Pārlekt uz galveno saturu
Psihiskā veselība un narkoloģija

Katru gadu 10. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules psihiskās veselības diena. Šāgada Pasaules psihiskās veselības dienas tēma ir Psihiskā veselība visiem. Lielāks ieguldījums – lielāka iespēja saņemt palīdzību. Šajā sakarā jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas Psihiatru asociācijas Jauno psihiatru sekcijas ārsti rezidenti psihiatrijā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedru piedāvā Medicīnas fakultātes studentiem iespēju piedalīties psihiskās veselības dienas semināros.

Semināru mērķis ir dalīties zināšanās, veicināt izpratni par psihisko veselību, palīdzēt apgūt stresa mazināšanas tehnikas, palīdzēt tikt galā ar ilgstošu atrašanos paaugstināta stresa apstākļos, sniegt informāciju par palīdzības saņemšanas iespējām. Ja laikus nerīkojamies, paaugstināts stresa līmenis var novest gan pie psihiskās, gan fiziskās veselības traucējumiem, kas var atstāt sekas uz turpmāko dzīvi.

Studijas medicīnā ir bezgala interesantas un aizraujošas, tomēr katram no mums ir pazīstama sajūta, kad šķiet – “vairs netieku galā”, studijas kļūst arvien sarežģītākas – apjomīgs studiju materiāls, nepārtraukti pārbaudījumi, zinātniskās aktivitātes, darbs paralēli studijām, turklāt tas viss jāspēj apvienot ar privāto un sociālo dzīvi. Rezultātā rodas pieaugoša psihoemocionālā slodze. Tieši medicīnas profesijas pārstāvji visvairāk pakļauti depresijai, izdegšanai, trauksmei. Bez piemērota psihoemocionālā atbalsta studijas medicīnā var būt iemesls sliktam nakts miegam, trauksmei, seksuāliem traucējumiem, vēlmei relaksēties ar atkarību izraisošām vielām, un pat pašnāvnieciskām domām.

Mēs visi vēlamies būt laimīgi, piepildot savu sapni kļūt par labiem ārstiem. Par savu psihisko veselību un emocionālo labsajūtu jārūpējas laikus.

Mēs – atvērti, zinoši un aktīvi rezidenti psihiatrijā, tu – medicīnas students: esam vienaudži ar kopīgu pieredzi un sajūtām par reālo situāciju medicīnas studiju laikā. Būdami psihiatrijas rezidenti, mēs medicīnas studentiem piedāvāsim semināra laikā iegūt zināšanas par psihoemocionālās labsajūtas uzlabošanu, stresa pārvarēšanas stratēģijām, efektīvākām mācīšanās stratēģijām un to, kā strukturēt savus resursus mācībām un brīvajam laikam, kā arī informēsim par palīdzības saņemšanas iespējām.

Rezervējiet sev datumu un pie reģistrācijas anketā norādiet savu e-pasta adresi, lai pirms semināra varam jums nosūtīt atgādinājumu un Zoom sesijas hipersaiti.

Papildu informācijai

  • Ieva Everte, ieva[pnkts]everteatrsu[pnkts]lv 

  • Vineta Vinogradova, vineta[pnkts]vinogradovaatrsu[pnkts]lv 
     

Semināru vadītāji

liene_sile_sq.png

Dr. Liene Sīle, sertificēta psihiatre, Psihiskās veselības dienas semināri medicīnas studentiem idejas autore, semināru dibinātāja 2018. gadā
Ārsta darbs ir izaicinājumu pilns katru dienu. Palīdzēt, cīnīties par pacientu, pašaizliedzīgi ārstēt un ne vienmēr izārstēt. Un tomēr ārsts arī ir tikai cilvēks, – ar saviem resursiem, kas nav neizsmeļami. Ar gandarījuma brīžiem un sāpīgām zaudējuma sajūtām. Lai varētu būt laimīgi gan profesijā, gan privatājā dzīvē, ir jāatrod balanss, jārūpējas par savu psihoemocionālo veselību. Degsim, bet neizdegsim!

ieva_everte_sq.png

Dr. Ieva Everte, rezidente psihiatrijā, Psihiskās veselības dienas semināri medicīnas studentiem 2020 koordinatore
Uzskatu, ka viena no svarīgākajām tēmām, par ko medicīnas studiju laikā būtu jārunā, ir mūsu pašu veselība un veidi, kā to saglabāt. Neraugoties uz aizņemto grafiku, mums ir jāiemācās parūpēties pirmām kārtām pašiem par sevi un savu veselību (gan fizisko, gan psihisko), jo tikai tad varēsim veiksmīgi mācīties un pilnvērtīgi palīdzēt saviem pacientiem. Visi esam dzirdējuši, ka no tukšas krūzes neko nevar ieliet, un tas, manuprāt, tiešā veidā attiecas uz visiem veselības aprūpes darbiniekiem. Tieši tāpēc jau trešo gadu aktīvi iesaistos semināru tapšanā, jo vēlos dalīties ar zināšanām un iedrošināt medicīnas studentus parūpēties par savu psihisko veselību un emocionālo labsajūtu.

vineta_vinogradova.png

Dr. Vineta Vinogradova, rezidente psihiatrijā, Psihiskās veselības dienas semināri medicīnas studentiem 2020 koordinatore
Paralēli darbam rezidentūrā, studēju arī RSU Doktorantūras nodaļā. Mana promocijas darba tēma ir Psihisko traucējumu un sucidālās uzvedības izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā. Pirmie iegūtie pētījuma dati nav iepriecinoši un parāda, ka Latvijā daudz cilvēku cieš no neārstētiem vai nepareizi ārstētiem psihiskiem traucējumiem. Tāpēc nu jau otro gadu piedalos šādu izglītojošo semināru organizēšanā, jo, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi iemācīt cilvēkiem, un it īpaši topošajiem ārstiem, kā atpazīt psihisko traucējumu pazīmes sev un tuviniekiem un kur meklēt palīdzību šādos gadījumos.

baiba_rezgale.png

Dr. Baiba Rezgale, rezidente psihiatrijā
Studiju gadi var būt kā ultramaratons, kura finišā īsti pat nav spēka gavilēm, tik iztukšots jūties. Šķiet, ka kolēģi ir vienīgie, kas saprot un vislabāk var atbalstīt, tāpēc šādā reizē nevaru nepiedalīties.

liene_konosonoka.png

Dr. Liene Konošonoka, rezidente psihiatrijā
Piedalos, jo vēlos atgādināt medicīnas studentiem par to, cik svarīgi ir ne tikai mācīties medicīnu, bet mācīties arī ieklausīties sevī un apjaust savas psihiskās veselības nozīmību šajā skrējienā, ko sauc par medicīnas studijām.

agnese_gaibisele.jpg

Dr. Agnese Gaibišele, rezidente psihiatrijā
Piedalos, jo gribu atgādināt medicīnas studentiem, cik svarīgi ir parūpēties par savu emocionālo labsajūtu, kā saglabāt patiku un apmierinātību ar savu dzīvi, nezaudējot produktivitāti studiju laikā.

liene_vitola_sq.png

Dr. Liene Vītola, rezidente bērnu psihiatrijā
Piedalos Psihiskās veselības dienas semināros, lai atgādinātu un akcentētu to, ka ikviens no mums var piedzīvot brīžus, kad jūtamies slikti un tas ir tikai normāli. Galvenais pašam to saprast un zināt, kā rīkoties.

ludmila_bolsakova.png

Dr. Ludmila Boļšakova, rezidente bērnu psihiatrijā
Piedalos, lai draudzīgā atmosfērā pārrunātu iespējamās grūtības un riskus, ar ko saskaras medicīnas students, kā arī, lai iedrošinātu vajadzības gadījumā vērsties pēc palīdzības.

aleksandrs_orlovskis_sq.png

Dr. Aleksandrs Orlovskis, rezidents psihiatrijā
Studiju laikā reizēm nākas sastapties ar brīžiem, kad šķiet, ka zaudē kontroli pār apkārt notiekošo. Tāpēc iesaistos, lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām par to, kā atrast otru elpu un parūpēties par psihisko veselību.

Tiksimies semināros 10. oktobrī!