvji. Tā mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar izpētes starprezultātiem un diskusijā meklēt atbildes uz jautājumiem, kā arī radīt idejas studiju programmu pilnveidei. Darbseminārā tika apspriesti šādi temati: absolventu atbilstība nozares prasībām, studiju programmu iespējamie attīstības virzieni un īstenojamās darbības, darba tirgū aktuālās prasmes un zināšanas un efektīvākās pieejas to stiprināšanai. Darbseminārā gūtās atziņas tiks izmantotas rekomendāciju izstrādē.

Darbseminārs ietilpst projekta Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (projekta/līguma nr. 8.2.3.0/18/A/011) programmā.

NAP_ESF_0_0.png