Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Studentiem
Sabiedrības veselība

Ilva Ogle, 22, ceturtā gada studente bakalaura programmā Sabiedrības veselība

ERASMUS mobilitātes vieta: Tartu Universitāte, 2019./20. studiju gada rudens semestris


Kas motivēja tevi pieteikties Erasmus programmai?

Viena no tēmām, kas mani aizrauj visvairāk, ir izglītība visdažādākajās tās formās. Es izvēlējos savu bakalauru iegūt Latvijā, taču jau vidusskolā zināju, ka vēlos pieredzēt, kā mācības tiek organizētas citās Eiropas valstīs.

Kā tu raksturotu savu pieredzi Erasmus programmā? Kādi ir spilgtākie iespaidi?

Mana Erasmus pieredze noteikti nebija tipiska. Atrodoties vien četru stundu brauciena attālumā ar autobusu no Rīgas, es ik palaikam atbraucu uz Latviju un neizjutu ilgošanos pēc mājām. Visu Erasmus mobilitātes laiku paralēli studijām turpināju strādāt attālināti, un ļoti priecājos, ka man bija tāda iespēja. Tas man ļāva visu studiju semestri pavadīt produktīvi, un vairāk izbaudīt brīvās dienas, kurām atpūtas piedāvājumu studentu pilsētā nekad netrūka. Es izvēlējos īrēt istabu dzīvoklī, nevis apmesties studentu kopmītnēs. Tie vakari, kad pie manis ciemojās Erasmus iepazītie draugi, ir manas vissiltākās atmiņas.

Kā izvēlējies valsti un mācību iestādi, uz kuru doties?

Sabiedrības veselības studiju programma ir specifiska ar to, ka universitātes Eiropā to lielākoties piedāvā valsts valodā, tādēļ man nebija plašas izvēles. Es biju dzirdējusi labas atsauksmes par studijām Tartu Universitātē, un man simpatizēja ideja par dzīvošanu vietā, kas jau vairākus gadsimtus ir studentu pilsēta.

Ilva_Ogle_Tartu_2.jpg

Kāda ir tipiska Erasmus studenta diena?

Lielākoties nodarbības man bija no rīta, un dienas otro daļu pavadīju, gatavojot skolas darbus vai strādājot. Vakari bieži tika pavadīti kopā ar draugiem – gājām uz kino, gatavojām kopīgas vakariņas vai gājām uz kādu no pilsētā notiekošajiem studentu pasākumiem. Mana pieredze noteikti atšķīrās no tipiska Erasmus studenta, un man bija mazāk brīvā laika, ko aizpildīt ar dažādām izklaidēm, lai gan es tāpat pamanījos to izdarīt.

Ko šī pieredze deva tev kā studiju programmas Sabiedrības veselība studentei?

Ilva_Ogle_Tartu_1.jpg

Ņemot vērā to, ka Tartu Universitātē nav sabiedrības veselības studiju programmas, es galvenokārt mācījos kopā ar medicīnas studentiem, un atsevišķus studiju kursus apguvu kopā ar biznesa studentiem. Sabiedrības veselība ir starpdisciplināra nozare pēc būtības, tādēļ man bija ļoti vērtīgi gan apspriest sabiedrības veselības jautājumus ar topošajiem mediķiem, gan mācīties, kā, piemēram, sabiedrības veselības speciālists var izmantot dažādus mārketinga rīkus, lai sasniegtu nepieciešamo auditoriju.

Ļoti bieži Latvijā piesauc Igaunijas pieredzi, Somijas izglītības sistēma jau ir kļuvusi par etalonu. Vai ir kas tāds, ko novēroji un ko būtu vērtīgi attīstīt arī šeit – studiju procesā, studentu dzīves organizācijā?

Būtiskākā atšķirība, ko es ievēroju, salīdzinājumā ar manu līdzšinējo pieredzi, bija tas, cik studentcentrēta ir Tartu Universitāte, piemēram, man bija iespēja izvēlēties eksāmena kārtošanas veidu mārketingā – mutiski vai rakstiski.

Ļoti vērtīgs ir modelis, kādā tiek veidota kopējā atzīme par studiju kursu. Lielākajā daļā no studiju kursiem, kurus es apguvu, eksāmens bija vērts tikai pusi no gala atzīmes. Pārējo vērtējumu veidoja grupu darbi, patstāvīgie darbi, tiešsaistes testi sistēmā Moodle par nodarbību tēmām un vairāki kontroldarbi. Šāda mācīšanās sistēma studentam ir daudz vērtīgāka, jo zināšanas tiek pārbaudītas daudz biežāk un tiek prasīts, lai students prastu tās pielietot. Tāpat tas arī noņem lieku stresu no gatavošanās eksāmenam un zināšanas netiek iekaltas galvā un tikpat ātri aizmirstas.

Ilva_Ogle_Helsinki.jpg
Erasmus mobilitātes laikā Ilva apmeklēja arī Helsinkus.

Vai vari sniegt kādus praktiskus ieteikumus, kā un kam gatavoties pirms došanās Erasmus mobilitātē? Ar ko sākt, kur meklēt informāciju? Kas bija lielākās problēmas uz vietas?

Manuprāt, tas ir ļoti atkarīgs no vietas, uz kurieni dodas, un no studiju plānojuma citās universitātēs. Mans praktiskais ieteikums ir pārliecināties, ka visus izvēlētos studiju kursus varēs pielīdzināt tiem, kurus apgūs kursabiedri Latvijā, un ka netiks iekavētas mācības. Ņemot vērā, ka šis ir mans pēdējais studiju gads, tas bija īpaši svarīgi. Tādēļ rūpīgi jāizvērtē, vai izvēlētā universitāte piedāvā nepieciešamos studiju kursus. Visai informācijai par realizētajiem studiju  kursiem vajadzētu būt pieejamai ikkatras universitātes mājaslapā, un es iesaku to rūpīgi izpētīt. Tā kā mans studiju grafiks Tartu Universitātē bija individuāli izveidots, man pārklājās daļa nodarbību dažādos studiju kursos, taču universitātes personāls bija ļoti pretimnākošs un man izdevās visu atrisināt.

Ja kāds vēl šaubās, vai pieteikties Erasmus programmai, ko tu teiktu?

Saprast, kas rada šaubas. Ja bailes no nezināmā, tad man ir labas ziņas – informācijas ir ļoti daudz, tikai jāvelta laiks tās izpētīšanai. Iesaku padomāt, kādus ieguvumus šāda pieredze rada gan profesionālajai, gan personīgajai dzīvei, un domāju, ka ātri vien taps skaidrs, ka tie ir pārāki par bailēm no nezināmā.

Summējot, trīs vārdos par Erasmus...

Mīlu dzīvot Eiropā!