Pārlekt uz galveno saturu
RSU zinātnes sinapses
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība
Sabiedrības veselība

Nepietiekams miegs ir nozīmīgs vispārējās veselības indikators pusaudžiem un tiek atzīts par globālu, augošu sabiedrības veselības problēmu, kuras nozīmīgums nereti tiek nepietiekami novērtēts un pētīts. Satraucoši, ka pēdējo 100 gadu laikā pusaudžu vidējais miega ilgums ir samazinājies par vidēji 70 minūtēm.

Savā promocijas darbā, izmantojot starptautiskā Skolēnu veselības paradumu pētījuma datubāzi (Health Behaviour in School-age Children), Solvita Kļaviņa-Makrecka pēta nepietiekama miega ilguma saistību ar veselības un labbūtības pašvērtējumu pusaudžiem Latvijā, secinot, ka teju piektdaļai pusaudžu skolas dienās un ap 4 % brīvdienās ir nepietiekams miega ilgums.

Pētījuma rezultāti norāda uz nozīmīgu saikni starp subjektīvās veselības un labbūtības faktoriem un pusaudžu miega ilgumu, vienlaikus iezīmējot ciešāku nepietiekama miega ilguma saistību ar nepilnu ģimenes struktūru, īpaši 15 gadu veco zēnu grupā, ar neapmierinātību ar skolu un augstu mācību spriedzi, īpaši 11 gadu veco pusaudžu grupā, kā arī ar vairāk nekā 4,5 h elektronisko ierīču lietošanu, īpaši 11 un 13 gadu veco pusaudžu grupā. Pētījumā konstatētas arī atsevišķu analizēto miega ilgumu ietekmējošo faktoru ietekmes atšķirības skolas dienās un brīvdienās. Piem., ciešana no ņirgāšanās, slikts veselības pašvērtējums, nervozitāte, kā arī neiesaistīšanās nevienā ārpusskolas organizēto aktivitāšu veidā un nepietiekams intensīvo fizisko aktivitāšu līmenis palielināja nepietiekama miega iespējamību tikai skolas dienās. Tajā pašā laikā dzīvošana vienā istabā kopā ar vēl kādu ģimenes locekli samazināja nepietiekama miega iespējamību skolas dienās. 

Solvitas Kļaviņas-Makreckas promocijas darba Subjektīvās veselības un labbūtības saistība ar miega ilgumu pusaudžu populācijā Latvijā aizstāvēšana notiks 2023. gada 2. jūnijā.
Plašāka informācija