Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Atzinība
Doktorantiem
Darbiniekiem
Tradicionālie pasākumi

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir tradīcija izteikt pateicību labākajiem studentiem, darbiniekiem un struktūrvienībām, kas sasniegušas teicamus panākumus un devušas nozīmīgu ieguldījumu pētniecībā, studiju darbā vai RSU popularizēšanā, kā arī par mūža ieguldījumu RSU attīstībā. Sestdien, 9. septembrī, RSU Akadēmiskajā ballē, kas notika Rīgas Latviešu biedrības namā, tika pasniegta RSU Gada balva deviņās nominācijās. Savu balvu pasniedza arī Absolventu asociācija.

rsu_akad_balle_gada_balvas_laureati_2023.jpg

  • Gada students 2023 – studiju programmas Medicīna 6. kursa studente Laura Līpenīte, kura balvu saņēma par izcilām sekmēm un aktīvu sabiedrisko darbu.
  • Gada maģistrants 2023 – studiju programmas Mākslas terapija 2. kursa studente Linda Muižniece-Slesare, kurai balva piešķirta par izcilām sekmēm un aktīvu pētniecisko darbu.
  • Gada doktorants 2023 – studiju programmas Veselības aprūpe apakšprogrammas Farmācija 1. studiju gada doktorante Ance Bārzdiņa, kura ir izcila jaunā zinātniece, piedalās gan Latvijas, gan starptautiskos projektos, strādā par docētāju un veiksmīgi vada studentu zinātniskos darbus.
  • Gada rezidents 2023 – studiju programmas Rezidentūra medicīnā kardiologa specialitātes 1. studiju gada rezidents Māris Lapšovs, kam balva piešķirta par teicamām un izcilām sekmēm, aktīvu pētniecisko, akadēmisko un sabiedrisko darbu.
  • Gada docētājs 2023 – Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedras asist. p. i. Aina Semjonova, ko studenti uzskata par izcilu docētāju. Viņa veicina ikviena studenta aizraušanos ar savu specialitātes tēmu loku, ir pretimnākoša, empātiska un strādā ar sirdi un dvēseli.
  • Gada zinātnieks 2023 – Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras profesore Dace Zavadska, kura ar savu aktīvo dalību klīniskajos pētījumos un apjomīgos starptautiskos projektos, zinātniskajām publikācijām un publicitāti medijos veicina RSU kā zinātnieku kalves atpazīstamību plašākā sabiedrībā. Viņas pētniecības jomas ir imunizācija, vakcinācija un bērnu infekcijas slimības.
  • Balvu nominācijā Gada struktūrvienība 2023 šogad saņēma gan Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, gan Anatomijas muzejs, tāpēc ka abas struktūrvienības ieguva vienādu balsu skaitu. 
Laureātus nominācijās Gada administrācijas darbinieks un Gada struktūrvienība nosaka divās kārtās. Pirmajā kārtā par visiem izvirzītajiem pretendentiem elektroniski balso RSU darbinieki un studenti, otrajā kārtā rektorāts lemj par laureātiem, izvēloties labāko(-os) no trim pretendentiem, kuri elektroniskajā balsojumā ieguvuši lielāko balsu skaitu.
  • Gada administrācijas darbinieks 2023 – Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktora vietniece Andreta Slavinska, kurai balva piešķirta par ieguldījumu Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra attīstībā.
  • Balvu par mūža ieguldījumu šogad saņēma Zobārstniecības fakultātes emeritētā profesore Ilga Urtāne, kura ir daudzu zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, piedalījusies gan starptautiskos, gan vietējos projektos, regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs, klīniskajos kursos un semināros, ieviešot pasaules labāko praksi un jaunākās metodes RSU Stomatoloģijas institūta Ortodontijas klīnikā.

Tika pasniegta arī RSU Absolventu asociācijas balva, kas izveidota, lai izteiktu atzinību izciliem RSU absolventiem, kuri aktīvi atbalsta savu Alma mater pēc augstskolas absolvēšanas. Šo balvu saņēma politologs un sociālais antropologs Mārtiņš Daugulis, kurš pašlaik ir Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras vadītājs un docents un kurš dara visu, lai RSU vārdu nestu pasaulē.