Pārlekt uz galveno saturu
Rezidentūra
Studentiem

“Tā ir unikāla mācību iespēja, kas sniedz patiesas līdzdalības sajūtu. Darbojoties ar dzīviem audiem realitātei maksimāli pietuvinātā operāciju zālē un izmantojot modernas tehnoloģijas, ir iesaistes un atbildības sajūta kā īstas operācijas laikā,” par mācību iespējām Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) kopējā nodibinājumā Doctors Safe Train (DST) iedvesmojoši stāsta tā valdes loceklis Aleksandrs Maļcevs. Aleksandrs sevi raksturo kā īstu RSU studiju patriotu, jo universitātē ir pabeigta Medicīnas fakultāte, tālāk sekojusi rezidentūra specialitātē ķirurģija – transpantoloģija un doktorantūra, kuras laikā pētīta nieru transplantācija no donoriem pēc sirds darbības apstāšanās. Jaunais mediķis patlaban ir ķirurgs – transpantologs Latvijas Transpantoloģijas centrā un arī lektors RSU Ķirurģijas katedrā.

Turpināt iesākto un attīstīt jauno

Par valdes locekli Aleksandrs Maļcevs ir apstiprināts nesen, šā gada februārī, un kā jau, ķeroties pie jauniem izaicinājumiem, pienākas, redzējums par mācību centru kā vadošo Baltijā un iespējams arī plašākā reģionā ir patiesi ambiciozs. Aleksandrs stāsta par vairākiem vēlamajiem DST attīstības virzieniem, kuru starpā ir gan pārbaudīti un sevi pierādījuši mācību kursi, gan jaunas, vēl praksē neattīstītas idejas. Sadarbībā ar RSU Tālākizglītības fakultāti ir jāturpina un jāintensificē rezidentu apmācības, turklāt arvien plašākā specialitāšu spektrā. Centrā jau ir notikušas mācības ķirurģijas rezidentiem, kuri apgūst laparoskopijas iemaņas. Nākamās RSU rezidentu mācības notiks maija beigās. Turpmāk kursi varētu notikt arī citu specialitāšu, piemēram, ginekoloģijas rezidentiem, kā arī topošajiem ģimenes ārstiem. Mācības ir nozīmīgas nākamajiem mediķiem, kuru darbā tiek izmantotas invazīvās metodes – centrā bieži tiek organizēti kursi invazīvajā radioloģijā.

Aleksandrs uzskata, ka mācību centrs ir nepieciešams ne tikai studentiem, bet arī jau pieredzējušiem ārstiem, kuriem mūsdienu dinamiskajā pasaulē regulāri ir jāapgūst jaunas metodes un tehnoloģijas, tādēļ jaunais valdes loceklis plāno apzināt jau pieredzējušos speciālistus, uzrunājot ārstu asociācijas gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Komunikāciju ar ārstu asociācijām Aleksandrs redz kā divu virzienu ceļu, jo no vienas puses centrs piedāvā savas iespējas, izplata informāciju par moderno mācību aprīkojumu, pieejamajām tehnoloģijām un iespējām, bet no otras puses noteikti ir jāuzklausa arī dažādu specialitāšu ārstu asociāciju vēlmes. Piemēram, kādi kursi nepieciešami ķirurgu asociācijām, kādi ginekologu vai citām profesionālajām organizācijām. Protams, kā uzskata Aleksandrs, partneri jāuzrunā, balstoties arī uz personiskajiem kontaktiem, dažādām komunikācijas iespējām starptautiskās konferencēs un citur.

dst_mar2019_lead.jpg

Kopīgs centrs Baltijas valstu rezidentiem

Tā kā DST ir vienīgais šāds simulāciju centrs Baltijas valstīs, tad Aleksandrs saskata iespēju izveidot to kā kopīgu mācību centru Baltijas valstu medicīnas augstskolu rezidentiem, un šāda sadarbība jau ir iesākta ar Kauņas Universitāti.

Cita sadarbības un mācību centra kapacitātes celšana ir izcilu pašmāju un ārvalstu vieslektoru piesaiste. Piemēram, pagājušajā gadā DST bija vieslektori no Drēzdenes Medicīnas universitātes, Zārlandes Medicīnas universitātes klīnikas un Gdaņskas Medicīnas universitātes. 2018.gada oktobrī centrs kļuva par biedru Vācijas vidējo uzņēmumu interešu apvienībā, kas paver daudz plašākas kontaktu un sadarbības iespējas Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Pētniecības nozīme

Mācību centrs piedāvā arī plašas pētniecības iespējas. Aleksandrs stāsta, ka centrā var pētīt dažādu transplantācijās izmantojamo jauno sintētisko materiālu uzvedību, kā arī jaunas tehnoloģijas un metodes. Audu aizstāšana uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, tomēr pirms transplantācijas cilvēkā dažādie audu materiāli ir rūpīgi jāizmēģina un jāpārbauda, cita starpā arī uz dzīvajiem audiem. Pētniecības nolūkos DST var tikt veikta jaunu diagnostikas materiālu un biomarķieru pārbaude.

“RSU un LLU kopējais mācību centrs Doctors Safe Train ir moderna, uz simulācijām balstītu mācību iespēja, kas no vienas puses sekmē izcilu mediķu sagatavošanu, bet no otras puses sniedz neatsveramu ieguldījumu pacientu drošības stiprināšanā, jo pie pacienta dodas jau pilnībā sagatavots un augsti kvalificēts speciālists. Turklāt uz tā bāzes ir iespējams pilnveidot sadarbību mediķu un ārstniecības iestāžu starpā Latvijas, Baltijas, Eiropas un iespējams arī plašākā mērogā,” uzskata nodibinājuma Doctors Safe Train valdes priekšsēdētāja Ilona Bundze-Zdanovska, un papildina, ka mācības DST var būt izšķirīgs priekšnoteikums ceļā uz izciliem sasniegumiem medicīnā.