Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Pasaulē pēdējo 30 gadu laikā arvien aktuālāks kļūst jautājums par līdzestības terapijā saistību ar pacientu veikto aprūpes novērtējumu. Vairākos pasaules pētījumos tiek pierādīts, ka tieši pacientu stacionārās aprūpes novērtējums varētu ietekmēt līdzestību terapijā un slimības iznākumu, kas psihiatrijā, kā arī jebkurā medicīnas nozarē kopumā ir viens no svarīgākajiem ārstēšanas elementiem.

Natālijas Bērziņas disertācijas pētījuma mērķis bija novērtēt pacientu ar šizofrēnijas spektra traucējumiem, afektīva un neirotiska spektra traucējumiem līdzestības terapijai netiešo rādītāju un atkārtotu hospitalizāciju saistību ar to, kā pacienti stacionāros novērtēja ārstēšanu. Pētījumam tika izmantota Norvēģijas adaptēta aptauja pacientu ārstēšanas apmierinātības noteikšanai, kuru aizpildīja 823 pacienti. Promocijas darbā tika noteikti ar pacientu apmierinātību saistītie faktori, pacientu novērtējuma saistība ar turpmākām ambulatorām vizītēm un zāļu izņemšanu pēc izrakstīšanas no stacionāra.

Vismazāk apmierināti pacienti bija ar radinieku iesaistīšanu ārstēšanas procesā, kā arī ar iespēju ietekmēt medikamenta izvēli, arī mazāk apmierināti ar informācijas pieejamību. Zemāk aprūpi novērtēja pacienti ar šizofrēnijas spektra traucējumiem un pacienti ar neirotiskiem un ar stresu saistītiem traucējumiem. Pacientu ar garastāvokļa un šizofrēnijas spektra traucējumiem augstāka apmierinātība saistīta ar turpmāko zāļu izņemšanu pēc izrakstīšanās. Statistiski ticama izrādījās saistība starp augstāku apmierinātības un turpmāko zāļu izņemšanu pēc izrakstīšanās.

Pētījuma rezultāti var tikt izmantoti ārstēšanas procesa uzlabošanai un personāla iesaistīšanai, lai kāpinātu pacientu līdzestību, ietekmētu ārstēšanas iznākumu un pacientu ar psihiskām saslimšanām adaptāciju.

Promocijas darba vadītājs: prof. Māris Taube.

Natālijas Bērziņas promocijas darba Pacientu ar šizofrēnijas spektra traucējumiem, afektīva un neirotiska spektra traucējumiem līdzestības un atkārtotu hospitalizāciju saistība ar pacientu apmierinātību ar saņemto aprūpi aizstāvēšana notiks 2021. gada 16. jūlijā.
Plašāka informācija