Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Olimpiādes
Darbiniekiem
Skolēniem
Skolotājiem

Labi pārzini dabaszinātņu priekšmetu teoriju vai esi prasmīgs eksperimentētājs? Esi spēcīgs vienā dabaszinātņu priekšmetā vai vienlīdz labi pārzini visus? Gribi izaicināt un pārbaudīt sevi starptautiskā vidē? Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiāde ir domāta tieši tev!

eoes_logo_2021.png

2022. gada 19. februārī tiešsaistē norisināsies Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiādes (EEZO, iepriekš – Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādes) pirmā atlases kārta. Šogad tiešsaistes posms tiek organizēts Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) e-studiju sistēmā estudijas.rsu.lv. Olimpiādē aicināti piedalīties Latvijas skolu 8. – 11. klašu skolēni, kas līdz 2021. gada 31. decembrim nebija sasnieguši 17 gadu vecumu.

eezo_2021_00.jpg

Pirmajā olimpiādes atlases kārtā paredzēti gan atvērti, gan vairākizvēļu jautājumi par bioloģiju, ķīmiju un fiziku, kas pārbaudīs skolēnu spējas orientēties iepriekš nepazīstamās dabaszinātņu tēmās, analizēt problēmsituācijas, veikt aprēķinus un loģiski spriest.

Pēc pirmās atlases kārtas labāko rezultātu ieguvēji tiks aicināti uz atlases otro kārtu klātienē RSU 2022.gada martā. Otrajā atlases kārtā dalībnieki individuāli veic praktiskos darbus katrā dabaszinātņu nozarē (ķīmija, bioloģija, fizika), parādot savas iemaņas praktisko eksperimentu veikšanā, prasmi iegūt, apstrādāt un interpretēt rezultātus. Pēc otrās atlases kārtas tiks noteikti divpadsmit labākie skolēni, kas turpinās gatavošanos dalībai starptautiskajā olimpiādē, kas notiks Čehijā no 2022. gada 8. līdz 14. maijam. Latvijas izlasi olimpiādē pārstāvēs seši skolēni un trīs priekšmetu mentori.

Olimpiāde Latvijā tiek rīkota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Lai piedalītos olimpiādē, skolēniem līdz 2022. gada 8. februārim (ieskaitot) jāreģistrējas, izmantojot pieteikšanās veidlapu!

pieteikties

Olimpiādes nolikums

2021. gada pirmās atlases kārtas uzdevumi

Iepriekšējo gadu pirmās atlases kārtas uzdevumi un citi materiāli atrodami arī vietnē edu.lu.lv.

EEZO ir multidisciplināra, integrēta komandu olimpiāde dabaszinātnēs 15 – 17 gadu veciem jauniešiem. Olimpiādes uzdevumi ir kompleksi, problēmorientēti un balstīti galvenokārt uz eksperimentālajiem un praktiskajiem darbiem bioloģijā, ķīmijā, fizikā, kā arī netieši matemātikā, informācijas tehnoloģijās, vides zinātnēs u. c. Katrā komandā piedalās trīs dalībnieki, kas kopīgi risina praktiskos un teorētiskos uzdevumus, lai nonāktu līdz vienotam problēmas risinājumam.
Papildu informācija par starptautisko olimpiādi (angļu valodā)

Datu atruna

Datu pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte, vienotais reģistrācijas Nr. 90000013771
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, www.rsu.lv, +37167409278 (turpmāk tekstā – universitāte).

Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv, tālrunis +371 67409144.

Personas datu apstrādes nolūki – reģistrācija EEZO 2022 atlasei (TESTS).

Kādi personas dati var tikt apstrādāti?

  1. Personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums – nepieciešami personas identificēšanai.
  2. Skola, klase, pilsēta – olimpiādes rezultātu apkopošanai un analīzei.
  3. E-pasta adrese, tālrunis – lai varētu sazināties ar personu, kā arī nosūtīt nepieciešamo informāciju.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Personas datu saņēmējs: universitātes darbinieki. Personas dati netiek nodoti citām personām. 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Universitāte nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Personai jebkurā gadījumā saglabājas tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131.

Personas datu apstrāde un glabāšana

Personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

Kādas ir personas tiesības

Personai ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus glabā Universitāte. Tāpat personai ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, kā arī dzēšanu – persona var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ar papildus informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā