Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas
Tiesības

Iznācis jauns atvērtās piekļuves izdevums, kurā apkopoti RSU profesionālās bakalaura studiju programmas Policijas darbs 2023./2024. studiju gada bakalaura darbu kopsavilkumi.

Kopsavilkumi sagatavoti ar mērķi apzināt policijas darbinieku pētnieciskajos darbos iegūto informāciju, secinājumus un priekšlikumus, kā arī iepazīstināt ar tiem nozares speciālistus un sabiedrība kopumā. Pētnieciskie darbi ir izstrādāti Valsts policijas darbības jomā ar konstruktīvi lietišķu ievirzi: pētniecisko darbu tēmas ir aktuālas noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā.

policijas_darbs_nosleguma_pd_kopsav-2023-2024-lead.png

Studentu pētījumi dažādos policijas darba virzienos ir veikti ar pamatotiem secinājumiem un konstruktīviem priekšlikumiem normatīvās bāzes pilnveidošanai, kas vērsti uz policistu ikdienas darba pienākumu veikšanas un darbu efektivitātes uzlabojumiem.

Izdevumu publicēšanai sagatavoja RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļa.

Lejupielādēt kopsavilkumu