Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Darbiniekiem
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir tradīcija izteikt pateicību labākajiem studentiem, darbiniekiem un struktūrvienībām, kas sasniegušas teicamus panākumus un devušas nozīmīgu ieguldījumu pētniecībā, studiju darbā vai RSU popularizēšanā. Sestdien, 6. aprīlī, RSU Akadēmiskajā ballē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā, tika pasniegta RSU Gada balva deviņās nominācijās. Tika pasniegtas arī Studējošo pašpārvaldes un Absolventu asociācijas balvas.

  • Gada students 2019 – studiju programmas Medicīna 6. kursa students Stavs Brockis (Stav Brodsky), kurš balvu saņēma par izcilām sekmēm, aktīvu dalību RSU Ārvalstu studentu asociācijā (International Student’s association) un ieguldījumu jauno ārvalstu studentu rekrutēšanā. (Šai nominācijai bija izvirzīti 23 pretendenti.)
  • Gada maģistrants 2019 – studiju programmas Klīniskā farmācija 2019. gada ziemas izlaiduma absolvente Lāsma Ķite, kura balvu saņēma par izcilām sekmēm un aktīvu pētniecisko darbu. (Šai nominācijai bija izvirzīti divi pretendenti.)
  • Gada rezidents 2019 – Tālākizglītības fakultātes studiju programmas Rezidentūra medicīnā bērnu neirologa specialitātes 4. studiju gada rezidente Signe Šetlere, kurai balva piešķirta par izcilām sekmēm, aktīvu pētniecisko un akadēmisko darbu. (Šai nominācijai bija izvirzīti septiņi pretendenti.)
  • Gada doktorants 2019 – studiju programmas Medicīna 3. studiju gada doktorants Jānis Zariņš, kuru promocijas darba vadītāja prof. Māra Pilmane raksturo kā "mērķtiecīgu un zinātkāru jauno pētnieku, kurš zina laika vērtību, nebaidās no kritikas un visu laiku mainās uz augšu". (Šai nominācijai bija izvirzīti četri pretendenti.)
  • Gada docētājs 2019Medicīnas fakultātes Morfoloģijas katedras lektore Zane Vitenberga. Studenti augstu vērtē to, ka viņa ne tikai lieliski spēj pastāstīt sarežģīto tēmu un profesionāli rīkojas e-studiju vidē, bet arī palīdz ikvienas problēmsituācijas risināšanā. (Šai nominācijai bija 19 pretendenti.)
  • Gada zinātnieks 2019 – Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras docents Klāvs Sedlenieks, kurš vada vairākus projektus gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī, aktīvi piedalās ar zinātnes popularizēšanu saistītos pasākumos un ir vairāku publikāciju autors. Klāvs Sedlenieks ir viedokļa līderis Latvijā un aktīvi pētniecībā iesaista jaunos pētniekus. (Šai nominācijai bija septiņi pretendenti.)
  • Gada struktūrvienība 2019Studentu serviss, kas balvu saņem par neatsveramu atbalstu uzņemšanas procesa organizēšanā, koleģialitāti un gatavību rast risinājumu visām darba problēmsituācijām. (Šai nominācijai bija 11 pretendenti.)
  • Gada administrācijas darbinieks 2019 – Pedagoģiskā izaugsmes centra Studiju procesa kvalitātes analīzes nodaļas e-studiju pārvaldnieks Rolands Bļujus, kuram balva piešķirta par ieguldījumu e-studiju vides attīstībā vairāku gadu garumā, atsaucību un entuziasmu. (Šai nominācijai bija 26 pretendenti.)
Laureāti nominācijās Gada administrācijas darbinieks un Gada struktūrvienība tiek noteikti divās kārtās. Pirmajā kārtā par visiem izvirzītajiem pretendentiem no 18. līdz 22. martam elektroniski balsoja RSU darbinieki un studenti, otrajā kārtā 25. martā rektorāts lēma par laureātiem abās nominācijās, izvēloties vienu no trim pretendentiem, kuri elektroniskajā balsojumā ieguvuši lielāko balsu skaitu.
Pretendentu izvirzīšana RSU Gada balvai 2019 noslēdzās 15. martā, un kopumā tika saņemti 210 pieteikumi no RSU darbiniekiem un studentiem, balvai izvirzot kopumā 107 pretendentus.

Katru gadu arī Studējošo pašpārvalde pasniedz īpašu balvu kādai no universitātes struktūrvienībām par veiksmīgu sadarbību. Šogad šo balvu saņēma Komunikācijas departaments.

Pirmo reizi tika pasniegta arī RSU Absolventu asociācijas balva, kas izveidota, lai izteiktu atzinību izciliem RSU absolventiem, kuri aktīvi atbalsta savu Alma mater pēc augstskolas absolvēšanas. Šo balvu saņēma Reinis Joksts, kurš ir Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Viņš aktīvi darbojas RSU izaugsmes veicināšanā, veidojot Daugavpils reģionālo slimnīcu kā Latvijā pirmo klīnisko studiju bāzi (teaching hospital). Rīgas Medicīnas institūtu viņš absolvēja 1982. gadā.